Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.6.1.2018
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ
Z DNIA 28 LISTOPADA 2018 ROKU


Początek posiedzenia - 11:00
Zakończenie posiedzenia - 13:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Michał Wilkocki (nieobecny) -  Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności załącznik nr 1.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej
3. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej


Przewodniczący Rady Miasta Michał Wilkocki otworzył pierwsze posiedzenie Komisji ds.Zdrowia i Pomocy Społecznej w VIII kadencji Rady Miasta Szczecin.

 

Radna Magdalena Herczyńska zgłosiła  kandydaturę radnego Łukasza Tyszlera na stanowisko Przewodniczącego Komisji.

Radny Łukasz Tyszler wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji.

W wyniku głosowania: za-6, p-0, wstrz-3- komisja wybrała radnego Łukasza Tyszlera na stanowisko Przewodniczącego Komisji.

 

Następnie Przewodniczacy Komisji Łukasz  Tyszler zgłosił kandydata na funkcję Wiceprzewodniczącego Komisji, w osobie p. Marka Kolbowicza.

Radny Marek Kolbowicz wyraził  zgodę.

W wyniku głosowania: za- 6, p-0, wstrz-3 - komisja wybrała p. Marka Kolbowicza na stanowisko Wiceprzewodniczącego Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej.


Ad. pkt. 3.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała  Komisji
 
Anna Myślińska
Główny Specjalista BRM
 Michał Wilkocki (nieobecny)
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2018/12/03, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Anna Myślińska, dnia: 2019/01/29 09:39:35
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Myślińska 2019/01/29 09:39:35 modyfikacja wartości
Anna Myślińska 2018/12/03 11:52:50 nowa pozycja