Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.5.12.2019
Z POSIEDZENIA WYJAZDOWEGO 
KOMISJI DS. KULTURY
Z DNIA 8 KWIETNIA 2019 ROKU


Początek posiedzenia - 13:00
Zakończenie posiedzenia - 15:30

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Edyta Łongiewska-Wijas - Przewodnicząca Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca poinformowała o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Kierunki rozwoju Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki.
3. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Kierunki rozwoju Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki.


S. Horoszko – Dyrektor Muzeum Techniki i Komunikacji – omówił budżet Muzeum. Przedstawił radnym wysokość dotacji podmiotowej i celowej, zapoznał z frekwencją. Poinformował o przyznaniu dofinansowania z programu Interreg VA Melkemburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Polska w wysokości 2 533 000 euro (85% wartości projektu). W ramach projektu wyremontowana zostanie narożna kamienica, która znajduje się w zasobach Muzeum, wybudowany zostanie łącznik i w ten sposób powstanie jeden zespół muzealny. Środki unijne zostaną przeznaczone na nowe pomieszczenia wystawowe, archiwum, pomieszczenia do edukacji muzealnej, bibliotekę, czytelnię, pomieszczenia dla personelu muzealnego. Czas realizacji projektu to 3 lata. W najbliższych planach Muzeum jest przebudowa wystawy głównej i wprowadzenie nowych elementów, jakimi jest kolekcja związana z fabryką Stroewera.

D. Matecki – zapytał, czy w planach Muzeum jest stworzenie ekspozycji opartej na nowoczesnych technologiach wizualizacji?

S.  Horoszko – powiedział, że Muzeum myśli o takim projekcie, ale będzie to praca roku przyszłego i kolejnego. Najpierw chcą ukształtować linię narracyjną. Wykorzystując nowoczesne technologie trzeba mieć na uwadze to, że szybko się nudzą. Postęp technologiczny jest tak szybki, że po ok. 5 latach technologie te przestają być atrakcyjne dla zwiedzających.

R. Stankiewicz – zapytał, co zadecydowało o tym, że otrzymamy tą piękną kolekcję? Czy nie zdominuje ona naszej wystawy?

D. Matecki – zapytał, jaka była cena kolekcji?

S. Horoszko – wyjaśnił, że dotychczasowy właściciel kolekcji z racji podeszłego wieku chciałby przekazać swoje zbiory w dobre ręce. Ponieważ jego dzieci nie były tym zainteresowane, dwa lata temu złożył propozycję zakupu kolekcji za kwotę 750 tys. euro płatne w trzech ratach.  Cena jest godziwa, zweryfikowana rynkowo, po wykonanej ekspertyzie. Dyrektor nie obawia się, że eksponaty te zdominują wystawę. To są rzeczy, które są zawsze bardzo interesujące, w bardzo dobrym stanie. Pokazywanie ciągłości historycznej jest zawsze dobrze przyjmowane. Po raz pierwszy w historii polskiego muzealnictwa dochodzi do sytuacji, gdzie polskie muzeum kupuje kolekcję muzeum niemieckiego. To ewenement na skalę kraju.

E. Łongiewska – Wijas – powiedziała, że ten zakup wpisuje się w politykę kulturalną współczesnych metropolii, świadomych wspólnego dziedzictwa kulturowego. Poprosiła o przybliżenie tego, jak będzie skonstruowana przyszła wystawa. Zapytała także, czy mamy w Szczecinie takie instytucje jak Międzynarodowe Centrum Kultury, które mogłyby czerpać z tego, co za chwilę wydarzy się w Muzeum Techniki i Komunikacji?

S. Horoszko – powiedział, że chce zrobić wystawę narracyjną, problemową. Nie chce tylko pokazywać ładnego przedmiotu, chce opowiedzieć historię. W planach są też wydawnictwa, które to uzupełnią. Powiedział także, że w Szczecinie nie ma instytucji na wzór Międzynarodowego Centrum Kultury, choć niektóre z nich próbują je naśladować.

E. Łongiewska – Wijas – zapytała, jaki zespół będzie pracował nad koncepcją tej wystawy? Jaka jest liczba muzealiów polskich i niemieckich w Muzeum?

S. Horoszko – poinformował, że Muzeum dysponuje w tej chwili ponad 5 000 pozycjami inwentarzowymi. Na sali wystawowej jest ich w tej chwili ok. 100. Kolekcja, którą kupujemy liczy ok. 80 pozycji, z których największe znaczenie mają samochody, rowery i maszyny do szycia. Odpowiadając na pytanie dotyczące koncepcji wystawy powiedział, że opracuje ją zespół złożony z pracowników Muzeum techniki.

E. Łongiewska – Wijas – zapytała o możliwość stworzenia sklepiku muzealnego.

S. Horoszko – powiedział, że chciałby, aby sklep wspomagał dobre wrażenia wynoszone z muzeum. Wychodzi z założenia, że rozbudowana kasa z funkcja sklepowa powinna oferować to, co związane z wystawami bądź działalnością badawczą Muzeum.


Ad. pkt. 3.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie wniesiono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodnicząca Komisji
 
Katarzyna Kamińska
Główny Specjalista BRM
 Edyta Łongiewska-Wijas
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2019/04/02, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Katarzyna Kamińska, dnia: 2019/04/16 12:47:51
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kamińska 2019/04/16 12:47:51 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2019/04/02 14:57:23 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2019/04/02 13:19:42 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2019/04/02 13:17:58 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2019/04/02 12:40:41 nowa pozycja