Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.11.1.2018
Z POSIEDZENIA 
MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ
Z DNIA 28 GRUDNIA 2018 ROKU


Początek posiedzenia - 13:00
Zakończenie posiedzenia - 13:15

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Michał Wilkocki (nieobecny) -  Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności załącznik nr 1.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Wybór prezydium Komisji.
3. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Wybór prezydium Komisji.


Przewodniczący Rady Miasta Michał Wilkocki otworzył pierwsze posiedzenie Miejskiej Komisji Wyborczej w VIII kadencji Rady Miasta Szczecin. Poprosił o zgłaszanie kandydatur na przewodniczącego Komisji.

Radny Przemysław Słowik zgłosił kandydaturę radnej Urszuli Pańki na funkcję przewodniczącej Komisji.  

Radna Urszula Pańka wyraziła zgodę.  

W wyniku głosowania: za-4, przeciw-0, wstrzym.-1, Komisja wybrała radną Urszulę Pańkę na funkcję przewodniczącej Komisji.

Przewodnicząca Komisji Urszula Pańka nie zgłosiła kandydata na funkcję wiceprzewodniczącego Komisji.


Ad. pkt. 3.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała  Komisji
 
Marta Czapiewska
Główny Specjalista BRM
 Michał Wilkocki (nieobecny)
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2018/12/06, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Marta Czapiewska, dnia: 2018/12/31 12:19:03
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Czapiewska 2018/12/31 12:19:03 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2018/12/17 08:35:58 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2018/12/06 13:11:28 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2018/12/06 12:57:20 nowa pozycja