Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.11.10.2019
Z POSIEDZENIA 
MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ
Z DNIA 8 KWIETNIA 2019 ROKU


Początek posiedzenia - 14:30
Zakończenie posiedzenia - 15:00

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Urszula Pańka - Przewodnicząca Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności załącznik nr 1.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca poinformowała o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Zatwierdzenie wyników wyborów do Rad Osiedli w Gminie Miasto Szczecin.
3. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Zatwierdzenie wyników wyborów do Rad Osiedli w Gminie Miasto Szczecin.


Miejska Komisja Wyborcza przez aklamację przyjęła protokół z wyborów do rad osiedli przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2019 r. Protokół z wyborów stanowi załącznik nr 3.


Ad. pkt. 3.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodnicząca Komisji
 
Marta Czapiewska
Główny Specjalista BRM
 Urszula Pańka
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2019/03/29, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Marta Czapiewska, dnia: 2019/04/23 11:05:55
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Czapiewska 2019/04/23 11:05:55 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2019/04/11 11:09:44 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2019/03/29 15:53:27 nowa pozycja