Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.7.14.2019
Z POSIEDZENIA WYJAZDOWEGO 
KOMISJI DS. BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I SAMORZĄDNOŚCI
Z DNIA 1 LIPCA 2019 ROKU


Początek posiedzenia - 10:30
Zakończenie posiedzenia - 13:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Witold Dąbrowski - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Wizja lokalna Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej (JRG 3 ul. Klonowica 5, JRG 5 ul. Firlika 9, JRG 4 ul. Nad Odrą 10).
3. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Wizja lokalna Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej (JRG 3 ul. Klonowica 5, JRG 5 ul. Firlika 9, JRG 4 ul. Nad Odrą 10).


Radni wizytowali jednostki ratowniczo – gaśnicze, sprawdzając warunki lokalowe i wyposażenie poszczególnych JRG.

JRG ul. Klonowica – budynek po remoncie (łącznie z salami do wypoczynku), dokonano zakupu wyposażenia oraz sprzętu gaśniczego.  W planach jest remont posadzki w garażu (szacunkowy koszt to 200 tys. zł) oraz remont generalny warsztatu. Problemem jest b. duży ruch kadrowy i trudności z naborem kandydatów do pracy, spełniających wysokie wymagania rekrutacyjne.

JRG ul. Firlika – jednostka po częściowym remoncie. Budynek jest wpisany do rejestru zabytków, co stwarza wiele ograniczeń w trakcie realizacji inwestycji. Nieruchomość jest dzierżawiona od Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej.

JRG ul. Nad Odrą – właścicielem nieruchomości jest Alfa Terminal. Z tego powodu w budynku nie można przeprowadzić żadnych inwestycji. Budynek wymaga pilnego remontu. Niebezpieczeństwo stwarza aluminiowa instalacja elektryczna. Ogromnym problemem jest szambo. Decyzją Rady Miasta w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wyznaczono działkę, na której będzie można wybudować nową jednostkę. W tej chwili trwają procedury związane z przekazaniem nieruchomości Wojewodzie Zachodniopomorskiemu.


Ad. pkt. 3.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie wniesiono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Katarzyna Kamińska
Główny Specjalista BRM
 Witold Dąbrowski
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2019/06/25, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Beata Tubacka, dnia: 2019/08/26 12:02:29
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Tubacka 2019/08/26 12:02:29 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/08/22 10:19:21 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2019/06/25 10:42:11 nowa pozycja