Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.1.9.2019
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDŻETU I ROZWOJU
Z DNIA 5 MARCA 2019 ROKU


Początek posiedzenia - 10:00
Zakończenie posiedzenia - 12:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Paweł Bartnik - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń Komisji.
3. Stowarzyszenie Szczeciński Obszar Metropolitalny - prezentacja działalności i plany na przyszłość.
4. Opiniowanie wniosków o wydanie pozytywnej opinii o lokalizacji kasyna gry ( wniosek Spółki "Medella S.A." oraz "Finkorp Sp. z o.o.").
5. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń Komisji.


Protokół  z posiedzenia Komisji w dniu 22.01.19 przyjęto w głosowaniu: za – jednomyślnie.


Ad. pkt. 3.
Stowarzyszenie Szczeciński Obszar Metropolitalny - prezentacja działalności i plany na przyszłość.


R. Walaszkowski – Dyrektor Biura Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego – przedstawił prezentację stanowiącą załącznik nr 3 do protokołu.

Ł. Kadłubowski – zapytał o termin realizacji dokumentacji projektowej dla stacji szczecińskich.

R. Walaszkowski –  poinformował, że PKP cały swój zakres ma już zakontraktowany, do jesieni skończą projektowanie. My mamy zawartą umowę z wykonawcą na projektowanie - także do jesieni. Z uwagi na zakres prac (24 węzły przesiadkowe) pojawiają się pewne problemy, ale na razie zagrożenia tego terminu nie widać. Do końca roku ma być ogłoszony przetarg na wykonawstwo tych węzłów. W czerwcu 2022 r. planowane jest zakończenie całej inwestycji.

Ł. Kadłubowski -  nawiązał do Szczecińskiego Roweru Miejskiego i planowanych zmian (wprowadzenie roweru 4. generacji). Zapytał, czy można uzyskać wsparcie Marszałka i dofinansowanie z RPO? Radny spotkał się w tej sprawie z Prezydent Szotkowską i Dyrektorem Adamczykiem. Podkreślił, że zmiana jest potrzebna, trzeba szukać finansowania całego projektu.

R. Walaszkowski – przypomniał, że rower jest inwestycją miejską, jego stowarzyszenie nie ma z nią nic wspólnego. Niezależnie od tego aplikowanie o dodatkowe środki byłoby możliwe pod koniec roku, jeśli będą one dostępne. Analizowano możliwość wprowadzenia roweru na całym obszarze i okazało się, że jest to nieracjonalne z uwagi na obszar, jaki obejmuje SOM.

M. Szyszko – zapytał, czy Most Wrocławski będzie dwukierunkowy? Powiedział też, że część mieszkańców oczekiwała nawę źle Podjuchy linii bocznej stronę Os. Majowego.

R. Walaszkowski – powiedział, że trzeba wziąć pod uwagę, że wartość projektu to 788 mln zł. Można go oczywiście rozbudowywać, ale szanse na pozyskanie tak dużych pieniędzy są mniejsze. Rozważany jest drugi etap budowy kolei metropolitalnej (Niemcy, Trzebież). W tej chwili osiedla Prawobrzeża będzie komunikował Szczeciński Szybki Tramwaj, który także ma być rozbudowywany.  Ad. most w Podjuchach: jest tam kilku partnerów. Wszystko jest już skoordynowane. Na dziś wszystko jest uzgodnione dla linii dwutorowej. Pozostaje problem finansowania: są pieniądze na jeden tor.

M. Szyszko – zapytał, jaki będzie standard obsługi dla rowerzystów, czy będzie monitoring?

R. Walaszkowski – wyjaśnił, że na dzień dzisiejszy wiaty będą zadaszone. Monitoringu nie będzie.

Ł. Kadłubowski – zapytał, czy są dodatkowe środki dla obszaru metropolitalnego?

R. Walaszkowski – przypomniał, że  w 2014 roku pojawiła się ustawa metropolitalna bez aktów wykonawczych. SOM był gotowy do złożenia wniosku o utworzenie obszaru metropolitalnego, liczono na spore korzyści (zwrot  podatku). Obecny rząd pilotażowo utworzył jeden związek i anulował poprzednią ustawę. Nie ma woli do tworzenia takich związków, gł. ze względu na finanse.

P. Bartnik – zwrócił uwagę na tą część prezentacji, z której wynika że po stronie niemieckiej budowane są dwutorowe połączenia, a po stronie polskiej – jednotorowe i to bez możliwości dobudowania drugiego toru. Zapytał też o koszt biletu SOM.

R. Walaszkowski – powiedział, że bilet kolejowo – autobusowy będzie na pewno tańszy, jak składowa dwóch biletów.


Ad. pkt. 4.
Opiniowanie wniosków o wydanie pozytywnej opinii o lokalizacji kasyna gry ( wniosek Spółki "Medella S.A." oraz "Finkorp Sp. z o.o.").


R. Miszczuk – Dyrektor Biura Rady Miasta - omówił wnioski  firm Finkorp Sp. z o.o. oraz Medella S.A.(załączniki nr 4 i 5 do protokołu). Przypomniał obowiązującą procedurę. Poinformował, że pomimo udzielonej już koncesji, ciągle pojawiają się nowe spółki z wnioskiem o zgodę na lokalizację. Ostateczną zgodę wydaje Ministerstwo Finansów. Zgoda Rady Miasta jest jednym z warunków, jakie wnioskodawcy muszą spełnić, by przystąpić do przetargu.

P. Bartnik – zaproponował, by oba wnioski zaopiniować pozytywnie.

1/Wniosek Medella S.A. o wydanie opinii lokalizacyjnej dla kasyna gry w budynku położonym przy pl. Rodła 8-11  Komisja zaopiniowała pozytywnie  w głosowaniu: za – jednomyślnie.

2/ Wniosek Finkorp  Sp. Z o.o. o wydanie opinii lokalizacyjnej dla kasyna gry w budynku położonym przy pl. Rodła 8-11  Komisja zaopiniowała pozytywnie  w głosowaniu: za – jednomyślnie.


Ad. pkt. 5.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie wniesiono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Katarzyna Kamińska
Główny Specjalista BRM
 Paweł Bartnik
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2019/03/04, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Katarzyna Kamińska, dnia: 2019/04/04 10:16:03
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kamińska 2019/04/04 10:16:03 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2019/03/19 12:43:51 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2019/03/11 10:03:23 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2019/03/04 10:07:13 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2019/03/04 09:52:53 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2019/03/04 09:27:10 nowa pozycja