Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.11.18.2020
Z POSIEDZENIA 
MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ
Z DNIA 12 MARCA 2020 ROKU


Początek posiedzenia - 11:00
Zakończenie posiedzenia - 12:00

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Urszula Pańka - Przewodnicząca Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca poinformowała o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Losowanie składu Osiedlowej Komisji Wyborczej w wyborach do RO Żelechowa.
3. Rejestracja kandydatów do RO Żelechowa.
4. Zatwierdzenie obwieszczenia wyborczego o kandydatach.
5. Zatwierdzenie wzoru karty do głosowania oraz liczby wydrukowanych kart.
6. Przygotowanie wytycznych MKW dla Osiedlowej Komisji Wyborczej.
7. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Przewodnicząca Komisji Urszula Pańka zaproponowała poszerzenie porządku obrad dotyczący przyjęcia protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.

Komisja przez aklamację przychyliła się do ww. wniosku.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.


Protokół z posiedzenia w dniu 10 grudnia 2019 r. został przyjęty w wyniku głosowania: za-3, przecie-0, wstrzym.-0.

Protokół z posiedzenia w dniu 27 lutego 2020 r. został przyjęty w wyniku głosowania: za-3, przecie-0, wstrzym.-0.


Ad. pkt. 3.
Losowanie składu Osiedlowej Komisji Wyborczej w wyborach do RO Żelechowa.


Urszula Pańka powiedziała, że nastaje dla wszystkich trudny czas, związany z pojawieniem się koronawirusem – COVID-19. Uważa, że w tej sytuacji należy skupić się nad zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańcom miasta. Zapytała czy w aktualnej sytuacji można przeprowadzić wybory do RO Żelechowa.

Rafał Miszczuk Dyrektor Biura Rady Miasta powiedział, że od teraz wstrzymane są wszystkie imprezy kulturalne, nie wiadomo jak sytuacja się rozwinie. Zauważył, że nie ma trybu, aby wybory przełożyć na inny termin.

Arkadiusz Lisiński kandydat do RO Żelechowa zauważył, że przesunięcie terminu głosowania będzie nierówne dla wszystkich kandydatów. Uważa, że w sytuacji przeniesienia terminu, powinno się określić jego termin.

Rafał Miszczuk zapytał na jaki termin, skoro sytuacja jest niepewna i dynamiczna.

Urszula Pańka zauważyła, że nie powinno się wyznaczać nowego terminu.

Wiceprzewodniczący Komisji Przemysław Słowik zauważył, że wytyczne wydawane przez Rząd RP zmuszą nas do podjęcia konkretnych działań.

Mecenas Hanna Durka powiedziała, że przepisy nie przewidują takich sytuacji. Rada Miasta może uchylić uchwałę w sprawie zarządzenia wyborów lub zmienić termin w uchwale podjętej. Decyzja należy do Państwa Radnych.

Rafał Miszczuk dodał, że aktualnie lepiej uniknąć kampanii wyborczej. W wyborach do rad osiedli popularną formą kampanii jest roznoszenie ulotek „door to door”, co przy okazji może spowodować rozniesienie wirusa.

Urszula Pańka stwierdziła, że jeśli zmienimy termin wyborów to zgodnie z nowym kalendarzem, kandydaci będą mogli prowadzić kampanię wyborczą, czego chcemy uniknąć. Z tego powodu złożyła wniosek formalny o przygotowanie projektu uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIII/470/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Żelechowa.

Ww. wniosek został przyjęty w wyniku głosowania: za-3, przecie-0, wstrzym.-0.

Urszula Pańka powiedziała, że wobec przyjęcia wniosku w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIII/470/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Żelechowa,rozpatrywanie pozostałych punktów porządku obrad staje się bezzasadne.


Ad. pkt. 4.
Rejestracja kandydatów do RO Żelechowa.


Wobec przyjęcia wniosku w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIII/470/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Żelechowa, rozpatrzenie ww. punktu porządku obrad staje się bezzasadne.


Ad. pkt. 5.
Zatwierdzenie obwieszczenia wyborczego o kandydatach.


Wobec przyjęcia wniosku w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIII/470/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Żelechowa, rozpatrzenie ww. punktu porządku obrad staje się bezzasadne.


Ad. pkt. 6.
Zatwierdzenie wzoru karty do głosowania oraz liczby wydrukowanych kart.


Wobec przyjęcia wniosku w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIII/470/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Żelechowa, rozpatrzenie ww. punktu porządku obrad staje się bezzasadne.


Ad. pkt. 7.
Przygotowanie wytycznych MKW dla Osiedlowej Komisji Wyborczej.


Wobec przyjęcia wniosku w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIII/470/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Żelechowa, rozpatrzenie ww. punktu porządku obrad staje się bezzasadne.


Ad. pkt. 8.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodnicząca Komisji
 
Marta Czapiewska
Główny Specjalista BRM
 Urszula Pańka
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2020/03/09, odpowiedzialny/a: Marta Czapiewska, wprowadził/a: Marta Czapiewska, dnia: 2020/05/27 09:16:07
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Czapiewska 2020/05/27 09:16:07 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2020/03/09 13:35:16 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2020/03/09 13:00:26 nowa pozycja