Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.7.10.2019
Z POSIEDZENIA WYJAZDOWEGO 
KOMISJI DS. BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I SAMORZĄDNOŚCI
Z DNIA 7 MAJA 2019 ROKU


Początek posiedzenia - 10:30
Zakończenie posiedzenia - 12:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Witold Dąbrowski - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Straż pożarna - sprawozdanie roczne, zapoznanie się ze strukturą organizacyjną.
3. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgloszono.


Ad. pkt. 2.
Straż pożarna - sprawozdanie roczne, zapoznanie się ze strukturą organizacyjną.


W pierwszej części porządku obrad komisja zapoznała się ze sprawozdaniem przedłożonym przez przedstawicieli Straży Miejskiej – załącznik nr 3 do protokołu.

Radny W. Dzikowski- podziękował za przedłożenie sprawozdania, ale zapytał o problemy z jakimi boryka się SP? W czym radni mogą pomóc?

K. Lesisz- dużym problemem naszej Komendy są braki kadry oficerskiej i aspiranckiej, brak odpowiednio wykształconej kadry nie pozwala  na wykorzystanie wszystkim etatów i realizacje zadań ochrony ppoż. Taki stan można zminimalizować poprzez zapewnienie dla absolwentów mieszkań w miejscu pełnienia służby.

Radny W. Dzikowski- jest opracowywany nowy regulamin  społecznej komisji  mieszkaniowej, przyjrzy się zagadnieniu, może warto tam umieścić pulę mieszkań dla strażaków.

Przewodniczący Komisji W. Dąbrowski -podziękował za prezentację, zapytał o zestawienie potrzeb finansowanych dla przyszłorocznego budżetu miasta, prosi o kilka słów w sprawie działań strażaków w Szwecji. Zapytał o egzekucje,  które nałożono na osoby nieprzestrzegające działań ppoż.: w jakiej wysokości z czego wynikają?   

K. Lesisz- największą potrzebą jest jednak zmiana lokalizacji JRG nr 4 z ul. Nad Odrą na ul. Policką; zmiana lokalizacji JRG nr 1 z ul. Grodzkiej w rejon dzielnicy Gumieńce; dokończenie remontu JRG nr 2.  Potrzeby finasowe wynikają również  z wymogów międzynarodowych (dodatkowe szczepienia, paszporty). W sprawie akcji w Szwecji chyba nic nie można dodać, bowiem  polscy strażacy zasłynęli z profesjonalnej akcji, ale także sprzęt był na wysokim poziomie. Egzekucje wynikały z faktu, iż ukarani nie spełnili wymogów zawartych w nakładanych mandatach. Jednocześnie zobowiązał się do przygotowania materiału w  formie pisemnej dla potrzeb komisji w zakresie  ewentualnego dofinansowania z miasta.  


Ad. pkt. 3.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Komisja w  odpowiedzi na pismo w sprawie  nadania nazwy  urzędowej  ulicy  na działkach 6/14  i 6/15  obręb 2049, zgodnie z obowiązującą Uchwałą NR XXXVII/699/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie procedury nadawania i zmian nazw ulic i placów publicznych w Szczecinie, poprosiła wnioskodawcę  o dostarczenie aktualnej uchwały Rady Osiedla Krzekowo - Bezrzecze   w sprawie j. w. - załącznik nr 4 do protokołu ( nr w rejestrze BRM 463).

Komisja w  odpowiedzi na pismo w sprawie  nadania nazwy  urzędowej  ulicy  na działkach 24/4   obręb 2132) pozostawiła go bez rozpatrzenia do czasu wydzielenia działki drogowej  - załącznik nr 5 do protokołu ( nr w rejestrze BRM 558).

Komisja zapoznała się z  informacją Geodety Miasta w sprawie numeracji  ulicy Topolowej- załącznik nr 6 do protokołu. 
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Beata Tubacka
Główny Specjalista BRM
 Witold Dąbrowski
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2019/04/01, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Beata Tubacka, dnia: 2019/05/24 12:20:36
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Tubacka 2019/05/24 12:20:36 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/05/10 09:17:57 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/05/02 10:10:45 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2019/04/29 12:33:06 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/04/25 09:26:36 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/04/09 13:33:59 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/04/05 11:43:11 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/04/05 09:35:48 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/04/05 09:27:14 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/04/01 14:33:45 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/04/01 12:45:33 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/04/01 12:26:52 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/04/01 12:18:50 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/04/01 12:18:33 nowa pozycja