Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.7.21.2019
Z POSIEDZENIA WYJAZDOWEGO 
KOMISJI DS. BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I SAMORZĄDNOŚCI
Z DNIA 9 GRUDNIA 2019 ROKU


Początek posiedzenia - 10:30
Zakończenie posiedzenia - 12:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Witold Dąbrowski - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Wizyta w sztabie Policji Komendy Wojewódzkiej w Szczecinie- zapoznanie się z pracą sztabu i stanowiskiem kierowania.
3. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Wizyta w sztabie Policji Komendy Wojewódzkiej w Szczecinie- zapoznanie się z pracą sztabu i stanowiskiem kierowania.


Komisja odbyła wyjazdowe posiedzenie do sztabu Policji Komendy Wojewódzkiej i Komendy Miejskiej w Szczecinie, gdzie zapoznała się z pracą sztabów i stanowiskiem  kierowania.

Gości powitał P. Makuch Komendant Miejski Policji.

Komisja zapoznała się z zadaniami Sztabu Policji KWP przedstawionymi przez P. Hałuszczaka KWP w Szczecinie, do których między innymi należy: bieżące monitorowanie i koordynowanie działań policyjnych na terenie województwa (informacje są zbierane z 20 jednostek) związanych z zagrożeniem bezpieczeństwa i porządku publicznego, gromadzenie i analizowanie informacji o bieżących zdarzeniach na terenie województwa w celu podejmowania skutecznych przedsięwzięć służących ich zapobieganiu i eliminowaniu, rozpoznawanie i ocena zagrożeń związanych z  imprezami  masowymi, zgromadzeniami publicznymi, akcjami protestacyjnymi oraz wizytami osób podlegających szczególnej ochronie. Szczecin na tle zgłaszanych zdarzeń w województwie obejmuje 40%.

Radny W. Dzikowski- nawiązał do zdarzenia które miało miejsce w piątkowe popołudnie i wieczór; tysiące szczecinian utknęły w korkach, które utworzyły się w śródmieściu, na drogach wyjazdowych z miasta i w wielu innych dzielnicach z powodu policyjnych blokad. Czy Policja posiada procedury umożliwiające w wyjątkowych przypadkach na przejechanie przez blokady bez korków?

P. Hałuszczak KWP w Szczecinie- procedury przejazdu obowiązująosoby podlegające szczególnej ochronie oraz sytuacjach ratowania życia.

Naczelnik Wydziału Sztabu Policji M.Obst  KMP w Szczecin -zapoznał zebranych z systemem ALKAZAR;  Szczecin był jednym z pierwszych polskich miast, w którym został zbudowany system monitoringu. kamery są na skrzyżowaniach i w miejscach szczególnie zagrożonych. Miejsca, w których kamery umieszczono, zostały wybrane na podstawie analizy wszelkiego rodzaju zdarzeń z jakimi mają na co dzień do czynienia policjanci, m.in. rozbojów, czy wypadków. Kamery oglądają również prawobrzeże i główną trasę wjazdową do miasta, czyli m. in. Most Pionierów i ul. Gdańską, okolice Galaxy, Kaskady.

Dyskutowano min. nt  wydawania zezwoleń na przeprowadzenie imprezy masowej, jej organizacji i zabezpieczeniach, które  imprezy masowe angażują bardzo duże siły policji, które są kierowane na tą jedna akcję.

 

 


Ad. pkt. 3.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Beata Tubacka
Główny Specjalista BRM
 Witold Dąbrowski
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2019/12/03, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Beata Tubacka, dnia: 2019/12/16 14:24:19
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Tubacka 2019/12/16 14:24:19 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/12/10 10:05:56 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/12/03 10:44:24 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/12/03 10:10:29 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/12/03 10:08:17 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/12/03 10:03:29 nowa pozycja