Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.2.49.2021
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
Z DNIA 10 MARCA 2021 ROKU


Początek posiedzenia - 09:00
Zakończenie posiedzenia - 11:00

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Jolanta Balicka - Przewodnicząca Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca poinformowała o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji.
3. Inwestycje drogowo-tramwajowe w Szczecinie, plany i realizacja.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgloszono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji.


Komisja w wyniku głosowania: za 8 ( jednogłośnie) przyjęła protokół z posiedzenia komisji w dniu  4 lutego br.


Ad. pkt. 3.
Inwestycje drogowo-tramwajowe w Szczecinie, plany i realizacja.


Prezentacji zagadnienia dokonał M. Przepiera Zastępca Prezydenta m. Szczecina (materiał stanowizałącznik nr 3 do protokołu).

Radny Ł. Kadłubowski – zapytał o modernizację pl. A. Krajowej były trzy koncepcje, na jakim etapie jest to zadanie,  czy planujemy zrealizować jedną z tych koncepcji?

M. Przepiera- w trakcie realizacji inwestycji liniowych jest pytanie dlaczego „nie dalej?”;  kubaturowe zawsze można zamknąć. Uporaliśmy się z odcinkiem na raty w formie tzw. ”gospodarczej” od al. Kwiatowej, przez pl. Adamowicza i dotarliśmy z uwagi na stan finansów do pl. A. Krajowej. Jest to w założeniach do realizacji, ale nie jest umieszczone w budżecie; liczą na nową perspektywę unijną, na fundusze zewnętrzne.

Radny P. Słowik- podziękował za wprowadzenie drogi rowerowej, prosi o pilnowanie przejść  dla pieszych. Przedłużyć o przejście dla pieszych do pl. A. Krajowej jako naturalny ciąg.

Radny M. Przepiera- inwestycja w centrum miasta ma aspekt reprezentacyjny, jest tu dużo utrudnień. Zaprezentował na planszy przebieg modernizacji: drogowa rowerowa dwupasmowa, przywrócą historyczny wygląd alei, włącznie z przejściem dla pieszych z dużym dystansem dla rowerzystów, będzie bezpiecznie. Chcą przystąpić do dalszej realizacji inwestycji. Kostka brukowa zdjęta i będzie wykorzystana w innym rejonie miasta (Wały Chrobrego).

Radny M. Pawlicki – zamiana kostki brukowej na cięta łupaną jak wpłynie na poziom hałasu (czy jest opinia Inżyniera Kontraktu), było zgłoszonych wiele protestów mieszkańców.

M. Przepiera- jednym z powodów wymiany kostki był postulat mieszkańców zwracających uwagę na hałas ulicy al. J. Pawła – II giego, jezdnia będzie z kostki kamiennej, ciągi pieszych z płyt granitowych, nowy rodzaj materiału jest cichszy.

Radny R. Słowik – przebudowa w okolicach Niebuszewa spowodowała nasilenie aktów wandalizmu budynków i elewacji („sprejowanie”) prosi o częstsze patrole w rejonie. Na skarpie w rejonie byłego zakładu Dana wycięto drzewa, prosi o informacje? Czy nie możemy poszerzyć inwestycji o remont torowiska Malczewskiego/ Piłsudskiego. Wycinki drzew wzdłuż al. Wyzwolenia, co zaplanowane do wycięcia, czy możemy uratować drzewa? 

M. Przepiera- akty wandalizmu zwróci uwagę na dewastację. Zwiększenie inwestycji o remont torowiska Malczewskiego/ Piłsudskiego już w tej chwili jest niemożliwe w stosunku do projektu ( relacja z UE). Maja świadomość, że jest w złym stanie technicznym, chcą złożyć wniosek, pracują nad projektem. „ wejście„ w al. Wyzwolenia jest bardzo trudne, muszą poszerzyć teren, wejść w skarpę, realizacja: chodniki, torowisko typu ”pat”, miejsce dla rowerów. Wszystkie drzewa będące w złym stanie i kolizji zostały już wycięte, nie będzie nowej wycinki.

Radny  M. Ussarz- czy przystanek przesiadkowy przy hotelu Radisson zostanie przeniesiony w nowe miejsce? Modernizacja  torowiska Piłsudskiego czy zostanie pas zieleni w torowisku czy zabetonowany. Czy wszystkie sieci zostaną wymienione, czy tylko sieć kanalizacyjna a spławna?

M. Przepiera-  skrzyżowanie przy Radissonie; przystanki pozostają z niewielkimi korektami. Paty na torowiskach dają możliwość wspólnego przystanku, dla pasażera jest to lepsze rozwiązanie pod względem bezpieczeństwa i korelacji transportu.  Jest to zgodne z wytycznymi projektu, który pozytywnie jest oceniany przez ekspertów w momencie wystąpienia z wnioskiem o zewnętrzne finansowanie. Sieci wymieniane są na całych odcinkach (oczywiście w miarę możliwości). Spróbuje podać informację w konkretach, wszystkie trzy sieci (planowane i realizowane).

K. Wawrzyniak –przekaże wykaz dla Biura Rady Miasta z prośbą o przekazanie radnym.

Radny Ł. Kadłubowski- zapytał o tymczasową organizację ruchu remontowych ulic Kołłątaja rondo Giedrojcia; czy są planowane zmiany organizacji ruchu w celu jej udrożnienia?

M. Przepiera- są w stałym kontakcie z pionem organizacji ruchu, musi być bezpiecznie to jest priorytet mają świadomość utrudnień. Wykonawcy chcieliby najchętniej zamknięcia ruchu, mieszkańcy uwolnienia, proszą o wyrozumiałość.

Przewodnicząca J. Balicka- niebezpieczne przejście przy hotelu Dana al. Wyzwolenia, od wielu lat mieszkańcy proszą o zmianę przejścia, termin przebudowy był przesuwany co dalej? J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna partycypuje w kosztach? Kiedy remont  ulicy Czesława?

M. Przepiera- do końca roku 2021 planują skończyć utrudnienia na Niebuszewie, przewidziana jest realizacja ww. przejścia dla pieszych , pomału kończąc remont ronda im. Giedrojcia wejdą płynnie w ulicę Wyzwolenia, jest porozumienie drogowe ZDiTM z tym podmiotem i rozpoczną się prace w rejonie  inwestycji J.W. Construction Holding. Będzie bezpieczniej, planują inny układ komunikacyjny, pojazdy będą poruszać się ruchem okrężnym z poprawą bezpieczeństwa i przejazdu. Ulica Odzieżowa i Czesława nie jest objęta tym projektem, ale wnioski są zapisywane do budżetu.

Radny P. Słowik- pytanie o działania komunikacyjne wokół inwestycji , wprowadzono utrudnienia w obszarze Krzekowo-Bezrzecze, wprowadzona organizacja ruchu na ul. Inspektowej stanowi  niebezpieczeństwo dla ludności. Czy możemy dostosować inna organizację ruchu, choć na dwa miesiące dla mieszkańców tej ulicy, rozważyć przejazd przez Drozdową.

P. Adamczyk Dyrektor WGK- przyjrzą się ww. propozycji, natomiast prosi  aby spojrzeć na intencje zmiany.

Radny R. Lewandowski-  zapytał o krzyż na rondzie w rejonie inwestycji.

M. Przepiera- przenieśli krzyż w godne miejsce.

M. Charęza Kierownik WGK – wyjaśnił organizację ruchu w rejonie Wroniej / Inspektowej /Żyznej. ZDiTM prowadzi wykup terenów, aby przygotować infrastrukturę drogową odpowiednia do ruchu i rozwoju budownictwa mieszkaniowego; teren jest bardzo dynamiczny, jest wiele nowych inwestycji budowlanych. Nie ma wyjścia z uwagi na remonty na okres 3 miesięcy zrobiliśmy tzw.” czasówkę”. Wizytowali teren, zbierają opinie: zdania są podzielone.

Radny P. Słowik- czy rozwiązaniem nie jest przekierowanie ruchu przez ul. Drozdową (ruch dwukierunkowy), zmienić perspektywę mamy pieszych.

M. Charęza Kierownik WGK – rozważali tę opcję, jest za wąski pas ruchu drogowego.

Radny P. Słowik – być może warto zastanowić się nad innowacyjnym rozwiązaniem; wahadłowe wprowadzenie ruchu; rano w jedną stronę,  po południu w drugą.

Przewodnicząca J. Balicka – poruszyła problem zmiany organizacji ruchu na ulicy Gdańskiej , wnosi w imieniu mieszkańców o zlikwidowanie drugiego zwężenia drogi w rejonie TOP Shopingu. Jak długo będzie trwał remont?

R. Tumielewicz Prezes SIP- ta zmiana jest pokłosiem zapewnienia bezpieczeństwa pracowników przy estakadzie. Trzeba uspokoić ruch, bo kierowcy nie stosowali się do ograniczenia  prędkości. Obecnie dwa pasy są przejezdne; jak będzie możliwe to dołem również będzie odbywał się ruch. Remont będzie trwał do końca przyszłego roku.


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Komisja przyjęła do wiadomości pisma:

  • Szczecińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej  z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie budowy ekranów dzwiękoszczelnych na odcinku ulic Ku Słońcu i 26 Kwietnia w Szczecinie wraz z odpowiedziami  skierowanymi do SSM  z propozycją realizacji zadania w ramach środków posiadanych przez Radę Osiedla Świerczowo – załącznik nr 4 do protokołu
  •  Manhattanu  Sp z o.o. Szczecin  w sprawie  podjęcia działań Miasta, mających na celu wsparcie szczecińskich kupców i targowisk,  wraz z wyjaśnieniami Zastępcy   Prezydenta m. Szczecina -  załącznik nr 5 do protokołu.


 
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodnicząca Komisji
 
Beata Tubacka
Główny Specjalista BRM
 Jolanta Balicka
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2021/03/03, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Beata Tubacka, dnia: 2021/04/21 13:50:12
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Tubacka 2021/04/21 13:50:12 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2021/03/10 12:56:45 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2021/03/09 08:44:31 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2021/03/03 08:28:38 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2021/03/03 07:27:09 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2021/03/03 07:16:29 nowa pozycja