Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.12.5.2020
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. KULTURY I PROMOCJI
Z DNIA 11 MAJA 2020 ROKU


Początek posiedzenia - 11:00
Zakończenie posiedzenia - 13:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Przemysław Słowik - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Rekomendowanie kandydatów do Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin za rok 2019.
4. Rekomendowanie kandydatów do Nagrody Artystycznej za całokształt działalności.
5. Rekomendowanie kandydatów do tytułu Mecenasa Kultury Szczecina za 2019 rok.
6. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.


Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 08.04.20 przyjęto w głosowaniu: za - jednogłośnie.


Ad. pkt. 3.
Rekomendowanie kandydatów do:
- Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin za rok 2019,
- Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin za całokształt twórczości,
- tytułu Mecenasa Kultury Szczecina za rok 2019.


J. Leszczyńska - przekazała informację nt. zgłoszeń kandydatów do Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin za rok 2019 (załącznik nr 1 do protokołu), do Nagrody Artystycznej za całokształt działalności (załącznik nr 2 do protokołu) oraz do tytułu Mecenasa Kultury Szczecina za 2019 rok (załącznik nr 3 do protokołu).

prof. D. Dyczewski – Przewodniczący Prezydenckiej Rady Kultury - przedstawił rekomendacje Prezydenckiej Rady Kultury kandydatów zgłoszonych do Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin za 2019 rok oraz Nagrody Artystycznej za całokształt działalności .

Następnie przeprowadzono tajne głosowanie, w wyniku którego rekomendowano 5 kandydatów do Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin za rok 2019:

- Sylwestra Ostrowskiego,

- Piotra Depta - Kleśtę,

- Baltic Neopolis Orchestra,

- Ewę Ott - Kamińską,

- Katarzynę Zimnoch i Pawła Kleszczewskiego.

 

W powyższym głosowaniu rekomendowano również 5 kandydatów do Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin za całokształt twórczości:

- Krystynę Łyczywek,

- Konrada Wojtyłę,

- Marka Czasnojcia,

- prof. dr hab. Lexa Drewińskiego,

- Konrada Pawickiego.

W tym samym głosowaniu rekomendowano p. Lesława Siemaszko do tytułu Mecenasa Kultury Szczecina za rok 2019.

Wyniki powyższych głosowań stanowią załącznik nr 4 do protokołu.


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Połączone gremia: Komisji ds. Kultury i Promocji oraz Prezydencka Rada Kultury, jednomyślnie postanowiły zwrócić się do Prezydenta Miasta Szczecin z wnioskiem o utworzenie kolejnej kategorii : Nagrody dla Animatora i Managera Kultury.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Katarzyna Kamińska
Główny Specjalista BRM
 Przemysław Słowik
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2020/05/04, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Katarzyna Kamińska, dnia: 2020/12/09 11:15:48
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kamińska 2020/12/09 11:15:48 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2020/05/21 14:31:46 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2020/05/04 11:45:23 nowa pozycja