Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.12.7.2020
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. KULTURY I PROMOCJI
Z DNIA 25 MAJA 2020 ROKU


Początek posiedzenia - 11:30
Zakończenie posiedzenia - 12:30

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Przemysław Słowik - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie nadania nazw ulicom w Szczecinie (Alpinistów, Nad Duńczycą, Zadumane Wzgórze, ks. abp. Kazimierza Majdańskiego).
3. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Opiniowanie projektów uchwał w sprawie nadania nazw ulicom w Szczecinie (Alpinistów, Nad Duńczycą, Zadumane Wzgórze, ks. abp. Kazimierza Majdańskiego).


W. Wnuk – Geodeta Miasta – omówił projekty uchwał, zgodnie z uzasadnieniem.

M. Myśliwiec – Przewodnicząca Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn – wyjaśniła, że Rada Osiedla kilkukrotnie opiniując propozycję nadania imienia abp. Majdańskiego, na przestrzeni dwóch kadencji zaopiniowała ją pozytywnie i negatywnie. Podkreśliła, że opinia ta nie jest wiążąca, a ostateczną decyzję w sprawie nadania imienia podejmuje Rada Miasta.

Po dyskusji, Komisja postanowiła:

1/ odstąpić od opiniowania projektu uchwały Nr 103/20 w spr. nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. ks. abpa Kazimierza Majdańskiego)

 

Głosowanie: za – 10, przeciw – 1, wstrzym – 3.

 

2/ pozytywnie zaopiniować projekt uchwały Nr 105/20 w spr, nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Zadumane Wzgórze)

 

Głosowanie: za – 13, przeciw – 1, wstrzym. – 1.

 

3/ pozytywnie zaopiniować projekt uchwały Nr 106/20 w spr. nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Alpinistów)

 

Głosowanie: za – 15 (jednogłośnie)

 

4/ pozytywnie zaopiniować projekt uchwały Nr 104/20 w spr. nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Nad Duńczycą)

 

Głosowanie: za – 15 (jednogłośnie)

 

Jednocześnie Komisja postanowiła na kolejnym posiedzeniu przedyskutować propozycję radnej U. Pańki dot. powołania przy Prezydencie Miasta Komisji ds. Nazewnictwa Ulic.


Ad. pkt. 3.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie wniesiono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Katarzyna Kamińska
Główny Specjalista BRM
 Przemysław Słowik
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2020/05/21, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Katarzyna Kamińska, dnia: 2020/12/09 11:09:35
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kamińska 2020/12/09 11:09:35 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2020/07/29 14:34:34 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2020/06/03 12:51:18 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2020/05/21 14:45:15 nowa pozycja