Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.7.5.2019
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I SAMORZĄDNOŚCI
Z DNIA 6 LUTEGO 2019 ROKU


Początek posiedzenia - 12:00
Zakończenie posiedzenia - 14:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Witold Dąbrowski - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności załącznik nr 1.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Odprawa roczna podsumowująca wyniki działań za rok 2018 Straży Miejskiej.
3. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Odprawa roczna podsumowująca wyniki działań za rok 2018 Straży Miejskiej.


L. Gajewski -  Komendant Straży Miejskiej- wraz z zastępcami: K. Kamińskim i K. Mechlińskim - przedstawili prezentację stanowiącą załącznik nr 3 do protokołu. Omówili m.in. zadania realizowane przez Straż w roku 2018, sytuację kadrową i lokalową. Poinformowali o przebiegu współpracy z policją i innymi służbami oraz instytucjami państwowymi i samorządowymi. Zapoznali z działalnością poszczególnych referatów oraz przekazali dane statystyczne dotyczące zastosowanych sankcji, przeprowadzonych szkoleń, sposobu załatwienia skarg oraz przeprowadzonych kontroli. Poinformowali, że celami na rok 2019 są przede wszystkim: czystość Miasta, czystość powietrza oraz utrzymanie drożności ciągów komunikacyjnych i kontrola prawidłowości parkowania pojazdów.


Ad. pkt. 3.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie wniesiono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Katarzyna Kamińska
Główny Specjalista BRM
 Witold Dąbrowski
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2019/01/29, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Beata Tubacka, dnia: 2019/02/21 09:01:59
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Tubacka 2019/02/21 09:01:59 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2019/02/07 14:54:16 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/01/31 14:16:12 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/01/29 10:47:20 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/01/29 10:42:42 nowa pozycja