Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.3.1.2018
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDOWNICTWA I MIESZKALNICTWA
Z DNIA 28 LISTOPADA 2018 ROKU


Początek posiedzenia - 13:00
Zakończenie posiedzenia - 13:15

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Michał Wilkocki - Członek Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności załącznik nr 1.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Członek poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Wybór prezydium Komisji.
3. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Wybór prezydium Komisji.


Przewodniczący Rady Miasta Michał Wilkocki otworzył pierwsze posiedzenie Komisji ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa w VIII kadencji Rady Miasta Szczecin. Poprosił o zgłaszanie kandydatur na przewodniczącego Komisji.

Radny Maciej Szyszko zgłosił kandydaturę radnego Władysława Dzikowskiego na funkcję przewodniczącego Komisji.  

Radny Władysław Dzikowski wyraził zgodę.  

W wyniku głosowania: za- 8, przeciw-0, wstrzym.-2, 2 osoby nie brały udziału w głosowaniu, Komisja wybrała radnego Władysława Dzikowskiego na stanowisko przewodniczącego Komisji.

Przewodniczący Komisji Władysław Dzikowski zgłosił kandydaturę radnej Dominiki Jackowski na funkcję wiceprzewodniczącej Komisji.   

Radna Dominika Jackowski wyraziła zgodę.

W wyniku głosowania: za-7, przeciw-0, wstrzym.-2, 3 osoby nie brały udziału w głosowaniu, Komisja wybrała radną Dominikę Jackowski na stanowisko wiceprzewodniczącej Komisji.


Ad. pkt. 3.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Członek Komisji
 
Marta Czapiewska
Główny Specjalista BRM
 Michał Wilkocki
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2018/12/03, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Marta Czapiewska, dnia: 2018/12/12 14:50:29
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Czapiewska 2018/12/12 14:50:29 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2018/12/04 07:58:17 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2018/12/03 11:36:41 nowa pozycja