Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.1.1.2018
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDŻETU I ROZWOJU
Z DNIA 28 LISTOPADA 2018 ROKU


Początek posiedzenia - 13:00
Zakończenie posiedzenia - 13:15

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Michał Wilkocki (nieobecny) -  Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności załącznik nr 1.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji.
3. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji.


Przewodniczący Rady Miasta Michał Wilkocki otworzył pierwsze posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Rozwoju  w VIII kadencji Rady Miasta Szczecin. Poprosił o zgłaszanie kandydatur na funkcję Przewodniczącego/ Przewodniczącej Komisji.

P. Słowik - zgłosił kandydaturę radnego Pawła Bartnika.

Radny P. Bartnik wyraził zgodę.

W wyniku głosowania: za - jednogłośnie, Komisja wybrała radnego Pawła Bartnika na stanowisko Przewodniczącego Komisji.

Następnie Przewodniczący Komisji P. Bartnik zgłosił kandydaturę radnej Jolanty Balickiej na funkcję Wiceprzewodniczącej Komisji.

Radna J. Balicka wyraziła zgodę.

W wyniku głosowania: za - jednogłośnie, Komisja wybrała radną Jolantę Balicką na stanowisko Wiceprzewodniczącej Komisji.


Ad. pkt. 3.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie wniesiono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokół sporządziła  Komisji
 
Katarzyna Kamińska
Główny Specjalista BRM
 Michał Wilkocki (nieobecny)
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2018/12/06, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Katarzyna Kamińska, dnia: 2018/12/28 11:03:45
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kamińska 2018/12/28 11:03:45 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2018/12/06 13:26:26 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2018/12/06 13:13:46 nowa pozycja