Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.11.17.2020
Z POSIEDZENIA 
MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ
Z DNIA 27 LUTEGO 2020 ROKU


Początek posiedzenia - 14:00
Zakończenie posiedzenia - 14:30

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Urszula Pańka - Przewodnicząca Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności załącznik nr 1.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca poinformowała o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Zmiany w składach osobowych rad osiedli.
3. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Zmiany w składach osobowych rad osiedli.


Komisja zapoznała się z korespondencją w następujących sprawach:

  • rezygnacją Pana Macieja Szyszko z pracy w RO Podjuchy (zał. 2 do protokołu). W zawiązku z powyższym Komisja podjęła Uchwałę Nr 31 w wyniku głosowania: za-5, przeciw-0, wstrzym.-0 (zał. nr 3) oraz wystosowała pismo powołujące p. Marcina Mazurka w skład rady (zał. nr 4).
  • rezygnacją Pani Danuty Iber z pracy w RO Osów (zał. 5 do protokołu). W zawiązku z powyższym Komisja podjęła Uchwałę Nr 32 w wyniku głosowania: za-5, przeciw-0, wstrzym.-0 (zał. nr 6). W związku z brakiem kolejnej osoby na liście, RO pracować będzie w pomniejszonym składzie.
  • rezygnacją Pani Wandy Słomkowskiej z pracy w RO Załom (zał. 7 do protokołu). W zawiązku z powyższym Komisja podjęła Uchwałę Nr 33 w wyniku głosowania: za-5, przeciw-0, wstrzym.-0 (zał. nr 8) oraz wystosowała pismo powołujące p. Adama Jurczyka w skład rady (zał. nr 9).
  • rezygnacją Pana dariusza Świderskiego z pracy w RO Załom (zał. 10 do protokołu). W zawiązku z powyższym Komisja podjęła Uchwałę Nr 34 w wyniku głosowania: za-5, przeciw-0, wstrzym.-0 (zał. nr 11) oraz wystosowała pismo powołujące p. Pawła Renarda w skład rady (zał. nr 12).


Ad. pkt. 3.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodnicząca Komisji
 
Katarzyna Kamińska
Główny Specjalista BRM
 Urszula Pańka
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2020/01/28, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Marta Czapiewska, dnia: 2020/03/13 12:50:33
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Czapiewska 2020/03/13 12:50:33 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2020/03/11 13:21:42 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2020/03/02 11:01:51 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2020/03/02 11:01:21 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/01/28 09:14:50 nowa pozycja