Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.11.16.2019
Z POSIEDZENIA 
MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ
Z DNIA 10 GRUDNIA 2019 ROKU


Początek posiedzenia - 10:00
Zakończenie posiedzenia - 11:00

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Urszula Pańka - Przewodnicząca Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca poinformowała o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Zmiany w składach osobowych rad osiedli.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.


Protokół z posiedzenia w dniu 3 września 2019 r. został przyjęty w wyniku głosowania: za-3, przecie-0, wstrzym.-0.

Protokół z posiedzenia w dniu 22 września 2019 r. został przyjęty w wyniku głosowania: za-3, przecie-0, wstrzym.-0.


Ad. pkt. 3.
Zmiany w składach osobowych rad osiedli.


Komisja zapoznała się z korespondencją w następujących sprawach:

  1. rezygnacją Pani Teresy Kustry z pracy w RO Kijewo (zał. 3 do protokołu). W zawiązku z powyższym Komisja podjęła Uchwałę Nr 23 w wyniku głosowania: za-3, przeciw-0, wstrzym.-0 (zał. nr 4) oraz wystosowała pismo powołujące p. Jana Tomczyka w skład rady (zał. nr 5).
  2. rezygnacją Pani Joanny Paczkowskiej z pracy w RO Płonia Śmierdnica Jezierzyce (zał. 6 do protokołu). W zawiązku z powyższym Komisja podjęła Uchwałę Nr 24 w wyniku głosowania: za-3, przeciw-0, wstrzym.-0 (zał. nr 7) oraz wystosowała pismo powołujące p. Agnieszki Marciniak w skład rady (zał. nr 8).
  3. rezygnacją Pana Józefa Wasilewskiego z pracy w RO Bukowo (zał. 9 do protokołu). W zawiązku z powyższym Komisja podjęła Uchwałę Nr 25 w wyniku głosowania: za-3, przeciw-0, wstrzym.-0 (zał. nr 10) oraz wystosowała pismo powołujące p. Dariusza Mańka w skład rady (zał. nr 11).
  4. rezygnacją Pana Daniela Bochińskiego z pracy w RO Bukowo (zał. 12 do protokołu). W zawiązku z powyższym Komisja podjęła Uchwałę Nr 26 w wyniku głosowania: za-3, przeciw-0, wstrzym.-0 (zał. nr 13) oraz wystosowała pismo powołujące p. Dariusza Czajkowskiego w skład rady (zał. nr 14).
  5. rezygnacją Pani Darii Karwowskiej z pracy w RO Bukowo (zał. 15 do protokołu). W zawiązku z powyższym Komisja podjęła Uchwałę Nr 27 w wyniku głosowania: za-3, przeciw-0, wstrzym.-0 (zał. nr 16) oraz wystosowała pismo powołujące p. Marię Głowacką w skład rady (zał. nr 17).
  6. rezygnacją Pana Remigiusza Cieszyńskiego z pracy w RO Bukowo (zał. 18 do protokołu). W zawiązku z powyższym Komisja podjęła Uchwałę Nr 28 w wyniku głosowania: za-3, przeciw-0, wstrzym.-0 (zał. nr 19) oraz wystosowała pismo powołujące p. Sławomira Reczka w skład rady (zał. nr 20).
  7. rezygnacją Pana Sylwestra Kitę z pracy w RO Bukowo (zał. 21 do protokołu). W zawiązku z powyższym Komisja podjęła Uchwałę Nr 29 w wyniku głosowania: za-3, przeciw-0, wstrzym.-0 (zał. nr 22) oraz wystosowała pismo powołujące p. Lillę Popko w skład rady (zał. nr 23).
  8. rezygnacją Pana Jana Nykiel z pracy w RO Głębokie Pilchowo (zał. 24 do protokołu). W zawiązku z powyższym Komisja podjęła Uchwałę Nr 30 w wyniku głosowania: za-3, przeciw-0, wstrzym.-0 (zał. nr 25) oraz wystosowała pismo powołujące p. Annę Klimczak – Kostecką w skład rady (zał. nr 26).
  9. Opinią prawną dot. trybu postepowania w sprawie radnych elektów rad osiedli, którzy od wyborów nie podjęli żadnych czynności (zał.27). Rafał Miszczuk Dyrektor Biura Rady Miasta powiedział, że mecenas Hanna Durka doprecyzowuje tryb poinformowania radnego elekta. Przewodnicząca Komisji Urszula Pańka zaproponowała, aby wystąpić do Rad, w których są radni elekci wystąpić z prośbą o podanie informacji o sesji rady osiedla tak, aby móc wezwać osoby do złożenia ślubowania lub zgodnie z opinią poprosić o złożenie rezygnacji


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


 

Urszula Pańka powiedziała, że do Komisji wpłynął wniosek mieszkańców Żelechowa (zał. 28) o pilne zarządzenie przeprowadzenia ponownych wyborów do Rady Osiedla Żelechowa. Zaproponowała trzy terminy wyborów: 29 marca 2020 r., 5 kwietnia 2020 r. oraz 19 kwietnia 2020 r. W związku z tym, że w przypadku zaproponowanych terminów na 5 i 19 kwietnia 2020 r. część czynności wyborczych przypadałaby w święta wielkanocne oraz w niedzielę handlową, Komisja w wyniku głosowania: za-3, przeciw-0, wstrzym.-0 przyjęła projekt uchwały.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodnicząca Komisji
 
Marta Czapiewska
Główny Specjalista BRM
 Urszula Pańka
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2019/11/29, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Marta Czapiewska, dnia: 2020/03/02 10:56:33
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Czapiewska 2020/03/02 10:56:33 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2019/12/10 11:31:15 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2019/11/29 09:53:17 nowa pozycja