Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.1.27.2019
Z POSIEDZENIA WYJAZDOWEGO 
KOMISJI DS. BUDŻETU I ROZWOJU
Z DNIA 10 GRUDNIA 2019 ROKU


Początek posiedzenia - 10:00
Zakończenie posiedzenia - 12:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Paweł Bartnik - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Technopark Pomerania - działalność i plany na przyszłość.
3. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Technopark Pomerania - działalność i plany na przyszłość.


A. Feterowski – Prezes Szczecińskiego Parku Naukowo Technologicznego – przedstawił prezentację stanowiącą załącznik nr 3 do protokołu. Przypomniał historię inwestycji oraz jej zakres i finansowanie (remont jednego budynku, budowa 3 nowych budynków, remont ul. Niemierzyńskiej i ul. Cyfrowej to koszt ok. 110 mln zł, z czego ok. 40 mln zł pochodziło z Euroregionu Pomerania). Przekazał także informacje nt. współpracy SPNT z Technikum Technologii Cyfrowych. Poinformował, że aktualnie w SPNT jest ponad 60 firm zatrudniających ok. 700 osób.

E. Łongiewska – Wijas – zapytała, w jaki sposób podmioty takie jak „Czarna Perła” czy „Posejdon” wpłyną na sytuację SPPNT?

A. Feterowski – wyjaśnił, że ceny, jakie ma jego spółka, są minimalne niższe od rynkowych, co nie zaburza jednak rynku lokalnego. Powierzchni biurowych w Szczecinie jest ciągle za mało. Poza tym oni są aktywni w klasie biznes i w powierzchniach powyżej 100 m2.

E. Łongiewska – Wijas – zapytała o obroty SPNT.

A. Feterowski – poinformował, że za ubiegły rok spółka miała obroty na poziomie 80 mln zł.

E. Łongiewska – Wijas – zapytała o wartość i ilość zrealizowanych projektów.

K. Wiśniewska – SPNT – powiedziała, że w tej perspektywie finansowej nie ma dla nich projektów. Są zbyt dużym przedsiębiorstwem. Ale od początku istnienia zrobili projekty na ok. 170 mln zł, w tym budowa.

E Łongiewska – Wijas – zapytała, jaki jest odsetek firm preinkubowanych, uzyskujących 100% samodzielność?

A. Feterowski – wyjaśnił, że realizują dopiero 2. Rok programu. Na razie firmy przeszły z preinkubacji do inkubacji.

E. Łongiewska – Wijas – zapytała o wyzwania na przyszłość.

A. Feterowski – powiedział, ze wyzwaniem wewnętrznym jest utrzymanie standardu usług, zewnętrznym – rozbudowa spółki.

Po zakończonej dyskusji Przewodniczący Komisji przedstawił radnym projekt uchwały Nr 412/19 zmieniającej uchwałę w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

W głosowaniu: za – jednomyślnie Komisja zaopiniowała ww. projekt uchwały pozytywnie.

Następnie radni odbyli wizję lokalną pomieszczeń Szczecińskiego Parku Naukowo – Technologicznego.


Ad. pkt. 3.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie wniesiono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Katarzyna Kamińska
Główny Specjalista BRM
 Paweł Bartnik
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2019/12/05, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Katarzyna Kamińska, dnia: 2020/01/14 12:35:16
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kamińska 2020/01/14 12:35:16 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2019/12/05 14:30:14 nowa pozycja