Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.6.27.2021
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ
Z DNIA 7 WRZEŚNIA 2021 ROKU


Początek posiedzenia - 08:30
Zakończenie posiedzenia - 09:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Łukasz Tyszler - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Opiniowanie projektu uchwały nr 182/21 - zmiany do uchwały w sprawie zmian w organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonej przez jednostkę organizacyjną Gminy Miasto Szczecin.
3. Sprawy różne i wolne wnioski.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Opiniowanie projektu uchwały nr 182/21 - zmiany do uchwały w sprawie zmian w organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonej przez jednostkę organizacyjną Gminy Miasto Szczecin.


Wprowadzenia do tematu dokonała B. Bugajska Dyrektor WSS -  realizując założony przez Gminę Miasto Szczecin program systematycznego zwiększania liczby miejsc opieki nad dziećm iw wieku do lat 3, z dniem 2 listopada 2021r. następuje uruchomienie nowego ŻłobkaNr 10 pn. „Bajkowa Kraina„ zlokalizowanego przy ul. Kusocińskiego2 w Szczecinie, który przewiduje objęcieopieką88 dzieci w wieku do lat 3. Wprowadzenia zmian do uchwałyjest niezbędne w celu podjęcia przez Zespół Żłobków Miejskich czynności związanych z rekrutacją oraz uruchomieniem nowych miejsc opieki zgodnie z przyjętymharmonogramem.


Ad. pkt. 3.
Sprawy różne i wolne wnioski.


 Komisja  przesłała  pismo mieszkańców Podjuch w sprawie oddziaływania fal elektrycznych do prezydenta z prośbą o zajęcie się sprawą  oraz  udzielenia odpowiedzi zainteresowanym  i komisji o podjętych działaniach ( nr w rejestzre BRM 543 - załącznik nr 3 do protokołu. 


Ad. pkt. 4.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.


Komisja w wyniku głosowania : za - 9 (jednogłośnie) przyjęła protokół z posiedzenia w dniu 24 czerwca br.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Beata Tubacka
Główny Specjalista BRM
 Łukasz Tyszler
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2021/08/31, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Beata Tubacka, dnia: 2021/10/28 10:57:47
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Tubacka 2021/10/28 10:57:47 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2021/09/07 14:13:11 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2021/09/07 13:29:02 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2021/08/31 10:22:02 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2021/08/31 10:07:38 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2021/08/31 10:07:22 nowa pozycja