Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.8.39.2021
Z POSIEDZENIA WYJAZDOWEGO 
KOMISJI DS. INICJATYW SPOŁECZNYCH, SPORTU I MŁODZIEŻY
Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU


Początek posiedzenia - 08:30
Zakończenie posiedzenia - 10:30

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Patryk Jaskulski - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Informacje na temat inwestycji Stadion Miejski im. Floriana Krygiera oraz Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży.
3. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Informacje na temat inwestycji Stadion Miejski im. Floriana Krygiera oraz Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży.


Przewodniczący Patryk Jaskulski – zapytał, czy realizacja inwestycji przebiega zgodnie z harmonogramem?

Radosław Tumielewicz - Prezes ZarząduSpółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie – poinformował, że budowa została podzielona na dwa etapy. Etap I został zakończony, jednak wciąż trwają prace w etapie II. Na tę chwilę inwestycja nie ma istotnych opóźnień. Zwrócił uwagę na to, że materiały budowlane bardzo drożeją, a na rynku są problemy z dostępnością. Zakończenie inwestycji planowane jest na połowę 2022 r. Później nastąpią odbiory.

Przewodniczący Patryk Jaskulski – zapytał, czy Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży jest już ukończone?

Radosław Tumielewicz - Prezes ZarząduSpółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie – poinformował, że budowa jest zakończona, jednak nadal brakuje wyposażenia. Powiedział, że w listopadzie wszystko powinno być gotowe, jednak Pogoń jako użytkownik na bieżąco wnosi swoje uwagi.

Przewodniczący Patryk Jaskulski – zapytał, czy planowane jest powstanie Muzeum Pogoni?

Pogoń Szczecin – poinformował, że planowana jest izba pamięci i wszystko zmierza w dobrą stronę. W tej chwili trwa proces archiwizacji eksponatów.

Andrzej Michalski - zaprezentował obiekt i dokonał omówienia już zrealizowanych elementów stadionu.

Radny Przemysław Słowik – zapytał, jakie problemy na tym etapie może napotkać inwestycja?

Andrzej Michalski – zwrócił uwagę, że wyzwaniem jest to, co dzieje się na rynku budowlanym (braki w materiałach, gwałtowne podwyżki cen), jednak na szczęście wszystkie główne materiały są zakontraktowane.

Radny Przemysław Słowik – zapytał, jak sprawdziła się nowa murawa po pierwszych rozegranych meczach?

Andrzej Michalski – powiedział, że gracze stwierdzili, że jest to murawa bardzo wysokiej jakości. Dodatkowo jest to murawa doświetlana, co poprawia komfort użytkowania.

Radosław Tumielewicz - Prezes ZarząduSpółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie– dodał, że w tym względzie Miasto czerpało z doświadczeń innych miast.

Radny Łukasz Kadłubowski – zwrócił uwagę na samochody parkujące na miejscach dla niepełnosprawnych. Zaapelował o zwrócenie uwagi użytkownikom parkingu, aby nie łamali w ten sposób przepisów.

Przewodniczący Patryk Jaskulski – dokonał podsumowania posiedzenia. Wyraził uznanie wobec nowej inwestycji. Wyraził nadzieję, że stadion oraz Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży znacząco wpłyną na zainteresowanie sportem wśród najmłodszych mieszkańców Miasta.


Ad. pkt. 3.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Anna Musiał
Podinspektor BRM
 Patryk Jaskulski
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2021/10/19, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Anna Musiał, dnia: 2021/11/25 13:00:19
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Musiał 2021/11/25 13:00:19 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2021/10/19 14:56:45 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2021/10/19 12:15:07 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2021/10/19 09:53:27 nowa pozycja