Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.11.7.2019
Z POSIEDZENIA 
MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ
Z DNIA 20 MARCA 2019 ROKU


Początek posiedzenia - 12:30
Zakończenie posiedzenia - 14:00

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Urszula Pańka - Przewodnicząca Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności załącznik nr 1.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca poinformowała o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Rejestracja kandydatów do Rad Osiedli.
3. Losowanie składów Osiedlowych Komisji Wyborczych.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Rejestracja kandydatów do Rad Osiedli.


Komisja zarejestrowała 856 kandydatów do Rad Osiedli.

Zgodnie z § 58 ust. 2 Uchwał Nr XXIX/753-789/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutów Osiedli Miejskich zmienionych Uchwałami Nr II/27-63/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 grudnia 2018 r. wezwała 9 osób do usunięcia wad. Jeżeli wady nie zostaną usunięte, wówczas MKW stwierdzi nieważność zgłoszenia kandydata.

Zgodnie z § 59 ust. 2 Uchwał Nr XXIX/753-789/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutów Osiedli Miejskich zmienionych Uchwałami Nr II/27-63/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 grudnia 2018 r. w dniu 18 marca br. MKW wezwała wyborców, w sposób zwyczajowo przyjęty, do zgłaszania kandydatów. W takim przypadku termin zgłaszania kandydatów został przedłużony o 3 dni, tj. do dnia 21 marca br. dla Osiedli, w których zgłoszono mniej lub tylu kandydatów ile jest mandatów do obsadzenia. Są to następujące Osiedla:

  1. Golęcino - Gocław,  - zgłoszono 14 kandydatów;
  2. Łękno - zgłoszono 8 kandydatów;
  3. Międzyodrze Wyspa Pucka - zgłoszono 10 kandydatów;
  4. Nowe Miasto - zgłoszono 11 kandydatów;
  5. Osów - zgłoszono 12 kandydatów;
  6. Śródmieście Zachód - zgłoszono 15 kandydatów,


Ad. pkt. 3.
Losowanie składów Osiedlowych Komisji Wyborczych.


Protokół z losowania członków Osiedlowych Komisji Wyborczych w wyborach do Rad Osiedli w Gminie Miasto Szczecin stanowi zał. 3 do protokołu.

Wykaz składów Osiedlowych Komisji Wyborczych opublikowano na stronie www.bip.szczecin.pl


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodnicząca Komisji
 
Marta Czapiewska
Główny Specjalista BRM
 Urszula Pańka
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2019/03/20, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Marta Czapiewska, dnia: 2019/04/23 11:05:13
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Czapiewska 2019/04/23 11:05:13 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2019/04/11 13:52:32 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2019/03/20 10:06:23 nowa pozycja