Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.12.27.2021
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. KULTURY I PROMOCJI
Z DNIA 28 CZERWCA 2021 ROKU


Początek posiedzenia - 14:00
Zakończenie posiedzenia - 16:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Przemysław Słowik - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń Komisji.
3. Informacja nt. przygotowań do imprezy "Żagle 2021".
4. Opiniowanie projektów uchwał :
- Nr 141/21 w spr. nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Wymarzona),
- Nr 142/21 w spr. nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Bolesława Gewerta),
- Nr 143/21 w spr. nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Alpinistów),
- Nr 144/21 w spr. nadania nazwy urzędowej rondu w Szczecinie (rondo Andrzeja Forysia),
- Nr 145/21 w spr. nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Juhasa).
5. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń Komisji.


Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 24.05.21 przyjęto w głosowaniu: za  jednogłośnie.

Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 27.05.21 przyjęto w głosowaniu: za  jednogłośnie.


Ad. pkt. 3.
Informacja nt. przygotowań do imprezy "Żagle 2021".


M. Adamczyk – Szczecińska Agencja Artystyczna – poinformował, że SAA  organizuje wydarzenia kulturalnie podczas wydarzenia Żagle 2021 oraz zajmuje się jego promocją. Na oba te zadania przeznaczono budżecie 2,1 mln zł. Działania artystyczne będą się odbywać w trzech strefach (Scena dziecięca, Scena na Łasztowni i Wyspa Grodzka). Przekazał informację nt. zespołów, które będą występowały na poszczególnych scenach.

J. Raducha – Centrum Żeglarskie – przypomniał, że wobec rezygnacji organizatorów z przeprowadzenia tegorocznych regat The Tall Ships Races, miasta Szczecin, Talin i Kłajpeda postanowiły zorganizować imprezę Żagle 2021. Pomiędzy tymi portami odbędą się wyścigi. W tej chwili trwa nabór żaglowców do tego wydarzenia. Udział w nim potwierdziły już wszystkie polskie żaglowce. Około 10 lipca będzie można potwierdzić liczbę jednostek, które przypłyną do Szczecina. Wiadomo już, że duże jednostki rosyjskie będą pływać wyłącznie pomiędzy portami rosyjskimi. Podobnie jednostki niemieckie – pomiędzy portami niemieckmi. Centrum Żeglarskie organizuje też scenę folkowo – szantową na placu przy muzeum. Dodatkową atrakcją będzie koncert muzyki gitarowej na hiszpańskiej jednostce Atylla. Tradycyjnie przez odrę zostanie zbudowany most pontonowy, a przy organizacji wydarzenia pomagać będzie 45 oficerów łącznikowych.

W. Daniłkiewicz – Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności – poinformował, że w dniu jutrzejszym odbędzie się spotkanie przedstawicieli wszystkich służb, podczas którego wypracowane zostaną zabezpieczenia pod imprezę, uwzględniające najnowsze zalecenia i dane epidemiologiczne. Finansowo nic się nie zmienia, pomimo zmiany wydarzenia: Prezydent stawia na bezpieczeństwo i budżet imprezy nie został zmniejszony. Miasto spodziewa się dużej liczby odwiedzających na małych jednostkach. Podczas Żagli 2021 odbędzie się tylko jedna impreza masowa: na hali Azoty Arena i za jej bezpieczeństwo będzie odpowiadał organizator, który a duże doświadczenie w tym zakresie.

M. Pieczykolan - Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności – powiedział, że dynamika przepisów regulujących temat organizacji imprez i epidemii jest bardzo duża. Od 26. czerwca w imprezach plenerowych może brać 75% widzów, w stosunku do wyznaczonej ilości miejsc. Jeśli nie jest ona wyznaczona, obowiązuje dystans społeczny 1,5 metra. Generalnie w imprezie może wziąć udział do 250 osób, z czego wyłączone są osoby zaszczepione. Nie ma jednak przepisów prawa  umożliwiających zweryfikowanie takiej osoby.

P. Słowik – zapytał, czy rozważano sprawdzanie certyfikatów covid-owych?

M. Pieczykolan -   powiedział, że niestety, tego mechanizmu też nie można zastosować. Nie mamy prawa do legitymowania. Można to robić tylko w towarzystwie policji. Możemy bazować jedynie na oświadczeniu ustnym uczestnika.

W. Daniłkiewicz – powiedział, że problemem jest to, że teren nie jest ogrodzony i oznaczony. Fluktuacja jest tu duża.

P. Słowik – zaproponował, by wzorem imprezy Pol’and’Rock ograniczyć i wygrodzić teren pod sceną i w ten sposób, choć trochę, kontrolować to, co się dzieje.

R. Stankiewicz – zapytał o promocje wydarzenia. Zaproponował wejście w rozumienie z PKP, by ściągnąć do Szczecina turystów znad morza.

E. Łongiewska – Wijas – powiedziała, że dotarły do niej głosy, że nie do końca jasny jest wybór artystów i grup muzycznych. Przypomniała, że jest to gorący okres dla artystów, z półrocznym wyprzedzeniem bukują terminy w kalendarzach. Informowanie ich na krótko przed imprezą, że nie będą występować jest niepoważne. Radna zapytała, dlaczego tak się stało. Powiedziała, że wypowiada się w imieniu grupy liczącej ok. 200 osób. Akces do udziału w tym wydarzeniu składało ok. 80 zespołów. Radna zapytała, ile zespołów zostało wytypowanych? Na podstawie jakich kryteriów? Poprosiła o pisemną informację zawierającą harmonogram finansowy  w układzie rzeczowym i rodzajowym. Z podziałem na działania promocyjne i artystyczne. Zapytała też, jaki profil będą miały te trzy sceny? Czemu osoby, które złożyły propozycję współpracy, nie otrzymały do dziś odpowiedzi? Powiedziała również, że martwi ją wkomponowanie w to wydarzenie imprezy Akustyczeń. Przypomniała, że w deklaracjach miało być co innego: zwrot w stronę szczecińskości, w stronę rodzimych artystów, a jest coś zupełnie innego.

J. Raducha – powiedział, że nie jest prawdą, że wpływały do nich oferty od zespołów szantowych. Jedynym zespołem, jaki się zgłosił, jest mały zespół rodzinny, który prawdopodobnie wystąpi na scenie. Całą resztę zespołów zaprasza Centrum Żeglarskie. „Szukamy ich na własną rękę. Zapraszamy ich sami, szukamy, badamy rynek. Nasze zespoły szantowe nie są w stanie przyjąć naszego zaproszenia”.

M. Adamczyk – odpowiadając na pytanie radnego Stankiewicza wyjaśnił, że SAA prowadzi kampanię promocyjną wydarzenia. Ze względu na zamianę wydarzenia i możliwości dokonywania płatności, w czerwcu kampania została wstrzymana. Od 1 lipca rusza kampania wydarzenia Żagle: wchodzimy z dużą kampanią w sieci RMFFM, 15 lipca rozpoczynamy kampanię w grupie Discovery, będzie też kampania outdoorowa w dużych miastach Polski. Do tego Cleo wraz z naszym kompozytorem napisała piosenkę, teledysk do niej jest kręcony w Szczecinie i promuje nasze miasto i wydarzenie. Według wszelkich badań będzie to hit tego lata. Będzie także prowadzona kampania on-line na portalu Wirtualna Polska. Będzie też, oczywiście, kampania billboardowa i w socjalmediach. Na wszystkie te kampanie mamy niecałe 600 tys. zł.

R. Stankiewicz – zaapelował o przeprowadzenie kampanii billboardowej na wybrzeżu.

A. Adamczyk – powiedział, że nośniki reklamowe nad morzem są b. ograniczone i wykupione na lata przez inne podmioty. Bardzo ciężko jest kupić taki nośnik w procedurze przetargowej. Odpowiadając na pytanie radnej E. Łongiewskiej – Wijas poinformował, że pozostałe 1,5 mln zł z dotacji przeznaczone zostało na działania artystyczne i techniczne. Ze względu na przeprofilowanie imprezy budżet został ograniczony i nie pozwala na stworzenie szerokiej sceny. SAA starało się jednak, by pojawili się tu szczecińscy artyści. Często wybierani wg klucza technicznego: sceny są niewielkie, szukano artystów, którzy się na nich  zmieszczą. Decyzje były podejmowane racjonalnie. Brano pod uwagę cały wachlarz odbiorców.

J. Leszczyńska – Dyrektor Wydziału Kultury – zadeklarowała udzielenie odpowiedzi pisemnej na pytania radnej E. Łongiewskiej – Wijas.

M. Ussarz – zapytał o koncert Cleo: czy jest współfinansowany przez Miasto? Bo bilety są płatne.

M. Adamczyk – wyjaśnił, że koncert nie odbędzie się na Łasztowni, by nie kumulować tam ludzi bez możliwości ich sprawdzenia, zachowania dystansu itp. Z powodów bezpieczeństwa na Łasztowni nie będzie żadnej gwiazdy przyciągającej tłumy. Opłaty za bilety mają częściowo odciążyć Miasto: scena, prąd, gwiazda, obsługa techniczna – to wszystko kosztuje.


Ad. pkt. 4.
Opiniowanie projektów uchwał :
- Nr 141/21 w spr. nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Wymarzona),
- Nr 142/21 w spr. nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Bolesława Gewerta),
- Nr 143/21 w spr. nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Alpinistów),
- Nr 144/21 w spr. nadania nazwy urzędowej rondu w Szczecinie (rondo Andrzeja Forysia),
- Nr 145/21 w spr. nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Juhasa).


Projekt uchwały Nr 141/21 w spr.nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Wymarzona)

B. Baran – Przewodniczący Komisji ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności – omówił projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

W głosowaniu: za – jednogłośnie, Komisja zaopiniowała ww. projekt uchwały pozytywnie.

 

Projekt uchwały Nr  142/21 w spr. nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Bolesława Gewerta)

B. Baran- omówił projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

W głosowaniu: za – jednogłośnie, Komisja zaopiniowała ww. projekt uchwały pozytywnie.

 

Projekt uchwały Nr 143/21 w spr.nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Alpinistów)

B. Baran - omówił projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

W głosowaniu: za – jednogłośnie, Komisja zaopiniowała ww. projekt uchwały pozytywnie.

 

Projekt uchwały Nr 144/21 w spr.nadania nazwy urzędowej rondu w Szczecinie (rondo Andrzeja Forysia)

B. Baran - omówił projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

W głosowaniu: za – jednogłośnie, Komisja zaopiniowała ww. projekt uchwały pozytywnie.

 

Projekt uchwały Nr 145/21 w spr.nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Juhasa)

B. Baran  - omówił projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

W głosowaniu: za – jednogłośnie, Komisja zaopiniowała ww. projekt uchwały pozytywnie.


Ad. pkt. 5.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Projekt uchwały w spr. sprawie nadania nazwy urzędowej placowi w Szczecinie (Plac Adama Mickiewicza)

B. Baran – omówił projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

W głosowaniu: za – 10, przeciw – 0, wstrzym. 1 Komisja zaopiniowała ww. projekt uchwały pozytywnie.

 

Projekt uchwały w spr. nadania nazwy urzędowej placowi w Szczecinie (Plac Praw Kobiet)

U.Pańka – omówiła projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem.

W głosowaniu: za – 10, przeciw – 0, wstrzym. – 2 Komisja zaopiniowała ww. projekt uchwały pozytywnie.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Katarzyna Kamińska
Główny Specjalista BRM
 Przemysław Słowik
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2021/06/21, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Katarzyna Kamińska, dnia: 2021/10/13 12:01:35
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kamińska 2021/10/13 12:01:35 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2021/06/21 13:10:54 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2021/06/21 13:10:34 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2021/06/21 12:41:26 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2021/06/21 12:40:58 nowa pozycja