Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 78119065

Aktualna strona: 46016

Wydrukowano: 0

Interpelacje i Zapytania Radnych - IV kadencja 2002-2006

Numer Tytuł Rodzaj Data wpływu
1983   dot. Inwestycji oświatowej na Osiedlu Warszewo.   Zapytanie   2006/10/25 09:00:00  
1982   dot. Wykorzystywania publicznych pieniędzy przez M.Jurczyka do celów własnej kampani wyborczej.   Zapytanie   1900/01/01 12:45:00  
1981   dot. Fiaska reformy w zarządzaniu mieniem komunalnym przez ZBiLK.   Zapytanie   2006/10/18 14:00:00  
1980   dot. Zainstalizowania sygnalizacji świetlnej przy przejściu dla pieszych - ulica Piaseczna.   Interpelacja   2006/10/18 14:00:00  
1979   dot. Załatwienia sprawy mieszkańców zam. przy ulicy Koziej w Szczecinie.   Zapytanie   2006/10/18 14:00:00  
1978   dot. Szerzenia się patologii w mieście Szczecinie.   Zapytanie   2006/10/18 13:00:00  
1977   dot. Wykupienia przez miasto gruntów od SM KOLEJARZ.   Zapytanie   2006/10/18 13:00:00  
1976   dot. Oznakowania miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.   Interpelacja   2006/10/18 13:00:00  
1975   dot. Postawienia znaku STOP przy SP przy ulicy Piasecznej.   Interpelacja   2006/10/18 13:00:00  
1974   dot. Zakładania przydomowych oczyszczalni ścieków.   Interpelacja   2006/10/18 12:00:00  
1973   dot. Prawidłowego oznakowania skrzyżowania ulic Struga z Pomorską.   Interpelacja   2006/10/18 12:00:00  
1972   dot. Wydłużenia chodnika przy ulicy Modrej w Szczecinie.   Interpelacja   2006/10/09 10:00:00  
1971   dot. Sprawy dwutygodnika kulturalno-literackiego "Pogranicza".   Zapytanie   2006/10/04 08:00:00  
1970   dot. Budowy szkoły na osiedlu Warszewo.   Zapytanie   2006/09/29 09:00:00  
1969   dot. Dofinansowania V Jesiennego Festynu Rodzinnego organizowanego przez R.O.Żelechowo.   Interpelacja   2006/09/29 09:00:00  
1968   dot. Przedstawienia stanu prawnego posesji nr 13 przy ulicy Kolumba.   Interpelacja   2006/09/27 09:00:00  
1967   dot. Przedstawienia harmonogramu wydatków na organizowany w Szczecinie Zlotu Żaglowców w 2007 roku.   Interpelacja   2006/09/27 09:00:00  
1966   dot. Przedstawienia informacji nt. obecnego stanu prawnego inwestycji "Centrum Kaskada" w Szczecinie.   Interpelacja   2006/09/27 09:00:00  
1965   dot. Wykonania remontu ulic Pyrzyckiej, Przyszłości i Szosa Stargardzka.   Interpelacja   2006/09/27 09:00:00  
1964   dot. Zatrudnienia na pełnym etacie Pani Anny Nowak w WSH w Szczecinie.   Zapytanie   2006/09/27 10:00:00  
1963   dot. Wyznaczenia bezpiecznych przejść dla pieszych przy ulicy Struga.   Interpelacja   2006/09/27 09:00:00  
1962   dot. Wybudowania przejścia do posesji przy ulicy Kołowskiej.   Interpelacja   2006/09/27 09:00:00  
1961   dot. Utrzymania czystości przy ulicach: Europejska, Mieszka I, Boh.Warszawy w Szczecinie.   Interpelacja   2006/09/27 10:00:00  
1960   dot. Postępu prac przy realizacji uchwały dot. zadaszenia basenu przy ulicy Wąskiej.   Zapytanie   2006/09/27 09:00:00  
1959   dot. Aktualnej sytuacji w sporze sądowym pomiędzy Miastem Szczecin a wykonawcą inwestycji przy ul.Litewskiej (stadion lekkoatletyczny).   Zapytanie   2006/09/27 11:00:00  
1958   dot. Tegorocznych prac remontowych na stadionie lekkoatletycznym przy ulicy Litewskiej w Szczecinie.   Zapytanie   2006/09/27 11:00:00  
1957   dot. ZBiLK i rozliczeń wielkości środków, które Gmina Szczecin przeznaczyła na sfinansowanie zamówienia w zakresie utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni.   Zapytanie   2006/09/27 10:00:00  
1956   dot. Sprawy przedszkola nr 67 przy ulicy Cegielskiego w Szczecinie.   Zapytanie   2006/09/27 09:45:00  
1955   dot. Systemu motywacyjnego dla dyrektorów i personelu placówek oświatowych.   Zapytanie   2006/09/27 09:00:00  
1954   dot. Zamontowania oświetlenia ulicznego w rejonie skrzyżowania Autostrada Poznańska.   Interpelacja   2006/09/27 10:00:00  
1953   dot. Inwestycji dot. renowacji sieci kanalizacyjnej.   Interpelacja   2006/09/27 10:00:00  
1952   dot. Likwidacji ogródków działkowych, terenu pod garaże murowane, budowy basenu na osiedlu Klonowica-Zawadzkiego w Szczecinie.   Interpelacja   2006/09/27 09:00:00  
1951   dot. Decyzji w spr. szczecińskiego dwumiesięcznika kulturalnego "Pogranicza".   Zapytanie   2006/09/20 08:00:00  
1950   dot. Podłączenia do wodociągu miejskiego dwóch posesji przy ulicy Chłopskiej w Szczecinie.   Interpelacja   2006/09/20 08:00:00  
1949   dot. Zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego osiedla Warszewo-ul.Duńska w Szczecinie.   Zapytanie   2006/09/15 12:00:00  
1948   dot. Uprzątnięcia poniemieckich płyt nagrobkowych przy ulicy Ostrowskiej w Szczecinie.   Zapytanie   2006/09/12 09:00:00  
1947   dot. Oznakowania jezdni (przy której odbywają się roboty budowlane) przy Gumieńcach.   Interpelacja   2006/09/12 09:00:00  
1946   dot. Budowy przesypowni odpadów przez firmę SITA.   Zapytanie   2006/09/11 14:00:00  
1945   dot. Przebudowy skrzyżowania Szosa Stargardzka.   Interpelacja   2006/09/11 14:00:00  
1944   dot. Sporu pracowniczego w ZDiTM.   Interpelacja   2006/09/11 14:00:00  
1943   dot. Przygotowania informacji wstępnych nt.hal sportowych.   Interpelacja   2006/09/11 13:00:00  
1942   dot. Przeprowadzenia analizy ekonomicznej skutków likwidacji obwodnicy kolejowej dla Miasta Szczecin.   Zapytanie   2006/09/11 13:00:00  
1941   dot. Planu zagospadarowania przestrzennego Miasta Szczecin.   Zapytanie   2006/09/11 13:00:00  
1940   dot. Koszy na Podzamczu.   Interpelacja   2006/09/11 13:00:00  
1939   dot. Zasiedlenia mieszkań socjalnych.   Interpelacja   2006/09/11 13:00:00  
1938   dot. Słupów ogłoszeniowych przy parku Andersa.   Interpelacja   2006/09/11 13:00:00  
1937   dot. Przygotowania miasta do kampanii wyborczej.   Zapytanie   2006/09/11 13:00:00  
1936   dot. Przedłużenia czasu pracy przedszkoli.   Interpelacja   2006/09/11 13:30:00  
1935   dot. Remontów w TBS i STBS.   Interpelacja   2006/09/11 13:00:00  
1934   Wakacyjnych zajęć w przystani Pałacu Młodzieży.   Interpelacja   2006/09/11 13:00:00  
1933   dot. Sprawy mieszkanki Szczecina zam.przy ulicy Jagiellońskiej.   Interpelacja   2006/09/11 13:00:00  
1932   dot. Nowych wiat przystankowych na terenie Szczecina.   Zapytanie   2006/09/04 09:00:00  
1931   dot. Przedstawienia wykazu szkół posiadających bazę sportową w Szczecinie.   Interpelacja   2006/08/29 09:00:00  
1930   dot. Zamontowania sygnalizacji świetlnej na ulicy Szafera.   Interpelacja   2006/08/29 09:00:00  
1929   wniosek o wydłużenie ul. Orlej   Interpelacja   2006/08/10 12:00:00  
1928   ujęcia modernizacji ulic Rysiej-Jeleniej-Borowej w projekcie budżetu na 2007   Interpelacja   2006/08/07 12:00:00  
1927   dot. Przyznawania wyprawek szkolnych przez WOś.   Zapytanie   2006/08/29 09:00:00  
1926   dot. Przeprowadzonej kontroli przez NIK inwestycji prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin z udziałem środków unijnych.   Zapytanie   2006/07/27 13:00:00  
1925   dot. Problemu "noclegowni bezdomnych" przy ulicy Niepodległości w Szczecinie.   Interpelacja   2006/07/27 09:00:00  
1924   dot. Wniosku klubu sporotwego MKL Szczecin o dofinansowanie w okresie styczeń-sierpień 2006.   Zapytanie   2006/07/27 09:00:00  
1923   dot. Rozliczenia finansowego Szczecińskiego Półmaratonu Gryfa.   Zapytanie   2006/07/27 09:00:00  
1922   dot. Przedstawienia informacji w spr.zawarcia umowy na budowę mostów przez Odrę i Regalicę.   Interpelacja   2006/07/27 09:00:00  
1921   dot. Artykułów sponsorowanych przez Prezydenta Miasta Szczecin.   Zapytanie   2006/07/27 09:00:00  
1920   dot. Zamknięcia Przedszkola Publicznego Nr 2 przy ulicy Woj.Polskiego w Szczecin.   Zapytanie   2006/07/27 09:00:00  
1919   dot. Rzekomych oszczędności ZBiLK wykazanych w artykule promocyjnycm "Kocham Szczecin".   Zapytanie   2006/07/27 09:00:00  
1918   dot. Remontu przychodni lekarskiej przy ulicy Stołczyńskiej w Szczecinie.   Zapytanie   2006/07/25 08:00:00  
1917   dot. Przedstawienia umowy dzierżawy terenu kąpieliska "Plaża Mieleńska".   Zapytanie   2006/07/20 08:00:00  
1916   dot. Zasad zatrudnienia jednej osoby przez Prezydenta w UM Szczecin.   Zapytanie   2006/07/20 09:00:00  
1915   dot. Sprawy mieszkańców Szczecina zam.przy ulicy Jed.Narodowej.   Zapytanie   2006/07/14 14:00:00  
1914   dot. Przekazania środków na remont budynków komunalnych.   Zapytanie   2006/07/14 14:00:00  
1913   dot. Rekrutacji do szczecińskich przedszkoli.   Zapytanie   2006/07/14 14:00:00  
1912   dot. Sprawy budynku przy ulicy Malczewskiego w Szczecinie.   Interpelacja   2006/07/13 11:00:00  
1911   dot. Sprawy Stowarzyszenia Muzyków Rozwojowych STOMUR w Szczecinie.   Interpelacja   2006/07/13 09:00:00  
1910   dot. Zabezpieczenia poniemieckich płyt nagrobnych przy ulicy Ostrowskiej w Szczecinie.   Interpelacja   2006/07/11 10:00:00  
1909   dot. Uporządkowania terenu przy ulicy Kruczej w Szczecinie.   Interpelacja   2006/07/11 10:00:00  
1908   dot. Przywrócenia kursowania autobusu Nr 53 w Szczecinie.   Interpelacja   2006/07/11 10:00:00  
1907   dot. Wypłacania dyrektorom dodatkowych pieniędzy za matury.   Interpelacja   2006/07/11 09:00:00  
1906   dot. Sprawy Klubu Sportowego Olimpic.   Interpelacja   2006/07/11 09:00:00  
1905   dot. Wniesienia wniosku Gimnazjum Nr 20 w Szczecinie.   Interpelacja   2006/07/11 09:00:00  
1904   dot. Przebudowy Alei Fontann w Szczecinie.   Zapytanie   2006/07/11 09:00:00  
1903   dot. Możliwości wprowadzenia rowerów na szczecińskie kąpieliska.   Interpelacja   2006/07/11 09:00:00  
1902   dot. Uporządkowania Alei Parku Kasprowicza w Szczecinie.   Interpelacja   2006/07/11 09:00:00  
1901   dot. Zamknięcia Przedszkola Publicznego Nr 2 w Szczecinie.   Zapytanie   2006/07/11 09:00:00  
1900   dot. Uruchomienia oddziału fizjoterapii w Szpitalu Miejskim w Szczecinie.   Interpelacja   2006/07/11 09:15:00  
1899   dot. Wydatkowania pieniędzy przez ZBiLK w Szczecinie.   Zapytanie   2006/07/11 09:00:00  
1898   dot. Zadania inwestycyjnego "Modernizacja ulicy K.Balińskiego".   Interpelacja   2006/06/30 13:00:00  
1897   dot. Ustalenia zasad korzystania przez zawodników KS OLIMPIC ze stadionu lekkoatletycznego.   Interpelacja   2006/06/29 07:00:00  
1896   dot. Uruchomienia sygnalizacji świetlnej przy ulicy Jana z Kolna w Szczecinie.   Interpelacja   2006/06/28 11:00:00  
1895   dot. Inwestycji budowy sieci kanalizacyjcnej na osiedlu Wielgowo-Sławociesze-Zdunowo.   Interpelacja   2006/06/28 11:00:00  
1894   dot. Wybudowania sieci kanalizacyjnej przy ulicy Sarniej w Szczecinie.   Zapytanie   2006/06/27 13:00:00  
1893   dot. Sprawy przewozu metanolu z Huty Szczecin.   Interpelacja   2006/06/27 13:00:00  
1892   dot. Zestawienia kamienic przeznaczonych przez SCR do sprzedaży w całości.   Zapytanie   2006/06/27 08:00:00  
1891   dot. Uporządkowania terenów zielonych w Szczecinie.   Interpelacja   2006/06/27 13:00:00  
1890   dot. Otrzymywania dodatków za pracę w komisjach egzaminacyjnych.   Zapytanie   2006/06/27 14:00:00  
1889   dot. Upublicznienia aneksu do umowy Miasta szczecin z ECE.   Interpelacja   2006/06/27 13:00:00  
1888   dot. Słupów ogłoszeniowych przy parku Andersa.   Interpelacja   2006/06/27 13:00:00  
1887   dot. Niszczejących ławek na przystankach autobusowych.   Interpelacja   2006/06/27 13:00:00  
1886   dot. Sprawy masztu telefonii komórkowej na osiedlu Bukowo.   Interpelacja   2006/06/27 13:00:00  
1885   dot. Problemów z nauczaniem w LO w Szczecinie.   Interpelacja   2006/06/27 13:00:00  
1884   dot. Konferencji Region Odrzański.   Interpelacja   2006/06/27 13:00:00  
1883   dot. Kontroli biletowej w środkach komunikacji miejskiej.   Interpelacja   2006/06/27 13:00:00  
1882   dot. Sprawy sklepu PISAK przy ulicy Jagiellońskiej w Szczecinie.   Interpelacja   2006/06/27 13:00:00  
1881   dot. Sprawy stadionu piłkarskiego na Pomorzanach w Szczecinie.   Interpelacja   2006/06/27 13:00:00  
1880   dot. "Ogławiania" starych drzew na terenie Miasta Szczecin.   Interpelacja   2006/06/27 14:00:00  
1879   dot. Przedstawienia aneksu do umowy z ECE.   Zapytanie   2006/06/26 07:00:00  
1878   dot. Planu inwestycyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego.   Interpelacja   2006/06/21 14:00:00  
1877   dot. Wydania ostatecznej decyzji w sprawie Willi Lentza.   Zapytanie   2006/06/21 14:00:00  
1876   dot. Umowy/porozumienia z PKP.   Zapytanie   2006/06/19 10:00:00  
1875   dot. Terenu przy ulicy Dunikowskiego w Szczecinie.   Zapytanie   2006/06/19 10:00:00  
1874   dot. Modernizacji boiska przy Zespole Szkół Nr 4 w Szczecinie.   Zapytanie   2006/06/19 10:00:00  
1873   dot. Działki Nr 52 obręb 22 w Dąbiu.   Zapytanie   2006/06/19 10:00:00  
1872   dot. Terenu przy ulicy Piechoty w Szczecinie.   Zapytanie   2006/06/19 10:00:00  
1871   dot. Wykupu mieszkania przy ulicy Więckowskiego w Szczecinie.   Zapytanie   2006/06/19 10:00:00  
1870   dot. Przebudowy Autostrady Poznańskiej w Szczecinie.   Zapytanie   2006/06/19 10:00:00  
1869   dot. Zwiększenia częstotliwości kursowania autobusu lini 51 w Szczecinie.   Interpelacja   2006/06/14 08:00:00  
1868   dot. Lokalizacji parkingu w rejonie szczecińskiej Gubałówki.   Interpelacja   2006/06/14 12:00:00  
1867   dot. Realizacji uchwały Nr LIV/1022/06.   Zapytanie   2006/06/14 09:00:00  
1866   dot. Przedłużenia umowy dzierżawy obiektu przy rondzie Giedroycia w Szczecinie.   Interpelacja   2006/06/14 09:00:00  
1865   dot. Sprawy informowania firm ochrony mienia o imprezach masowych.   Zapytanie   2006/06/14 09:00:00  
1864   dot. Rozbudowania terenów zielonych w okolicy Pomorzan.   Interpelacja   2006/06/14 09:00:00  
1863   dot. Prowadzonych robót budowlanych na terenie Szczecina.   Zapytanie   2006/06/14 08:00:00  
1862   dot. Przedstawienie zestawienia pobierania wynagrodzeń z Budżetu Miasta przez Zastępców Prezydenta, Dyrektorów Wydziałów i Prezydenta Szczecina.   Interpelacja   2006/06/14 09:00:00  
1861   dot. Organizacji półmaratonu "Gryfa".   Interpelacja   2006/06/14 11:00:00  
1860   dot. Wniosku Gimnazjum Nr 20 w Szczecinie.   Interpelacja   2006/06/14 11:00:00  
1859   dot. Mistrzostw Polski w kolarstwie torowym.   Interpelacja   2006/06/14 11:00:00  
1858   dot. Szczecińskiego Półmaratonu Gryfa.   Interpelacja   2006/06/14 11:00:00  
1857   dot. Strony internetowej WS UM.   Interpelacja   2006/06/14 11:00:00  
1856   dot. Pomieszczenia na biuro I-ligowego klubu futsalu POGOŃ'04.   Interpelacja   2006/06/14 11:00:00  
1855   dot. Klubu I-ej ligi futsalu MKS POGOŃ' 04.   Interpelacja   2006/06/14 11:00:00  
1854   dot. Rekonstrukcji starej cegielni przy ulicy Przyjaciół Żołnierza w Szczecinie.   Zapytanie   2006/06/14 11:00:00  
1853   dot. Realizacji projektu uchwały w spr.sprzedaży mieszkań komunalnych.   Zapytanie   2006/06/14 11:00:00  
1852   dot. Zabezpieczenia poniemieckich płyt nagrobnych przy ulicy Ostrowskiej w Szczecinie.   Interpelacja   2006/06/14 09:00:00  
1851   dot. Usuniecia płyt azbestowych przy ulicy Czwójdzińskiej w Szczecinie.   Interpelacja   2006/06/09 15:00:00  
1850   dot. Utwardzenia nawierzchni przy ulicach Kruszcowa, Biała i Planty w Szczecinie.   Interpelacja   2006/06/08 12:00:00  
1849   dot. Problemu bezpieczeństwa w ruchu drogowym przy ulicy Krzemiennej w Szczecinie.   Interpelacja   2006/06/08 12:00:00  
1848   dot. Wykazu listy osób, którym odmówiono budowy garażu.   Interpelacja   2006/06/06 10:00:00  
1847   dot. Podpisanych umów z deweloperami a Miastem Szczecin.   Interpelacja   2006/06/06 10:00:00  
1846   dot. Sprawy strefy płatnego parkowania.   Interpelacja   2006/06/06 10:00:00  
1845   dot. Utworzenia preferencyjnej strefy ekonomicznej w mieście Szczecinie.   Interpelacja   2006/06/06 10:00:00  
1844   dot. Stanu dróg wewnętrznych na osiedlach mieszkaniowych.   Interpelacja   2006/06/06 10:00:00  
1843   dot. Wykaz spółek z udziałem miasta.   Interpelacja   2006/06/06 10:00:00  
1842   dot. Dzierżawy garażu użytkowanego przy ulicy Szafera w Szczecinie.   Interpelacja   2006/06/06 09:00:00  
1841   dot. Budynku przy ulicy Klonowej w Szczecinie.   Interpelacja   2006/06/06 09:00:00  
1840   dot. Zaprowadzenia porządku przy giełdzie samochodowej w Płoni.   Interpelacja   2006/06/06 09:00:00  
1839   dot. Cofnięcia zakazu wydawania zezwoleń na budowę domów w Płoni.   Interpelacja   2006/06/05 13:00:00  
1838   dot. Przebudowy ulicy Autostrada Poznańska w Szczecinie.   Zapytanie   2006/05/26 10:00:00  
1837   dot. Nieruchomości gruntowej przy ulicy Dunikowskiego.   Zapytanie   2006/05/25 13:45:00  
1836   dot. Ograniczenia parkowania samochodów przy ulicy Woj.Polskiego w Szczecinie (budynek US).   Interpelacja   2006/05/18 10:00:00  
1835   dot. Zamontowania płotków przy przystanku tramwajowym przy ulicy Woj.Polskiego w Szczecinie.   Interpelacja   2006/05/18 10:00:00  
1834   dot. Parku Kasprowicza - wprowadzenie znaków zakazu wjazdu do parku.   Interpelacja   2006/05/18 10:00:00  
1833   dot. Skrzyżowania przy ulicy Boh.Warszawy z Bol.Krzywoustego w Szczecinie.   Interpelacja   2006/05/18 10:00:00  
1832   dot. Przywrócenia parkingu znajdującego sie przy ulicy Wąskiej w Szczecinie.   Interpelacja   2006/05/18 10:00:00  
1831   dot. Przedstawienia umowy dzierżawy terenu (korty tenisowe).   Interpelacja   2006/05/18 10:00:00  
1830   dot. Realizacji inwestycji - Gontynka.   Zapytanie   2006/05/18 10:00:00  
1829   dot. Bonifikaty na sprzedaż mieszkań TBS,STBS.   Zapytanie   2006/05/18 10:00:00  
1828   dot. Lokalizacji basenu pływackiego na Prawobrzeżu.   Zapytanie   2006/05/18 10:00:00  
1827   dot. Terenów Ulic Rydla i Gombrowicza w Szczecinie(plany zagospodarowania przestrzennego).   Zapytanie   2006/05/18 10:00:00  
1826   dot. Budynku przychodni przy ulicy Okulickiego w Szczecinie.   Zapytanie   2006/05/18 10:15:00  
1825   dot. Planowania rozwiązań układu komunikacyjnego - Ku Słońcu, Europejska, Derdowskiego.   Interpelacja   2006/05/16 13:00:00  
1824   dot. Cofnięcia zakazu wydawania zezwoleń na budowę domów jednorodzinnych w osiedlach Płonia i Śmierdnica.   Interpelacja   2006/05/16 13:00:00  
1823   dot. Działalności Domu Kultury "Klub Skolwin".   Interpelacja   2006/05/16 13:00:00  
1822   dot. Naprawy nawierzchni ulicy Hożej w Szczecinie.   Interpelacja   2006/05/16 13:00:00  
1821   dot. Lokalizacji szkoły podstawowej na Warszewie.   Zapytanie   2006/05/16 13:00:00  
1820   dot. Przyznawania nagród Gminy Miasto Szczecin.   Zapytanie   2006/05/16 13:00:00  
1819   dot. Zamontowania sygnalizacji świetlnej przy ulicy Goleniowskiej.   Interpelacja   2006/05/16 13:00:00  
1818   dot. Naprawy nawierzchnii na odcinku ulicy Przestrzennej.   Interpelacja   2006/05/16 13:00:00  
1817   dot. Sprawy terenów przyległych do Oczyszczalni Ścieków Pomorzany.   Zapytanie   2006/05/16 13:15:00  
1816   dot. Przejmowania przez Kluby Sportowe obiektów należących do Miasta Szczecin.   Zapytanie   2006/05/16 13:00:00  
1815   dot. Analizy funkcjonowania linii autobusowej Nr 82.   Interpelacja   2006/05/16 13:00:00  
1814   dot. Przebudowy ciągu pieszego ulicy Dworskiej w Szczecinie.   Interpelacja   2006/05/16 13:00:00  
1813   dot. Inwestycji budowy dwóch mostów ze środków unijnych.   Zapytanie   2006/05/16 13:00:00  
1812   dot. Naprawy Mostu Parnickiego.   Zapytanie   2006/05/16 12:00:00  
1811   dot. Sprawy dzierżawy działek w Sławocieszu przy ulicy Stary Szlak.   Zapytanie   2006/05/16 12:00:00  
1810   dot. Sprawy ulicy Narzędziowej w Szczecinie Dąbiu.   Interpelacja   2006/05/16 12:00:00  
1809   dot. Artykułów prasowych n.t. kondycji finansowej miast.   Interpelacja   2006/05/16 12:00:00  
1808   dot. Powołania Zespołu ds. Zieleni w Mieście.   Interpelacja   2006/05/16 12:00:00  
1807   dot. Uruchomienia przeprawy parnickiej.   Zapytanie   2006/05/16 12:00:00  
1806   dot. Sprawy mieszkańców Szczecina zamieszkałych przy ulicy Gen.Rayskiego.   Interpelacja   2006/05/16 12:15:00  
1805   dot. Braku "litery" w napisie - na Pomniku Czynu Polaków w Szczecinie.   Interpelacja   2006/05/11 10:00:00  
1804   dot. Utrudnień związanych z przejazdem tramwajowym przy ulicy Woj.Polskiego w Szczecinie.   Interpelacja   2006/05/11 10:00:00  
1803   dot. Sprawy aptek z "bezpłatnymi lekami".   Interpelacja   2006/05/11 10:00:00  
1802   dot. Przeznaczenia pieniędzy z Budżetu Miasta na "Mini Park".   Interpelacja   2006/05/11 10:00:00  
1801   dot. Zaprowadzenia porządku przy ulicy Babiego Lata i Belgradzkiej w Szczecinie.   Interpelacja   2006/05/09 13:00:00  
1800   dot. Sprawy mieszkańców Szczecina zam. przy ulicy Kołowskiej.   Interpelacja   2006/05/09 13:00:00  
1799   dot. Sprawy mieszkanców Szczecina zam. przy ulicy A.Krzywoń w Szczecinie.   Interpelacja   2006/05/09 13:00:00  
1798   dot. Sprawy Stowarzyszenia NRS (wydzierżawienie od miasta gruntów).   Zapytanie   2006/05/02 08:00:00  
1797   dot. Alejek parkowych w Parku Kasprowicza w Szczecinie.   Zapytanie   2006/04/27 09:00:00  
1796   dot. Planowania zajęć pozalekcyjnych na rok szkolny 2006/2007.   Zapytanie   2006/04/27 11:00:00  
1795   dot. Interwencji w sprawie firmy WIP.   Interpelacja   2006/04/27 09:00:00  
1794   dot. Sprawy LO Nr 2 w Szczecinie.   Interpelacja   2006/04/27 09:00:00  
1793   dot. Pisma podpisanego przez Wiceprezydenta A.Grabca.   Interpelacja   2006/04/27 09:00:00  
1792   dot. Sprawy Willi Lenza.   Interpelacja   2006/04/27 08:00:00  
1791   dot. Przedstawienia informacji dot. Głównego Architekta Miasta.   Interpelacja   2006/04/27 08:00:00  
1790   dot. Przedstawienia rozwiązań komunikacyjnych w obrębie ronda Ku Słońcu, Derdowskiego w Szczecinie.   Interpelacja   2006/04/27 08:00:00  
1789   dot. Sprawy automatów w strefie płatnego parkowania.   Zapytanie   2006/04/27 08:00:00  
1788   dot. Dziur w jezdniach na terenie Miasta Szczecin.   Zapytanie   2006/04/27 08:00:00  
1787   dot. Sprawy Przedszkola Publicznego Nr 2 w Szczecinie.   Zapytanie   2006/04/27 08:00:00  
1786   dot. Kamienicy Artystycznej przy ulicy Lenartowicza w Szczecinie.   Zapytanie   2006/04/25 12:00:00  
1785   dot. Należności wpłacanych przez Stocznię Szczecińską do kasy miejskiej.   Zapytanie   2006/04/25 11:00:00  
1784   dot. Wykupu przez miasto budynków przedszkoli od syndyka masy upadłościowej SS PH SA.   Zapytanie   2006/04/25 11:00:00  
1783   dot. Zapisów umowy z ECE.   Zapytanie   2006/04/25 11:00:00  
1782   dot. Wstrzymania sprzedaży mieszkań w STBS.   Zapytanie   2006/04/25 11:00:00  
1781   dot. Planu zagospodarowania przestrzennego Dzielnicy Łękno.   Interpelacja   2006/04/20 14:00:00  
1780   dot. Koncepcji zagospodarowania terenu - Park Kasprowicza w Szczecinie.   Interpelacja   2006/04/20 14:00:00  
1779   dot. Sprawy nieruchomości - Willa Lenza.   Interpelacja   2006/04/20 13:00:00  
1778   dot. Wykazu ulic wymagających naprawy (przy Osiedlu Zawadzkiego).   Interpelacja   2006/04/20 09:00:00  
1777   dot. Przedłużenia terminu składania wniosku o dzierżawę gruntu pod garaże przy ulicy Benesza w Szczecinie.   Interpelacja   2006/04/20 09:00:00  
1776   dot. Przedstawienia terminu modernizacji ulic Dworska, Wierzbowa w Szczecinie.   Interpelacja   2006/04/11 11:00:00  
1775   dot. Przedstawienia planów zagospodarowania terenów wokół lotniska Dąbie w Szczecinie.   Interpelacja   2006/04/11 11:00:00  
1774   dot. Sprawy mieszkańców Szczecina.   Interpelacja   2006/04/11 11:00:00  
1773   dot. Informacji na temat NFOZ.   Zapytanie   2006/04/11 11:00:00  
1772   dot. Likwidacji garaży przy ulicy Szafera w Szczecinie.   Interpelacja   2006/04/10 12:30:00  
1771   dot. Remontu chodników przy ulicy Kolaska, Koszalińskiej, Lipowej, Światowida w Szczecinie.   Interpelacja   2006/04/06 12:00:00  
1770   dot. "Dzikich" lokatorów zamieszkałych przy ulicy Śląskiej w Szczecinie.   Interpelacja   2006/04/06 12:00:00  
1769   dot. Lokalizacji stacji benzynowej przy ulicy Piłsudskiego w Szczecinie.   Interpelacja   2006/04/06 12:00:00  
1768   dot. Parkowania samochodów przy ulicy Małopolskiej w Szczecinie.   Interpelacja   2006/04/06 12:00:00  
1767   dot. Stowarzyszenia "Serce".   Interpelacja   2006/04/06 13:00:00  
1766   dot. Remontu ulicy Łukasińskiego.   Interpelacja   2006/04/06 13:00:00  
1765   dot. Wykorzystania materiałów budowlanych na budowę Mini Parku na Osiedlu Zawadzkiego.   Interpelacja   2006/04/06 13:00:00  
1764   dot. Wyznaczenia terenu pod budowę śmietnika przy ulicy Szafera.   Interpelacja   2006/04/06 13:00:00  
1763   dot. Przeniesienia prawa własności garażu i uprawnień do dzierżawy gruntu.   Interpelacja   2006/04/06 13:00:00  
1762   dot. Wypowiedzenia dzierżawy garażu na Szafera.   Interpelacja   2006/04/06 13:00:00  
1760   dot. Umowy na realizację inwestycji z ECE.   Zapytanie   2006/04/05 10:00:00  
1759   dot. Realizacji inwestycji przy ulicy Krzywoustego w Szczecinie.   Zapytanie   2006/04/05 10:00:00  
1758   dot. Wniosku o wstrzymanie podpisania umowy na budowę przesypowni śmieci na Tamie Pomorzańskiej w Szczecinie.   Zapytanie   2006/04/05 10:00:00  
1757   dot. Sprawy mieszkanki Szczecina.   Zapytanie   2006/04/05 10:00:00  
1756   dot. Zniszczenia chodnika oraz ścieżki rowerowej przy ulicy Mieszka I w Szczecinie.   Zapytanie   2006/04/05 09:00:00  
1755   dot. Dofinansowania Rad Osiedlowych.   Zapytanie   2006/04/05 09:00:00  
1754   dot. Wybudowania chodnika przy ulicy Trzcinowej.   Interpelacja   2006/03/30 12:00:00  
1753   dot. Dobrukowania odcinka ulicy Spokojnej.   Interpelacja   2006/03/30 11:00:00  
1752   dot. Wyznaczenia miejsc parkingowych przy cmentarzu komunalnym w Płoni.   Interpelacja   2006/03/30 11:00:00  
1751   dot. Oświetlenia placów zabaw przy ulicy Mostowej, Klonowej i Abrahama.   Interpelacja   2006/03/30 11:00:00  
1750   dot. Przebrukowania ulicy Glinnej do granicy miasta.   Interpelacja   2006/03/30 11:00:00  
1749   dot. Odpowiedzi na interpelację w sprawie chodnika przy ulicy Eysmonda 1.   Interpelacja   2006/03/30 09:00:00  
1748   dot. Remontu łazienek w internacie ZSE-E.   Interpelacja   2006/03/30 09:00:00  
1747   dot. Modernizacji i kanalizacji ulic osiedla Żelechowa.   Zapytanie   2006/03/28 13:00:00  
1746   dot. Kanalizacji i likwidacji szamb na osiedlu Warszewo.   Zapytanie   2006/03/28 13:00:00  
1745   dot. Przetargu na wydzierżawienie terenu byłego targowiska przy ulicy Rostockiej.   Zapytanie   2006/03/28 13:00:00  
1744   dot. Szkolenia bezrobotnych (przeprowadzenie kursów spawalniczych).   Interpelacja   2006/03/28 09:00:00  
1743   dot. Wykorzystywania środków przeznaczonych dla bezrobotnych, chcących prowadzić działalność gospodarczą.   Interpelacja   2006/03/28 09:00:00  
1742   dot. Kanalizacji i likwidacji szamb na terenie miasta Szczecina.   Zapytanie   2006/03/28 11:00:00  
1741   dot. Wydania decyzji nr 378/05 z dnia 14/11/2005 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na Pl.Orła Białego.   Interpelacja   2006/03/28 10:00:00  
1740   dot. Wniesienia na najbliższą sesję RM punktu pt:"Wyrażenie opinii na temat projektu Strategii rozwoju Euroregionu Pomorza w latach 2006-2012".   Interpelacja   2006/03/28 10:00:00  
1739   dot. Pozyskiwania funduszy dla miasta Szczecina z źródeł zewnetrznych.   Zapytanie   2006/03/28 10:00:00  
1738   dot. Sprawy pielęgnowania zieleni w Szczecinie.   Zapytanie   2006/03/28 12:00:00  
1737   dot. Przedstawienia wykazu firm, które umieszczały swoje reklamy w obiektach zarządzanych przez MOSRiR.   Zapytanie   2006/03/28 10:00:00  
1736   dot. Sporu sądowego między miastem Szczecin a inwestorem przy ulicy Litewskiej.   Interpelacja   2006/03/28 12:00:00  
1735   dot. Przedstawienia informacji o realizacji inwestycji "Skate Park'u".   Interpelacja   2006/03/28 10:00:00  
1734   dot. Przedstawienia wykonania uchwały RM Nr XIII/267/03 z dnia 01.12.2003r.   Interpelacja   2006/03/28 10:00:00  
1733   dot. Wyrównania i utwardzenia nawierzchnii ulicy Jeziornej.   Interpelacja   2006/03/28 09:00:00  
1732   dot. Przedstawienia prezentacji projektu inwestycji: budowy stadionu piłkarskiego, galerii handlowo-usługowej wraz z parkingami.   Interpelacja   2006/03/28 09:00:00  
1731   dot. Remontu przedszkola przy ulicy Woj.Polskiego 211 w Szczecinie.   Interpelacja   2006/03/28 09:00:00  
1730   dot. Utworzenia w Szczecinie podstrefy istniejącej już Kostrzyńsko-Słubickiej SSE.   Zapytanie   2006/03/28 09:00:00  
1729   dot. Sprawy dworca PKP oraz organizacji Regat w 2007.   Zapytanie   2006/03/28 09:00:00  
1728   dot. Szkolnej Giełdy Turystycznej "Przygoda 2006".   Interpelacja   2006/03/28 11:00:00  
1727   dot. Wystawiania kar za parkowanie w strefie płatnego parkowania.   Interpelacja   2006/03/28 10:00:00  
1726   dot. Sprzedaży nieruchomości przez Fundusz na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości.   Zapytanie   2006/03/21 08:00:00  
1725   dot. Zwolnienia dyrektora ZBiLK.   Zapytanie   2006/03/21 08:00:00  
1724   dot. Stowarzyszenia Liga Morska i Rzeczna.   Zapytanie   2006/03/21 08:00:00  
1723   dot. Informacji na temat sprzedaży nieruchomości gruntowych w Szczecinie (w 2006r.).   Zapytanie   2006/03/21 08:00:00  
1722   dot. Przedstawienia wykazu sprzedaży gruntów (w 2005r.)   Zapytanie   2006/03/21 08:00:00  
1721   dot. Przedstawienia informacji na temat "Tęczowego Domku".   Interpelacja   2006/03/20 09:00:00  
1720   dot. Niszczenia mienia komunalnego.   Zapytanie   2006/03/15 11:00:00  
1719   dot. Sprawy obiektu przy ulicy Robotniczej w Szczecinie.   Interpelacja   2006/03/15 11:00:00  
1718   dot. Ekspertyz zleconych przez Radę Miasta.   Interpelacja   2006/03/15 11:00:00  
1717   dot. Umowy pomiędzy ECE a Gminą miasto Szczecin.   Zapytanie   2006/03/15 10:00:00  
1716   dot. Inwestycji na terenie gminy miasto Szczecin powodującej zagrożenie dla środowiska.   Interpelacja   2006/03/15 14:00:00  
1715   dot. Kolein przy "Pleciudze".   Interpelacja   2006/03/15 13:00:00  
1714   dot. Problemu z sygnalizacją świetlną przy ulicy Krzywoustego.   Interpelacja   2006/03/15 13:00:00  
1713   dot. Rozwiązania problemu dzikich kaczek zagrażających bezpieczeństwu drogowemu.   Interpelacja   2006/03/15 13:00:00  
1712   dot. Organizacji The Tall Ship's Races.   Interpelacja   2006/03/15 13:00:00  
1711   dot. Sprzątania śniegu z ulic Szczecina.   Interpelacja   2006/03/15 13:30:00  
1710   dot. Inwestycji zagospodarowania terenów 27,5ha - stadion "Pogoni" wraz z przyległymi gruntami.   Interpelacja   2006/03/15 13:00:00  
1709   dot. Terenów dla utworzenia specjalnej strefy ekonomicznej w Szczecinie.   Zapytanie   2006/03/15 13:00:00  
1707   dot. Remontu dworca PKP przed regatami w 2007r.   Zapytanie   2006/03/15 14:00:00  
1706   dot. Formy obchodów I rocznicy śmierci Papieża Jana Pawła II.   Zapytanie   2006/03/15 13:00:00  
1705   dot. Sprawy strefy Słubicko-Kostrzyńskiej.   Zapytanie   2006/03/15 13:00:00  
1704   dot. Przeprawy mostowej przez Parnice.   Zapytanie   2006/03/15 13:00:00  
1703   dot. Budowy hipermarketów (2003-2005) w Szczecinie.   Zapytanie   2006/03/15 13:00:00  
1702   dot. Stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych.   Zapytanie   2006/03/15 12:00:00  
1701   dot. Wycięcia pochylonych drzew na osiedlu Arkońskim w Szczecinie.   Interpelacja   2006/03/15 14:15:00  
1700   dot. Sygnalizacji świetlnej przy ulicach: Chopina, Wszystkich Świętych, Monte Casino, Felczaka w Szczecinie.   Interpelacja   2006/03/15 14:00:00  
1699   dot. Przeprowadzonych rozmów z AMW a Miastem Szczecin.   Interpelacja   2006/03/15 12:00:00  
1698   dot. Braku oświetlenia na odcinku od ul.Krasińskiego do ul.Warcisława w Szczecinie.   Interpelacja   2006/03/15 14:00:00  
1697   dot. Przetargu na pielęgnowanie zieleni w mieście.   Zapytanie   2006/03/15 11:00:00  
1696   dot. Przedstawienia informacji na temat "planowanych inwestycji zapisanych w budżecie miasta".   Interpelacja   2006/03/15 11:00:00  
1695   dot. Kamienicy przy ulicy Kolumba w Szczecinie.   Interpelacja   2006/03/15 11:00:00  
1694   dot. Realizacji umowy zawartej w dniu 06.07.2005r. pomiędzy gminą miasto Szczecin a firmą PHU "Direct" .   Interpelacja   2006/03/09 11:00:00  
1693   dot. Wskazania nieruchomości, które miasto ma zamiar zamienić z Portem Rybackim GRYF.   Zapytanie   2006/03/08 09:00:00  
1692   dot. Zagospodarowania Placu Orła Białego w Szczecinie.   Interpelacja   2006/03/07 13:00:00  
1691   dot. Dopłat do czyszów mieszkańców (przeniesionych do TBS,STBS).   Zapytanie   2006/03/02 09:00:00  
1690   dot. Przedstawienia etapu prac związanym z pozyskiwaniem funduszy z tzw.programów norweskich na obiekty sportowo-rekreacyjne.   Zapytanie   2006/03/02 08:00:00  
1689   dot. Przedstawienia informacji "Czy Prezydent podejmie inicjatywę uchwałodawczą zmieniającą zasady sprzedaży lokali mieszkaniowych.   Zapytanie   2006/03/02 08:00:00  
1688   dot. Rozwiązania sprawy lokalu przy ulicy al.Piastów w Szczecinie.   Zapytanie   2006/03/02 08:00:00  
1687   dot. Przedstawienia informacji na temat planowanej inwestycji remontu ulic Potulicka-Kaszubska-Narutowicza w Szczecinie.   Interpelacja   2006/03/02 08:00:00  
1686   dot. Zainstalowania sygnalizacji świetlnej przy ulicy Kolumba w Szczecinie.   Interpelacja   2006/03/02 08:00:00  
1685   dot. Naprawy chodnika przy ulicy Eysmonda w Szczecinie.   Interpelacja   2006/03/02 08:00:00  
1684   dot. Sprawy mieszkańca Szczecina zamieszkałego przy ulicy Niemierzyńskiej.   Interpelacja   2006/03/02 08:00:00  
1683   dot. Wyjaśnienia sprawy naliczania przez "PERFEKT" Sp.z o.o. kwot za C.O.   Interpelacja   2006/03/02 08:00:00  
1682   dot. Wyremontowania budynku przy ulicy Pyrzyckiej w Szczecinie.   Interpelacja   2006/02/28 09:00:00  
1681   dot. Wstrzymania czynności komorniczych.   Interpelacja   2006/02/28 10:00:00  
1680   dot. Oświetlenia domów.   Interpelacja   2006/02/28 10:15:00  
1679   dot. Oświetlenia przejść dla pieszych przy ulicy Szafera w Szczecinie.   Interpelacja   2006/02/28 10:00:00  
1678   dot. Stowarzyszenia Pomoc.   Interpelacja   2006/02/28 10:00:00  
1677   dot. Sprawy parkingu strzeżonego przy MZK w Szczecinie.   Interpelacja   2006/02/28 10:00:00  
1676   dot. Zmiany decyzji kierownictwa ZBiLK   Interpelacja   2006/02/28 10:00:00  
1675   dot. Sprawy stadionu Pioniera przy ulicy Potulickiej w Szczecinie.   Interpelacja   2006/02/23 12:00:00  
1674   dot. Składowania popiołu na ulicy Cegłówki w Szczecinie.   Zapytanie   2006/02/23 11:00:00  
1673   dot. Zamontowania parkometrów w strefie płatnego parkowania.   Interpelacja   2006/02/21 09:45:00  
1672   dot. Ruchu drogowego na ulicy Obrońców Stalingradu.   Interpelacja   2006/02/21 09:00:00  
1671   dot. Przedstawienia zestawienia nieruchomości mogących pełnić funkcje ochrony zdrowia.   Interpelacja   2006/02/21 09:00:00  
1670   dot. Planów zagospodarownia wolnych pomieszczeń na stadionie przy ulicy Litewskiej.   Zapytanie   2006/02/21 15:00:00  
1669   dot. Rozwiązania problemu dobiegu do skoczni w hali stadionu przy ulicy Litewskiej w Szczecinie.   Zapytanie   2006/02/21 10:00:00  
1668   dot. Zobowiązań Stoczni Szczecińskiej Porta Holding SA wobec miasta Szczecin.   Zapytanie   2006/02/21 15:00:00  
1667   dot. Sposobu przygotowania służb miejskich do "ptasiej grypy".   Zapytanie   2006/02/21 15:00:00  
1666   dot. Braku występowania "zielonej fali" na ulicach Nowoeuropejskiej i Krakowskiej.   Zapytanie   2006/02/21 14:00:00  
1665   dot. Sprawy stadionu Pogoń Szczecin.   Zapytanie   2006/02/21 14:00:00  
1664   dot. Budowy stadionu piłkarskiego przy ulicy Karłowicza w Szczecinie.   Zapytanie   2006/02/21 09:00:00  
1663   dot. Przedstawienia kwoty przekazanej na przedszkola i MTS z budżetu Miasta.   Zapytanie   2006/02/21 14:45:00  
1662   dot. Uzyskania odpowiedzi na list otwarty PO.   Zapytanie   2006/02/21 14:00:00  
1661   dot. Upadłości likwidacyjnej Stoczni "Pomerania".   Interpelacja   2006/02/21 14:30:00  
1660   dot. Remontu sanitariatu przy ulicy Gryfińskiej w Szczecinie.   Interpelacja   2006/02/21 14:00:00  
1659   dot. Remontu drogi i chodnika na ulicy Produkcyjnej w Szczecinie.   Interpelacja   2006/02/21 14:00:00  
1658   dot. Weryfikacji kwoty na pochówek dla bezdomnych.   Interpelacja   2006/02/21 14:00:00  
1657   dot. Osoby odpowiedzialnej za strefę płatnego parkowania.   Zapytanie   2006/02/16 11:00:00  
1656   dot. Ewentualnego wykupu przedszkoli przy ulicy Cegielskiego i Chryzostoma Paska.   Zapytanie   2006/02/16 12:00:00  
1655   dot. Zamknięcia sklepu "Złomu" przy ulicy Śląskiej w Szczecinie.   Interpelacja   2006/02/16 12:00:00  
1654   dot. Sprawy mieszkańców ulicy Jagiellońskiej w Szczecinie.   Interpelacja   2006/02/16 12:00:00  
1653   dot. Ustawienia wiat przystankowych przy ul.Krzywoustego.   Interpelacja   2006/02/16 12:00:00  
1652   dot. Budowy przesypowni odpadów w Szczecinie.   Interpelacja   2006/02/13 13:00:00  
1651   dot. Zwiększenia częstotliwości kursowania autobusu A-74.   Interpelacja   2006/02/10 09:45:00  
1650   dot. Sprawy mieszkanki Szczecina zamieszkałej przy ulicy Śląskiej.   Interpelacja   2006/02/10 09:00:00  
1649   dot. Przetargu na przewozy komunikacyjne.   Interpelacja   2006/02/07 14:45:00  
1648   dot. Budowy zbiorników na metanol przy ulicy Nad Odrą.   Interpelacja   2006/02/07 14:00:00  
1647   dot. Powołania zespołu do spraw ZBiLK'u.   Zapytanie   2006/02/07 14:00:00  
1646   dot. Dostarczenia informacji na temat naliczania kar za niedotrzymanie terminu modernizacji ul. Krzywoustego.   Zapytanie   2006/02/07 13:00:00  
1645   dot. Dostarczenia informacji na temat stworzenia ośrodka dla dzieci z ADHD.   Interpelacja   2006/02/07 13:00:00  
1644   dot. Przedstawienia wyjaśnień odnośnie przetargu na organizację transportu miejskiego.   Interpelacja   2006/02/07 13:00:00  
1643   dot. Dostarczenia informacji na temat planowanej inwestycji w rejonie Al.Woj.Polskiego.   Zapytanie   2006/02/07 13:00:00  
1642   dot. Sposobu nadzorowania przez ZBiLK firmy AGBiL.   Zapytanie   2006/02/07 14:00:00  
1641   dot. Opłacenia przeszkolenia dyrektorów placówek oświatowych w zakresie zarządzania nieruchomościami.   Interpelacja   2006/02/07 13:00:00  
1640   dot. Bezprzewodowych połączeń internetowych.   Interpelacja   2006/02/07 13:00:00  
1639   dot. Włączenia do programu PO kursu ratownictwa.   Zapytanie   2006/02/07 13:00:00  
1638   dot. Jachtu "Maria" po zmarłym Ludomirze Mączce.   Zapytanie   2006/02/07 13:00:00  
1637   dot. Przedstawienia harmonogramu "The Tall Ship's Races 2007".   Interpelacja   2006/02/07 14:00:00  
1636   dot. Wykonania realizacji Uchwały nr XXXVII/706/05 RM Szczecina.   Interpelacja   2006/02/07 14:00:00  
1635   dot. Zdecydowania o rozpoczęciu remontu budynku przy ulicy Retry w Szczecinie.   Interpelacja   2006/02/07 14:00:00  
1634   dot. Dostarczenia informacji na temat ograniczenia oferty posiłków dla potrzebujących.   Interpelacja   2006/02/07 14:00:00  
1633   dot. Przedstawienia informacji o Międzynarodowym Biegu Ulicznym.   Zapytanie   2006/02/03 12:00:00  
1632   dot. Możliwości bezpłatnego korzystania z pomieszczeń - sauny - przez szczecińskie kluby sportowe.   Zapytanie   2006/02/03 12:00:00  
1631   dot. Ogłoszenia o naborze na stanowisko audytora wewnetrznego w WKiAW w UM Szczecin..   Zapytanie   2006/01/26 13:00:00  
1630   dot. Zmiany organizacji ruchu przy Pl.Kościuszki w Szczecinie.   Interpelacja   2006/01/25 08:00:00  
1629   dot. Wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu.   Interpelacja   2006/01/24 08:00:00  
1628   dot. Nie skomunikowania kursów autobusu "A-55".   Interpelacja   2006/01/24 08:00:00  
1627   dot. Przedstawienia protokołu z kontroli w ZCE w Szczecinie.   Zapytanie   2006/01/20 10:00:00  
1626   dot. Przedstawienia zestawienia inwestycji na placu Solidarności.   Interpelacja   2006/01/18 09:45:00  
1625   dot. Ustawienia znaków zakazu parkowania po obu stronach ul. Grodzkiej.   Interpelacja   2006/01/18 09:00:00  
1624   dot. Wykazu sklepów posiadających koncesję na alkohol.   Interpelacja   2006/01/12 12:00:00  
1623   dot. Protestów mieszkańców Klucza i Pomorzan w sprawie przeładowni śmieci.   Zapytanie   2006/01/12 12:00:00  
1622   dot. Wyznaczenia ograniczeń prędkości na ulicach Nowokrakowskiej i Europejskiej.   Zapytanie   2006/01/12 12:00:00  
1621   dot. Pomocy przy zakupie sprzętu nagłaśniającego Radzie Osiedla Klonowica-Zawadzkiego.   Interpelacja   2006/01/12 12:00:00  
1620   dot. Uzgodnienia koncepcji "kompleksowe zagospodarowanie rekreacyjno-wypoczynkowe Jeleniego Stawu".   Interpelacja   2006/01/12 12:00:00  
1619   dot. Remontu strumienia Niedźwiedzianka, Jeleniego Stawu oraz inwestycji dostawy wody.   Interpelacja   2006/01/12 12:00:00  
1618   dot. Organizacji XIV finału WOŚP.   Zapytanie   2006/01/10 10:00:00  
1617   dot. Podwyżki za wywóz śmieci.   Zapytanie   2006/01/10 10:30:00  
1616   dot. Sprzedaży paliw na stacjach spółek przewozowych dla osób fizycznych i prawnych.   Zapytanie   2006/01/10 10:00:00  
1615   dot. Przedstawienia harmonogramu imprezy "The Tall Ship's Races 2007".   Interpelacja   2006/01/10 10:00:00  
1614   dot. Oświetlenia ulic Przestrzennej i Goleniowskiej w Szczecinie.   Interpelacja   2006/01/10 10:00:00  
1613   dot. Zmiany miejsca organizacji "miejskiego sylwestra".   Zapytanie   2006/01/10 10:00:00  
1612   dot. Koncepcji (podniesienie jakości) właściciela kortów tenisowych przy ulicy Woj.Polskiego.   Interpelacja   2006/01/10 10:00:00  
1611   dot. Działania służby zdrowia podczas wolnych dni.   Interpelacja   2006/01/10 10:00:00  
1610   dot. Dalszych losów kamienicy artystów przy ulicy Lenartowicza.   Zapytanie   2006/01/10 09:00:00  
1609   dot. Przygotowania projektu uchwały w sprawie maksymalnych stawek podwyżek za wywóz śmieci.   Interpelacja   2006/01/10 09:00:00  
1608   dot. Wprowadzenia obowiązku usuwania oblodzenia ulic Balińskiego i Piasecznej.   Interpelacja   2006/01/10 08:00:00  
1607   dot. Zamontowania wiat przystankowych przy Szosie Stargardzkiej.   Interpelacja   2006/01/10 09:00:00  
1606   dot. Przedłużenia umowy dzierżawy na garaże przy ulicy Krzemiennej.   Interpelacja   2006/01/09 15:00:00  
1605   dot. Przejęcia Domu Kultury w Zdrojach.   Zapytanie   2005/12/23 10:00:00  
1604   dot. Rozbiórki garażu Nr II/92.   Interpelacja   2005/12/22 10:45:00  
1602   dot. Sprawy przesypowni odpadów na Tamie Pomorzańskiej.   Interpelacja   2005/12/22 10:00:00  
1601   dot. Wydzierżawienia gruntu na lokalizację garaży na Osiedlu Zawadzkiego-Klonowica.   Interpelacja   2005/12/22 10:00:00  
1600   dot. Myjni BKF Fedorowicz "Delfinek" (brak wydawania faktur).   Zapytanie   2005/12/22 10:00:00  
1599   dot. Budowy pływalni przy SP Nr 45 przy ulicy Benesza w Szczecinie.   Interpelacja   2005/12/22 10:30:00  
1598   dot. Wstrzymania środków finansowych na zagospodarowanie terenu przed Domem Pioniera.   Interpelacja   2005/12/22 10:00:00  
1597   dot. Budowy zbiornika na metanol na terenie huty.   Zapytanie   2005/12/22 10:00:00  
1596   dot. Sprawy SP Nr 44 w Szczecinie.   Interpelacja   2005/12/22 10:00:00  
1596   dot. Remontu w SP Nr 44 w Szczecinie.   Interpelacja   2005/12/22 11:00:00  
1595   dot. Sprawy mieszkańca Szczecina zamieszkałego przy ulicy Mazurskiej.   Zapytanie   2005/12/22 10:15:00  
1594   dot. Wykupywania lokali mieszkalnych.   Zapytanie   2005/12/16 09:00:00  
1593   dot. Przedstawienia informacji na temat lokalu komunalnego przy ulicy Al.Piastów.   Zapytanie   2005/12/16 09:00:00  
1592   dot. Wykupu lokali mieszkalnych.   Zapytanie   2005/12/16 09:00:00  
1591   Rozwiązania problemu Pionierki Szczecina.   Zapytanie   2005/12/16 09:00:00  
1590   dot. Podwyżki cen za odbiór odpadów przez MZGO.   Zapytanie   2005/12/16 08:00:00  
1589   dot. Przedstawienia zestawienia rozliczania wody i składu RN ZWiK.   Zapytanie   2005/12/16 08:00:00  
1588   dot. Zainstalowania świateł na przejściu dla pieszych przy ulicy Łubinowej.   Interpelacja   2005/12/15 12:00:00  
1587   dot. Budowy stacji telefonii komórkowej (protest Rady Osiedla Kijewko).   Interpelacja   2005/12/15 12:00:00  
1586   dot. Rozpatrzenia wniosku komisji w sprawie sprzedaży części działki.   Zapytanie   2005/12/15 11:00:00  
1585   dot. Nakładów na budowę stacji przeładunkowej na Tamie Pomorzańskiej.   Zapytanie   2005/12/15 08:00:00  
1584   dot. Wniosku w sprawie budowy SP na terenie osiedla Warszewo.   Zapytanie   2005/12/15 08:00:00  
1583   dot. Sprawy stypendiów socjalnych dla uczniów i studentów.   Zapytanie   2005/12/15 08:00:00  
1582   dot. Systemu zarządzania MOSRiR w Szczecinie.   Interpelacja   2005/12/15 08:45:00  
1581   dot. Niezakończonych inwestycji.   Zapytanie   2005/12/15 08:00:00  
1580   dot. Modernizacji basenu otwartego SDS.   Zapytanie   2005/12/15 08:00:00  
1579   dot. Inwestycji "Porządkowanie Alei Kwiatów.   Interpelacja   2005/12/15 07:00:00  
1578   dot. Prowadzenia monitoringu sprzedaży alkoholu przez służby miejskie.   Zapytanie   2005/12/15 15:00:00  
1577   dot. służbowych kart płatniczych, funduszu reprezentacyjnego w UM, kosztów miasta w związku z zatrudnieniem M.Czesnego.   Zapytanie   2005/12/15 09:00:00  
1576   dot. Porządkowania terenu na ulicy Ustowskiej.   Interpelacja   2005/12/15 09:00:00  
1575   dot. Zmiany organizacji ruchu w rejonie ulicy Kolumba.   Interpelacja   2005/12/15 09:00:00  
1574   dot. Zaprowadzenia porządku na ulicy Jagiellońskiej w Szczecinie.   Interpelacja   2005/12/15 09:00:00  
1573   dot. Synchronizacji świateł drogowych na ulicy Nowoeuropejskiej.   Zapytanie   2005/12/15 09:00:00  
1572   dot. Sprzedaży mieszkań w kwartale Norweskim.   Zapytanie   2005/12/15 09:00:00  
1571   dot. 1. wydatków ZWiK, 2. wydania decyzji dyrektora MOSiR, 3. zatrudnienia nowego dyrektora SAA.   Zapytanie   2005/12/15 08:00:00  
1570   dot. Finansowania MKS Pogoń Szczecin.   Zapytanie   2005/12/15 15:00:00  
1569   dot. Zgody na wybudowanie "Tesco".   Zapytanie   2005/12/15 14:00:00  
1568   dot. Sprawy mieszkańca Szczecina zamieszkałego przy ulicy Piłsudskiego.   Zapytanie   2005/12/15 14:00:00  
1567   dot. Sprawy mieszkańca Szczecina (lokal komunalny).   Zapytanie   2005/12/15 14:00:00  
1566   dot. Przedstawienia analizy z wykonania poboru inkasa z opłat targowych MKS Pogoń Szczecin.   Interpelacja   2005/12/08 09:00:00  
1565   dot. Zmiany kursowania autobusu linii "82".   Interpelacja   2005/12/08 08:00:00  
1564   dot. Umiejscowienia stacji bazowej telefonii komórkowej.   Interpelacja   2005/12/08 14:30:00  
1563   dot. Interwencji Pani Ciepuchy Mari zamieszkałej w Szczecinie przy ulicy Nechringa11.   Interpelacja   2005/12/08 14:00:00  
1562   dot. Dróg osiedlowych.   Interpelacja   2005/12/08 14:00:00  
1561   dot. Budowy "Mini Parku" na ulicy Zawadzkiego - Klonowica.   Interpelacja   2005/12/08 14:00:00  
1560   dot. Budowy basenu przy Szkole Podstawowej 45.   Interpelacja   2005/12/08 14:00:00  
1559   dot. Wykazu szkół i edukacyjnych instytucji niepublicznych.   Zapytanie   2005/12/05 09:00:00  
1558   dot. Oszacowania korzyści z tytułu budowy przesypowni odpadów przez Miasto Szczecin.   Zapytanie   2005/12/05 09:00:00  
1557   dot. Raportu Naczelnej Izby Kontroli przeprowadzonej w ZWiK.   Zapytanie   2005/12/05 09:00:00  
1556   dot. Rozwiązania problemu dowozu śmieci na ulicy Tama Pormorzańska.   Interpelacja   2005/12/02 10:00:00  
1555   dot. Oświetlenia ulicy Gen.Dąbrowskiego (od ulicy Piekary do ulicy Kolumba).   Interpelacja   2005/12/02 09:00:00  
1554   dot. Remontu ulicy Kusocińskiego i Sowińskiego w 2006r.   Interpelacja   2005/12/02 09:00:00  
1553   dot. Zadania "Ucyfrowienia Zakładu Radiologii w Szpitalu Miejskiem".   Zapytanie   2005/12/01 12:00:00  
1552   dot. Ustanowienia opłaty adiacenckiej.   Zapytanie   2005/11/29 12:00:00  
1551   dot. Ulicy Tamy Pomorzańskiej.   Zapytanie   2005/11/25 13:00:00  
1550   dot. Przebudowy ulicy Ustrowskiej.   Zapytanie   2005/11/25 13:00:00  
1549   dot. Przebudowy skrzyżowania ulic Autostrada Poznańska i Ustowska.   Zapytanie   2005/11/25 13:00:00  
1548   dot. Przyznawania stypendiów socjalnych.   Interpelacja   2005/11/25 09:00:00  
1547   dot. Wprowadzenia zakazu zatrzymywania się i postoju na ulicach gdzie znajdują się tory tramwajowe.   Interpelacja   2005/11/25 13:00:00  
1546   dot. Uregulowania finansowania i eksploatacji kanalizacji deszczowej.   Interpelacja   2005/11/25 13:00:00  
1545   dot. Studium uwarunkowania i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin.   Interpelacja   2005/11/25 12:15:00  
1544   dot. Przedstawienia etapu pracy nad Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin.   Interpelacja   2005/11/25 13:00:00  
1543   dot. Uzasadnienia zwolnienia dwóch zastępców WIM.   Interpelacja   2005/11/25 12:00:00  
1542   dot. Przedstawienia struktury organizacyjnej WSRiPM, WDGiP, WWMiFP, WAG.   Interpelacja   2005/11/25 12:00:00  
1541   dot. Promocji miasta Szczecina.   Interpelacja   2005/11/25 09:00:00  
1540   dot. Przygotowania inwestycji na Placu Orła Białego.   Interpelacja   2005/11/25 09:00:00  
1539   dot. Terenu pod złomowisko na ulicy Gdańskiej oraz korku ulicznego (17.11.2005r.).   Zapytanie   2005/11/25 09:00:00  
1538   dot. Transportu ciężkiego (poruszanie się po mieście w godzinach szczytu).   Zapytanie   2005/11/25 12:00:00  
1537   dot. Przedstawienia wykazu działań reklamowych ZWiK.   Zapytanie   2005/11/25 12:00:00  
1536   dot. Udostępnienia mieszkańcom Szczecina numerów telefonów komórkowych opłacanych z budżetu miasta.   Zapytanie   2005/11/25 11:00:00  
1535   dot. Budowy stołówki w SP nr 23.   Zapytanie   2005/11/25 08:00:00  
1534   dot. Przegranych spraw sądowych przez Miasto Szczecin.   Zapytanie   2005/11/25 08:00:00  
1533   dot. Poinformowania, na jaki cel przeznaczono pieniądze ze ZWiK.   Interpelacja   2005/11/25 08:00:00  
1532   dot. Odszkodowania dla byłego kierownika stadionu MKS"Pogoń" i pracownikom MOSiR'u.   Zapytanie   2005/11/25 08:00:00  
1531   dot. Przedstawienia powodu zdjęcia projektu uchwały z sesji 07.11.05r.   Interpelacja   2005/11/25 08:00:00  
1530   dot. Wiat przystankowych w Płonii.   Interpelacja   2005/11/15 14:00:00  
1529   dot. Finansowania klubów sportowych w latach 2002-2005 roku.   Interpelacja   2005/11/16 08:00:00  
1528   dot. Pustostanów mieszkaniowych w zasobach TBS, STBS, SCR, ZBiLK.   Interpelacja   2005/11/16 07:45:00  
1527   dot. Przedstawienia sprawozdania z audytu ("Windykacji należności").   Interpelacja   2005/11/14 13:00:00  
1526   dot. Drzewostanu przy ulicy Nauczycielskiej.   Interpelacja   2005/11/10 11:00:00  
1525   dot. Przetargu na budowę przesypowni śmieci w roku 2005.   Interpelacja   2005/11/09 14:00:00  
1524   dot. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina.   Interpelacja   2005/11/09 13:00:00  
1523   dot. Stypendiów sportowych.   Interpelacja   2005/11/09 13:00:00  
1522   dot. Likwidacji Międzynarodowych Targów Edukacyjnych "Interdydakta".   Zapytanie   2005/11/09 14:00:00  
1521   dot. Przedstawienia aktualnej sytuacji procesu inwestycji zagospodarowania terenu tzw."KASKADY".   Interpelacja   2005/11/09 13:00:00  
1520   dot. Przedstawienia koncepcji wykorzystania obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Kruczej w Szczecinie.   Interpelacja   2005/11/09 13:00:00  
1519   dot. Zasad wydzierżawiania terenów pod nośniki reklamowe.   Interpelacja   2005/11/09 09:00:00  
1518   dot. Przedstawienia koncepcji rozwiązań komunikacyjnych w obrębie ulic Ku Słońcu, Derdowskiego, Okulickiego, Dworska, Europejska.   Interpelacja   2005/11/09 13:00:00  
1517   dot. Hali widowiskowo-sportowej przy ulicy Szafera.   Interpelacja   2005/11/09 13:00:00  
1516   dot. Braku udzielenia odpowiedzi na pismo Rady Osiedla Pomorzany.   Zapytanie   2005/11/09 13:30:00  
1515   dot. Terenu pod lokalizację stacji przeładunków śmieci.   Zapytanie   2005/11/09 13:00:00  
1514   dot. Wycinki drzew przy Placu Solidarności.   Zapytanie   2005/11/09 13:00:00  
1513   dot. Wpływów do budżetu Miasta z tytułu handlu w okresie od 29 X do 01 XI w rejonie Cmentarza Centralnego.   Interpelacja   2005/11/09 14:00:00  
1512   dot. Lokalizacji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej na terenie przyległym do stadionu "Pioniera".   Interpelacja   2005/11/09 14:00:00  
1511   dot. Zmiany rozkładu jazdy tramwaju Nr 7.   Interpelacja   2005/11/09 14:00:00  
1510   dot. Przedstawienia dokumentu - skuteczności windykacji należności wobec gminy Miasto Szczecin.   Interpelacja   2005/11/04 13:00:00  
1509   dot. Radny pyta "o obecny status prawny Royal Pubu przy ulicy Mariackiej"?   Zapytanie   2005/11/04 13:00:00  
1508   dot. Planów nauczania indywidualnego dla dzieci.   Zapytanie   2005/11/04 13:00:00  
1507   dot. Szczecińskiego Centrum Renowacyjnego.   Interpelacja   2005/11/04 12:00:00  
1506   dot. Sklepu "Apollo" przy ulicy Wyzwolenia.   Zapytanie   2005/10/26 12:00:00  
1505   dot. Pustostanów przy ulicy Jedności Narodowej i w Oficynie.   Zapytanie   2005/10/26 12:00:00  
1504   dot. Zarządzenia nr 85/05 Prezydenta Miasta Szczecin.   Interpelacja   2005/10/26 10:00:00  
1503   dot. Parku leśnego Zdroje nad jeziorem Szmaragdowym.   Interpelacja   2005/10/26 10:00:00  
1502   dot. Terenu byłego stadionu "Pioniera".   Interpelacja   2005/10/24 09:00:00  
1501   dot. Inwestycji przebudowy ronda Ku Słońca-Derdowskiego.   Interpelacja   2005/10/24 09:00:00  
1500   dot. Sprawy mieszkańców ulicy Przodowników Pracy.   Interpelacja   2005/10/21 13:00:00  
1499   dot. Sprawy stadionu "Pioniera".   Interpelacja   2005/10/19 08:00:00  
1498   dot. Rozwiązania problemu oświetlenia ulicy Celulozowej w Skolwinie.   Interpelacja   2005/10/19 11:15:00  
1497   dot. Rozwiązania problemu gospodarki odpadami.   Interpelacja   2005/10/19 09:00:00  
1496   dot. Planów zagospodarowania terenu przy zakładzie "Polmo".   Interpelacja   2005/10/19 09:00:00  
1495   dot. Ograniczenia kaczek w basenach pożarowych.   Interpelacja   2005/10/19 10:30:00  
1494   dot. Wysokości mandatów za wyprowadzanie psów (bez smyczy, kagańca).   Interpelacja   2005/10/19 09:00:00  
1493   dot. Ilości stanowisk w BOI.   Interpelacja   2005/10/19 09:00:00  
1492   dot. Poprawy uchwały o "bezpłatnym korzystaniu z obiektów sportowych".   Interpelacja   2005/10/19 09:00:00  
1491   dot. Przedstawienia harmonogramu imprez na 2006 rok (ZSO w Zdrojach).   Interpelacja   2005/10/19 10:00:00  
1490   dot. Lokalizacji stacji przeładunkowej odpadów komunalnych.   Zapytanie   2005/10/19 12:30:00  
1489   dot. Rozpatrywania lokalizacji przy ulicy Gdańskiej 12B.   Zapytanie   2005/10/19 12:00:00  
1488   dot. Przekazania środków finansowych na świetlice środowiskowe ZHP, TPD, SKR, Caritas.   Interpelacja   2005/10/18 08:30:00  
1487   dot. Podania informacji o planowaniu obwodnicy zachodniej.   Interpelacja   2005/10/14 07:00:00  
1486   dot. Strzałów na poligonie - Zawadzkiego - Klonowica.   Interpelacja   2005/10/12 07:00:00  
1485   dot. Stanu parkingów od ulicy Szafera.   Interpelacja   2005/10/12 07:00:00  
1484   dot. Realizacji zadań zagospodarowania gruntu komunalnego na cele rekreacyjne w regionie ulicy Modrej - Szczecin.   Interpelacja   2005/10/12 07:00:00  
1483   dot. Przedstawienie wykazu osób zasiadających w radach nadzorczych (spółki z udziałem miasta).   Interpelacja   2005/10/04 08:00:00  
1482   dot. Realizacji remontu budynku przy ulicy Arkońskiej (Dom Aktora).   Interpelacja   2005/10/04 08:00:00  
1481   dot. Pilnego zabezpieczenia studzienki z kablem energetycznym (ulica Łucznicza 1).   Interpelacja   2005/10/04 15:00:00  
1480   dot. Ulic wewnętrznych na osiedlu Klonowica-Zawadzkiego.   Interpelacja   2005/09/30 12:00:00  
1479   dot. Zniszczonego taboru autobusowego linii 55 lub B.   Interpelacja   2005/09/30 11:00:00  
1478   dot. Parkowania samochodów na trawnikach i zieleńcach.   Interpelacja   2005/09/30 11:00:00  
1477   dot. Obniżenia stawki czynszu na lokal położony przy ulicy Krasińskiego 1-2 w Szczecinie.   Interpelacja   2005/09/30 11:00:00  
1476   dot. Pytania Radnej o ostateczny termin załatwienia sprawy zamiany lokalu mieszkalnego przy ulicy Wojciecha.   Zapytanie   2005/09/30 11:00:00  
1475   dot. Naprawy oświetlenia ulicznego osiedla Kasztanowego w Załomiu.   Interpelacja   2005/09/30 11:00:00  
1474   dot. Zmiany lokalizacji siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej w Płoni Smerdnicy.   Interpelacja   2005/09/30 11:00:00  
1473   dot. Mieszkań rotacyjnych.   Interpelacja   2005/09/28 12:00:00  
1472   dot. Prawy "Scate Parku".   Interpelacja   2005/09/28 12:00:00  
1471   dot. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Szczecina.   Interpelacja   2005/09/28 12:00:00  
1470   dot. Przyczyny odwołania Pana Jacka Janiaka - dyrektora Szczecińskiej Agencji Artystycznej.   Zapytanie   2005/09/28 11:00:00  
1469   dot. Programu inwentaryzacji nośników reklamowych w Szczecinie.   Zapytanie   2005/09/28 11:00:00  
1468   dot. Firmy zajmującej się ustawieniem wiat przystankowych.   Zapytanie   2005/09/28 11:00:00  
1467   dot. Wyjaśnienia sprawy ogrodów działkowych "Tęcza".   Interpelacja   2005/09/28 11:00:00  
1466   dot. Powołania "psiej" komisji.   Interpelacja   2005/09/28 11:00:00  
1465   dot. Pytania: dlaczego STBS, TBS, SCR stosuje zasadę ubezwłasnowolnienia mieszkańców wykupujących mieszkania z bonifikatą.   Interpelacja   2005/09/28 11:30:00  
1464   dot. Ogrodów działkowych "Tęcza".   Interpelacja   2005/09/28 11:00:00  
1463   dot. Wydłużenia czasu i zwiększenia częstotliwości kursowania autobusów linii 80.   Interpelacja   2005/09/28 12:00:00  
1462   dot. Realizacji art.6 i 14 ustawy z 7 września 1991r. o systemie oświaty i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 21 maja 2001r.   Zapytanie   2005/09/28 11:15:00  
1461   dot. Zapytania związanego z przewiezieniem materiałów z depozytu miejskiego.   Interpelacja   2005/09/28 10:00:00  
1460   dot. Wyznaczenia miejsca na złomowanie samochodów w Szczecinie.   Zapytanie   2005/09/28 10:00:00  
1459   dot. Podania terminu zakończenia remontu ulicy Twardowskiego.   Zapytanie   2005/09/28 10:45:00  
1458   dot. Przedstawienia nowej wersji uchwały RM w sprawie planu miejscowego zagospodarowania miasta "Śródmieście-Potulicka".   Interpelacja   2005/09/28 10:00:00  
1457   dot. Ułożenia chodnika na ulicy Krakowskiej i Rezedowej.   Interpelacja   2005/09/28 10:00:00  
1456   dot. Utwardzenia łącznika ulicy Pyrzyckiej do ulicy Wędrownej.   Interpelacja   2005/09/27 13:00:00  
1455   dot. Wyprofilowania i utwardzenia nawierzchnii ulicy Stepowej.   Interpelacja   2005/09/27 12:00:00  
1454   dot. Dobrukowania odcinka ulicy Spokojnej do ulicy Glinnej.   Interpelacja   2005/09/27 12:00:00  
1453   dot. Dokończenia przebrukowania nieprzejezdnego odcinka ulicy Glinnej do granicy miasta.   Interpelacja   2005/09/27 12:00:00  
1452   dot. Oświetlenia ulicy Piasecznej.   Interpelacja   2005/09/27 12:00:00  
1451   dot. Przedstawienia informacji, kiedy zostaną rozpoczęte zadania inwestycyjne ulic Dobropole i oś.Kasztanowe.   Interpelacja   2005/09/27 12:00:00  
1450   dot. Przedstawienia informacji na jakim etapie realizacji wykonane będzie zadanie inwestycyjne "Modernizacja ulicy Balińskiego".   Interpelacja   2005/09/27 12:00:00  
1449   dot. Przeciwdziałania niedogrzania obiektów SP Nr 28 i G Nr 39 w Szczecinie Płonii.   Interpelacja   2005/09/27 12:00:00  
1448   dot. Wyłożenia zespołu boisk przy SP Nr 28 i G Nr 39 w Szczecinie Płonii.   Interpelacja   2005/09/27 12:00:00  
1447   dot. Funkcjonowania cmentarza komunalnego w Szczecinie Płonii.   Interpelacja   2005/09/27 12:00:00  
1446   dot. Oświetlenia placów zabaw w Płonii i Jezierzycach.   Interpelacja   2005/09/27 12:00:00  
1445   dot. Podania wysokości przychodów ZDiTM z wynajmu pasa drogi na nośniki reklamowe z 2004, 2005 roku.   Zapytanie   2005/09/22 13:00:00  
1444   dot. Podania wysokości przychodów z wynajmu powierzchni reklamowych miejskich spółek komunikacyjnych.   Zapytanie   2005/09/22 12:00:00  
1443   dot. Sprawowania nadzoru na wynajem terenu i powierzchni budynków szkolnych.   Zapytanie   2005/09/22 12:00:00  
1442   dot. Nadzoru nad działalnością merytoryczną instytucji kultury.   Zapytanie   2005/09/22 12:00:00  
1441   dot. Renowacji mostku w Parku Kasprowicza.   Interpelacja   2005/09/22 12:00:00  
1440   dot. Dostarczenia (ponownego) protokołów MKUA.   Zapytanie   2005/09/19 13:00:00  
1439   dot. Informacji o planach zagospodarowania przestrzennego terenów wkoło Pogoni.   Zapytanie   2005/09/19 13:00:00  
1438   dot. Zapisów protokołów uzgodnień TBS,STBS,SCR.   Zapytanie   2005/09/19 13:00:00  
1437   dot. Przedstawienia wykazu gruntów sprzedanych w przetargach publicznych nieograniczonych, ograniczonych oraz w drodze negocjacji na własność i użytkowanie wieczyste w latach 2003,2004,2005.   Zapytanie   2005/09/19 12:00:00  
1436   dot. Zagospodarowania odpadów w Szczecinie.   Zapytanie   2005/09/19 12:00:00  
1435   dot. Informacji o wolnych miejscach w przedszkolach.   Zapytanie   2005/09/19 12:00:00  
1434   dot. Lokalizacji strefy ekonomicznej w Trzebuszu.   Zapytanie   2005/09/19 12:00:00  
1433   dot. Przekazania informacji z jakich środków budżetowych zakupione będą parkometry.   Zapytanie   2005/09/05 10:15:00  
1432   dot. Możliwości nabycia lokalu mieszkalnego przy ulicy Rayskiego.   Zapytanie   2005/09/05 10:00:00  
1431   dot. Budynku znajdującego się przy ulicy Klonowej w Szczecinie.   Interpelacja   2005/08/18 10:00:00  
1430   dot. Przedstawienia informacji o działalności MKUA.   Zapytanie   2005/08/10 09:00:00  
1429   dot. Stacji paliw przy ulicy Duńskiej.   Zapytanie   2005/08/09 09:00:00  
1428   dot. Budowy w ramach inicjatyw lokalnych ulicy Wieczorowskiego.   Zapytanie   2005/08/09 09:00:00  
1427   dot. Przedstawienia informacji w sprawie funkcjonowania środowiskowej Placówki Edukacyjno-Wychowawczej Nr 1 w Szczecinie.   Interpelacja   2005/08/04 11:00:00  
1426   dot. Dostarczenia informacji w sprawie mieszkańca Szczecina zamieszkałego przy ulicy Podgórnej.   Interpelacja   2005/08/04 10:00:00  
1425   dot. Planu zagospodarowania przestrzennego miasta w okolicy ulicy Wierzbowej.   Interpelacja   2005/08/02 09:00:00  
1424   dot. Dostarczenia informacji o bilansach i rachunkach spółki ZWiK.   Interpelacja   2005/07/26 10:00:00  
1423   dot. Sprawy mieszkańca Szczecina zamieszkałego przy ulicy Jedności Narodowej 23.   Interpelacja   2005/07/25 10:00:00  
1422   dot. Składowania materiałów łatwopalnych znajdujących się w pomieszczeniach przy ulicy Jedności Narodowej.   Interpelacja   2005/07/25 09:00:00  
1421   dot. Sprawy mieszkanki Szczecina (udzielanie odpowiedzi).   Interpelacja   2005/07/21 14:00:00  
1420   dot. Sprawy mieszkańców Podzamcza (utrzymanie czystości).   Interpelacja   2005/07/21 14:00:00  
1419   dot. Modyfikacji systemu rozliczania przyznawanych uczniom stypendiów socjalnych.   Interpelacja   2005/07/19 14:00:00  
1418   dot. Działki "Dolina Siedmiu Młynów".   Interpelacja   2005/07/19 14:00:00  
1417   dot. Sprawy dzierżawy terenu dla Fundacji "Ratuj Ptaki".   Interpelacja   2005/07/19 14:00:00  
1416   dot. Sprawdzenia hydrantów pożarowych oraz tabliczek z nimi związanych w Szczecinie.   Interpelacja   2005/07/19 13:00:00  
1415   dot. Lokalu dla Hospicjum dla dzieci.   Zapytanie   2005/07/19 13:00:00  
1414   dot. Sprawy spalarni.   Zapytanie   2005/07/19 13:00:00  
1413   dot. Pozyskania informacji w sprawie braku współpracy Prezydenta Szczecina z SZOT.   Zapytanie   2005/07/19 13:00:00  
1412   dot. Udziału w spotkaniach i konferencjach.   Interpelacja   2005/07/19 13:00:00  
1411   dot. Spożywania alkoholu w miejscu publicznym (ulica Bogusława).   Interpelacja   2005/07/19 13:00:00  
1410   dot. Zanieczyszczenia Syrenich Stawów.   Interpelacja   2005/07/19 12:00:00  
1409   dot. Ogrodu różanego (ogłoszenie konkursu).   Interpelacja   2005/07/19 12:00:00  
1408   dot. Działki położonej w okolicy ulicy Pokoju.   Interpelacja   2005/07/15 12:00:00  
1407   dot. Funkcjonowania biura ds. Operacji Żagiel 2007.   Interpelacja   2005/07/15 07:00:00  
1406   dot. Dostarczenia informacji w sprawie Szczecińskiego Centrum Renowacyjnego.   Interpelacja   2005/07/15 07:00:00  
1405   dot. Udzielenia informacji w sprawie lokali mieszczących się przy ulicy Strzeleckiej.   Interpelacja   2005/07/08 10:00:00  
1404   dot. Stowarzyszeń korzystających z pomocy finansowej programu Profilaktykii rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2005.   Interpelacja   2005/06/29 13:45:00  
1403   dot. Kar umownych w sprawie garaży na Osiedlu Zawadzkiego - Klonowica.   Interpelacja   2005/06/29 13:00:00  
1402   dot. Modernizacji ulicy Balińskiego.   Interpelacja   2005/06/29 13:00:00  
1401   dot. Przedstawienia informacji w sprawie wyjazdów zagranicznych Wiceprezydenta Jerzego Krawca i Mirosława Czesnego.   Interpelacja   2005/06/28 15:00:00  
1400   dot. Szpitala Miejskiego (przedstawienie wykazu).   Interpelacja   2005/06/28 14:00:00  
1399   dot. udzielenia odpowiedzi w sprawie "dwóch zbiorników wodnych usytuowanych na zapleczu ulicy Pokoju w Szczecinie".   Interpelacja   2005/06/27 09:00:00  
1398   dot. przekazania informacji i zadań realizatorów Gminnego programu profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych.   Interpelacja   2005/06/24 12:00:00  
1397   dot. zamiany mieszkania mieszczącego się przy ulicy Słowackiego.   Interpelacja   2005/06/23 10:00:00  
1396   dot. pustostanów zlokalizowanych w dzielnicy Niebuszewo.   Interpelacja   2005/06/23 10:00:00  
1394   dot. rozwiązania problemu mieszkanki Szczecina zamieszkałej przy ulicy Retry.   Interpelacja   2005/06/21 13:00:00  
1393   dot. naprawienia wjazdu na parking przy Szkole Podstawowej nr 42 w Szczecinie - ulica Hoża 25.   Interpelacja   2005/06/21 13:00:00  
1392   dot. ustawienia latarni na ulicy Słowiczej (osiedle Żelechowo).   Interpelacja   2005/06/21 13:00:00  
1391   dot. pomocy szczecińskiemu przedsiębiorcy ("Sam kontra miasto" art. z Głosu Szczecińskiego w dniu 15 czerwiec 2005r.).   Interpelacja   2005/06/21 12:00:00  
1390   dot. zachowań jednostek ZDiTM i Straży Miejskiej wobec artystów "ulicznych".   Interpelacja   2005/06/21 12:00:00  
1389   dot. 1) realizacji obietnic naprawy nawierzchni Bramy Portowej; 2) braku informacji o planowanych objazdach - remontowanej ulicy Krzywoustego.   Zapytanie   2005/06/21 12:00:00  
1388   dot. remontu fontann.   Zapytanie   2005/06/21 11:00:00  
1387   dot. informacji na temat przeprowadzenia rozmów (przez Prezydenta Grabca z przedstawicielami: Fabryka Papierni Skolwin, Stocznia, Port).   Zapytanie   2005/06/21 11:00:00  
1386   dot. skierowania "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego"do mieszkańców Szczecina.   Interpelacja   2005/06/21 11:00:00  
1385   dot. powołanego Komitetu Honorowego dla organizacji Zlotu Żaglowców w 2007 roku.   Interpelacja   2005/06/21 12:00:00  
1384   dot. przekazania informacji na temat budynku przy ulicy Mieszka I.   Interpelacja   2005/06/21 11:00:00  
1383   dot. zabezpieczenia okolic parkingu i przejścia dla pieszych (w rejonie stadionu Arkonia).   Interpelacja   2005/06/17 12:00:00  
1382   dot. zainstalowania wodomierza w budynku przy ulicy Małopolskiej.   Interpelacja   2005/06/16 13:00:00  
1381   dot. rozwiązania problemu parkowania samochodów przy ulicy Małopolskiej (oficyna).   Interpelacja   2005/06/16 08:00:00  
1380   dot. Mieszkania przy ulicy Dąbrówki   Interpelacja   2005/06/16 13:00:00  
1379   dot. Słów wypowiedzianych przez Zastępce Prezydenta Miasta Szczecina Pana Jerzego Krawca podczas sesji Rady Miasta w dniu 6 czerwca 2005 roku.   Zapytanie   2005/06/14 08:00:00  
1378   dot. Firmy sprzątającej budynek Urzędu Miasta   Zapytanie   2005/06/14 08:00:00  
1377   dot. Operatu szacunkowego dla terenu Gontynka.   Zapytanie   2005/06/14 07:00:00  
1376   dot. Procesowania planu zagospodarowania przestrzennego Gontynka.   Zapytanie   2005/06/14 07:00:00  
1375   dot. Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej ( plany zagospodarowania przestrzennego, Studium uwarunkowań )   Zapytanie   2005/06/14 07:00:00  
1374   dot. poprawienia nawierzchni od ul. Hożej do ul. Łącznej.   Interpelacja   2005/06/07 10:00:00  
1373   dot. 1. poprawienia stanu drogi, na odcinku od ul. Mieszka I do "wiatraka" - Cmentarz Centralny. 2. dokończenia modernizacji ul. Bocianiej ( osiedle Żelechowa ).   Interpelacja   2005/06/07 10:15:00  
1372   dot. funkcjonowania ognisk pracy pozaszkolnej, publiczne i niepubliczne ( środki finansowania, powstawanie, prowadzenie kontroli merytorycznej).   Interpelacja   2005/06/07 10:00:00  
1371   dot. planów założenia sygnalizacji świetlnej na ul. Piotra Skargi.   Zapytanie   2005/06/07 09:00:00  
1370   dot. uzyskania informacji w sprawie poniemieckich schronów znajdujących się na terenie Szczecina ( uzyskanie pełnej inwentaryzacji, terminu przeprowadzeniadezynfekcji, zabezpieczenia przy ul. Pułaskie...   Zapytanie   2005/06/07 09:00:00  
1369   dot. uzyskania informacji w sprawie terenów wokół lotniska Dąbie ( prace nad "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta" ).   Interpelacja   2005/06/07 09:00:00  
1368   dot. przedstawienia aktualnej sytuacji terenów przekazanych w użytkowanie Polskiemu Związkowi Działkowców - Wojewódzkiemu Zarządowi w Szczecinie, oraz przedstawienie dalszych perspektyw funkcjonowania...   Interpelacja   2005/06/07 08:00:00  
1367   dot. koncepcji urbanistyczno - architektonicznej zagospodarowania terenów wokół stadionu Pogoni.   Interpelacja   2005/06/07 08:00:00  
1366   dot. przebudowy systemu komunikacyjnego na Gumieńcach ( terminu i finansowania budowy ).   Interpelacja   2005/06/07 08:00:00  
1365   dot. przedstawienia informacji w sprawie działalności Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej   Interpelacja   2005/06/07 08:00:00  
1364   dot. miejsca wywozu śmieci z miasta Szczecina   Interpelacja   2005/06/07 07:00:00  
1363   dot. Parkingu dla Rowerów przed Urzędem Miejskim   Interpelacja   2005/06/07 07:00:00  
1362   dot. Przyznania nagrody dla audycji "Jestem alkoholikiem"   Interpelacja   2005/06/07 07:00:00  
1361   dot. systemu bezprzewodowego dostępu do Internetu ( podczas regat Tell Ship Raceces w 2007 roku).   Interpelacja   2005/06/07 07:00:00  
1360   dot. Przygotowania osiedla - Stare Miasto przy ul. Pobożnego, do sezonu turystycznego.   Interpelacja   2005/06/07 07:00:00  
1359   dot. dokończenia budowy szkolnego stadionu w Zespole Szkół Ogrodniczych w Szczecinie -Zdrojach.   Interpelacja   2005/06/06 07:00:00  
1358   dot. organizacji imprezy oraz sposobu i zasad przyznawania corocznej nagrody "BRZDĄCA"   Zapytanie   2005/06/01 14:00:00  
1357   dot. Nakładki asfaltowej na uicy Podburzańskiej.   Interpelacja   2005/05/25 11:00:00  
1356   dot. zagospodarowania rejonu Pomnika Niepodległości na Prawobrzeżu.   Interpelacja   2005/05/25 13:00:00  
1353   dot. Sprawy mieszkanki Szczecina (remontu mieszkania).   Zapytanie   2005/05/20 09:00:00  
1352   dot. Szpitala Miejskiego ( m.in. renegocjacji umów z NFZ, umowy z Policją, z gabinetami ginekologicznymi, badań cytologicznych).   Zapytanie   2005/05/25 13:15:00  
1352   dot. załatwienia problemu osób niepełnosprawnych   Interpelacja   2005/05/20 09:00:00  
1351   dot. garaży położonych na terenie osiedla Zawadzkiego - Klonowica wzdłuż ul. Szafera   Interpelacja   2005/05/19 09:00:00  
1350   dot. zasiłków dla samotnych matek (czy jest zapewniona sprawna organizacja pracy w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej)?...   Interpelacja   2005/05/19 08:00:00  
1349   dot. złej organizacji ruchu drogowego przy ul. Hangarowej, Goleniowskiej i Wyszyńskiego (czy jest planowana wymiana sygnalizacji świetlnej w tym miejscu)?   Zapytanie   2005/05/19 08:00:00  
1348   dot. zabezpieczenia przejścia dla dzieci (boisko "Orła" przy ul. Jugosłowiańskiej i Bośniackiej)   Zapytanie   2005/05/19 08:00:00  
1347   dot. zabezpieczenia miejsca po bilbordzie (zakręt przy ul. Przyszłości)- poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego   Interpelacja   2005/05/19 08:00:00  
1346   dot. realizowania zapisów ustawy o systemie oświaty i rozporządzenia Min. Edukacji nt. wyrównywania szans edukacyjnych dzieci z różnych środowisk...   Zapytanie   2005/05/19 08:30:00  
1345   dot. podania informacji nt organizacji Regat 2007r. (harmonogram, źródła finansowania, program inwestycyjny)   Interpelacja   2005/05/19 08:00:00  
1344   dot. statusu działki nr 6/3 (nieruchomość przy ul. Uczniowskiej) określenie zasad korzystania z drogi wewnętrznej   Zapytanie   2005/05/19 08:00:00  
1343   dot. projektu rewitalizacji Centrum z dnia 18.04.2005r   Zapytanie   2005/05/13 14:00:00  
1342   dot. likalizacji obiektu sortowni/przesypowni odpadów przy ul. Tama Pomorzańska   Zapytanie   2005/05/13 14:00:00  
1341   Czy Prezydent Miasta zdecydował o zlikwidowaniu Szkoły POdstawowej nr 54 przy ul. Obrońców Stalingradu?   Zapytanie   2005/05/13 14:00:00  
1340   dot. projektu klubu radnych OD NOWA odnośnie rozpoczęcia przygotowywania Centrum Logistyki Drogowej w Dąbiu   Interpelacja   2005/05/10 09:00:00  
1339   dot. procedury uchwalania planu zagospodarowania przestrzennego Gontynki   Interpelacja   2005/05/10 09:00:00  
1338   dot. projektu klubu radnych OD NOWA odnośnie sukcesywnej modernizacji stadionu Pogoni   Interpelacja   2005/05/10 09:00:00  
1337   Czy podjęto już decyzję odnośnie azylu dla ptaków w Szczecinie?   Interpelacja   2005/05/16 09:00:00  
1336   dot. złożenia wniosku o wskazanie warunków zabudowy na terenie stadionu Pioniera przy ul. Potulickiej   Interpelacja   2005/05/09 07:00:00  
1335   dot. lokalu "PUB MOSTY" zarządzanego przez były WAM   Interpelacja   2005/05/05 10:00:00  
1334   dot. braku drożności kanalizacji ściekowej i deszczowej przy ul. Romera   Interpelacja   2005/05/05 10:00:00  
1333   dot. naprawy nawierzchni asfaltowej na Osiedlu Zawadzkiego   Interpelacja   2005/05/05 10:00:00  
1332   dot. funkcjonowania Szpitala Miejskiego   Zapytanie   2005/05/05 10:00:00  
1331   Jakie fakty zdecydowały o tym, że przedłużono pani dyr. Podolak kontrakt na kierowanie Szpitalem Miejskim?   Zapytanie   2005/05/05 10:00:00  
1330   Jakie organizacje pozarządowe starają się o lokal "Royal Pub" przy ul. Mariackiej   Zapytanie   2005/05/05 10:00:00  
1329   kto i kiedy wydał zgodę na budowę sklepu wielkopowierzchniowego przy ul. Struga   Zapytanie   2005/05/05 10:00:00  
1328   Jakie ma plany Prezydent Miasta odnośnie niewyremontowanej części DPS przy ul. Kruczej?   Zapytanie   2005/05/05 10:00:00  
1327   Przedstawienia informacji dot. wyrazenia zgody na wybudowanie w Szczecinie przy ul. Wiosennej/Pomorskiej kolejnego hipermarketu   Interpelacja   2005/05/04 12:00:00  
1326   dot. wskazania lokalizacji sortowni odpadów   Zapytanie   2005/05/04 12:45:00  
1325   Przedstawienia wykazu budowy kolejnych powierzchni handlowych w Szczecinie   Interpelacja   2005/05/04 12:00:00  
1324   dot. powodów sprzedaży terenów Gontynki bez planów zagospodarowania przestrzennego   Zapytanie   2005/05/04 12:00:00  
1323   dot. podpisania umowy wieloletniej na okres 30 lat z Centrum Usługowo-Handlowym "TO-TU" rzyn Sp. z o.o. na budowę Centrum handlowo-Usługowego   Interpelacja   2005/05/04 09:00:00  
1322   dot. terenu u zbiegu ulic Derdowskiego i Świerczewskiej- kto jest inwestorem rozpoczętej tam budowy i jakie będzie jej przeznaczenie.   Interpelacja   2005/05/04 09:00:00  
1321   Podanie informacji na temat nowo uruchomionego zakładu gastronomicznego "Alchemia" w budynku "Odzieżowca"   Interpelacja   2005/04/29 13:00:00  
1320   Pilne zainstalowanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Kołłątaja i Orzeszkowej.   Interpelacja   2005/04/29 13:00:00  
1319   Pełnej informacji dot. 2 inwestycji powstających w Szczecinie u zbiegu ulic Derdowskiego/Świerczewskiej oraz Klonowica/Janickiego   Interpelacja   2005/04/28 15:00:00  
1318   Roszczenia gminy miasta Szczecin dot. niedopełnienia warunków odnośnie przetargu prywatyzacyjnego (firma "Asmabel")   Interpelacja   2005/04/28 13:00:00  
1317   Opłaty targowej i dzierżawy uiszczanej przez uczestników mini-giełdy rolniczej   Interpelacja   2005/04/28 13:30:00  
1316   Remontu i konserwacji oświetlenia w parkach miejskich   Interpelacja   2005/04/28 13:00:00  
1315   Jakie są dalsze plany budynku po byłej przychodni zlokalizowanej przy ul. Okólickiego/Ku Słońcu   Interpelacja   2005/04/28 12:00:00  
1314   Wydania decyzji rozpoczęcia prac ziemnych na terenie planowanego usytuowania stacji przeładunku i sortowni śmieci przy ul. Tama Pomorzańska.   Interpelacja   2005/04/28 12:30:00  
1313   Odtworzenia terenów zielonych zniszczonych w trakcie budowy ulicy Europejskiej.   Interpelacja   2005/04/28 12:00:00  
1312   Co stanie się z osadami z oczyszczalni ścieków "Pomorzany'?   Zapytanie   2005/04/28 12:00:00  
1311   Kiedy będzie zabezpieczenie wjazdu samochodów na boisko "Orła" w Szzcecinie-Dabiu?   Zapytanie   2005/04/28 12:00:00  
1310   Ograniczenia przejazdu ciężkich wozów pow. 6 ton przez Osiedle Stare Dąbki(ul. Goleniowska).   Interpelacja   2005/04/28 12:00:00  
1309   Uporządkowania terenów przy ul. 26 Kwietnia na odcinku od sklepu Netto do stacji benzynowej   Interpelacja   2005/04/28 12:00:00  
1308   Przedstawienie informacji dot. zagospodarowania terenów wokół lotniska Dąbie   Interpelacja   2005/04/28 12:00:00  
1307   Podanie informacji, na jakim etapie są rozmowy pomiędzy Prezydentem Miasta a inwestorem Von der Heyden w sprawie budowy Szczecińskiego Centrum Finansowo-Kongresowego   Interpelacja   2005/04/28 12:15:00  
1306   Przedstawienie aktualnej sytuacji procesów inwestycyjnych terenów znajdujących się w mieście, a juz przekazanych potencjalnym inwestorom w formie sprzedaży.   Interpelacja   2005/04/28 12:00:00  
1305   Oszacowanie skutków nowelizacji ustawy wodno-ściekowej przez ZWiK.   Interpelacja   2005/04/28 12:00:00  
1304   POwstrzymania wycinki starodrzewów w obrębie lasów miejskich na Głębokim, w Zdrojach i na Wzgórzu Kupały.   Interpelacja   2005/04/28 11:00:00  
1303   Jakie kwoty wpłynęły na konto Klubu Piłkarskiego Pogoń Szczecin z tytułu opłaty targowej   Zapytanie   2005/04/28 11:00:00  
1302   Konieczności wydania opinii przez MKUA dot. planów zagospodarowania Gontynki.   Interpelacja   2005/04/28 11:00:00  
1301   Udostępnienie pełnej informacji dot. inwestycji handlowej powstającej przy skrzyżowaniu ul. Derdowskiego i Świerczewskiej...   Interpelacja   2005/04/25 10:00:00  
1300   Na podstawie jakich przepisów prawnych naliczono mieszkańcowi miasta opłatę za ustanowieniesłużebności gruntowej   Zapytanie   2005/04/25 08:00:00  
1299   Ponowne rozpatrzenie wniosku Stowarzyszenia "Pomoc" dot. podziału środków finansowych z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.   Interpelacja   2005/04/26 08:00:00  
1298   Kto jest aktualnym dzierżawcą lokalu "Royal Pub" , jeżeli brak- kiedy będzie ogłoszony przetarg na wspomniany lokal?   Zapytanie   2005/04/22 13:00:00  
1297   Trybu , w którym Pełnomocnik Prezydenta Miasta Marian Jasiński realizuje Uchwałę RM nr XI/W/611/05 z dnia 10.01.2005 w sprawie akceptacji projektu pomnika.   Interpelacja   2005/04/20 09:00:00  
1296   Wyjaśnienie kwestii rozpoczęcia inwestycji - budownictwo usługowo-mieszkalne (róg ul. Mickiewicza/Waryńskiego)   Interpelacja   2005/04/20 09:00:00  
1295   Czy istnieje kontrola nad ilością wydawanych i cofanych licencji na przejazd taksówką? Jakie kryteria były brane pod uwagę przy ustalaniu limitu taxi?...   Zapytanie   2005/04/20 09:00:00  
1294   Dlaczego ze strony internetowej UM znikneły informacje dot. radnych?   Zapytanie   2005/04/20 09:00:00  
1293   Zmiany uchwały Rady Miasta dot. ulg w opłatach za żłobki i przedszkola   Interpelacja   2005/04/20 08:00:00  
1292   Jakie są plany zagospodarowania terenu lotniska w Dąbiu oraz plany dot. Śnieżnej Górki?   Zapytanie   2005/04/20 08:00:00  
1291   Udostępnienia materiału dot. planu zagospodarowania przestrzennego Gontynki do opinii , przed wydaniem opinii w tej sprawie przez MKUA.   Zapytanie   2005/04/20 08:00:00  
1290   Roczne koszty przepompowania wody z terenów lotniska w Dąbiu.   Interpelacja   2005/04/18 08:00:00  
1289   Dodatkowe zabezpieczenie techniczne przejścia dla pieszych na ul. Przyszłości przy sklepie "Netto"   Interpelacja   2005/04/14 12:00:00  
1288   Skup złomu na stacji kolejowej w Podjuchach, który jest uciążliwy dla okolicznych mieszkańców   Interpelacja   2005/04/12 10:00:00  
1287   Prebieg ulic na osiedlu Podjuchy- Określenie statusu prawnego rozwiązania komunikacyjnego ul.Spirzowej i Metalowej (przebiegającej na terenie jednostki wojskowej) oraz odcinka ul. Żwirowej...   Interpelacja   2005/04/12 09:00:00  
1286   Dokonanie zmian w warunkach przetargu na opracowanie "Planu operacyjnego zagospodarowania terenów Łasztowni, Wyspy Puckiej, Wyspy Zielonej i Wyspy Jaskółczej"   Interpelacja   2005/04/12 09:00:00  
1285   Radna interpeluje w sprawie udzielania pełnomocnictwa dyrektorom szkół (wnioski o pozyskiwanie środków zewnętrznych na inwestycje placówek)   Interpelacja   2005/04/06 10:00:00  
1284   Radna interpeluje w sprawie ogłoszenia konkursu "Akcja Lato" finansowanego z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   Interpelacja   2005/04/06 10:00:00  
1283   Radny pyta, czy są prowadzone rozmowy pomiędzy miastem, Portem Lotniczym a PKP w sprawie ewentualnego remontu Dworca Centralnego w Szczecinie?   Zapytanie   2005/04/06 09:00:00  
1282   Na podstawie jakiego klucza, Prezydent dobiera skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kto ustala wyskość diet wypłacanych za posiedzenia. Radny wnosi o zestawienia posiedzeń Komisji oraz tematykę spotkań.   Interpelacja   2005/04/06 10:45:00  
1281   Radny pyta na podstawie jakiego przepisu, podstawy prawnej Pan Prezydent Jurczyk złożył obietnicę panu Ptakowi, że w związku z inwestycją Śnieżna Górka, będzie wybudowane rondo, celem usprawnienia komunikacji (Głos Szczeciński, 30.03.2005)   Interpelacja   2005/04/06 10:00:00  
1280   Radny interpeluje w sprawie przetargów na reklamy na słupach trakcyjnych oraz kiosko-wiaty zlokalizowane na terenie miasta Szczecin   Interpelacja   2005/04/05 10:00:00  
1279   Przygotowania stoiska Szczecina na targi turystyczne w Berlinie w dniach 11-13 marca br.   Interpelacja   2005/04/05 15:00:00  
1278   Radna pyta, dlaczego przy wjeździe na plac Andersa w Dąbiu brak jest ograniczników (betonowe zapory) uniemożliwiających wjazd samochodów na plac.   Zapytanie   2005/04/05 14:00:00  
1277   Naliczenie zawyżonego czynszu dla mieszkańców ulicy Gryfińskiej   Interpelacja   2005/04/05 08:00:00  
1277   Radna interpeluje w sprawie niewłaściwego naliczania czynszu dla mieszkańców ul. Gryfińskiej   Interpelacja   2005/04/05 11:00:00  
1276   Radna pyta, czy planuje się zmianę kursu autobusu linii nr 70   Zapytanie   2005/04/05 11:00:00  
1275   Radna interpeluje w sprawie udostępnienia radnym projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta   Interpelacja   2005/04/05 11:00:00  
1274   Radna interpeluje w sprawie planowanych w mieście inwestycji np IKEA, GALERIA KASKADA i planowanego wpływu tych inwestycji np. na rynek pracy czy istniejąca sieć handlową   Interpelacja   2005/04/05 11:00:00  
1273   Radny interpeluje w sprawie informacji dotyczącej stanu przygotowań do obchodów "Dni Morza"   Interpelacja   2005/04/05 11:00:00  
1272   Radny interpeluje w sprawie udzielenia pomocy osiedlowemu rynkowi "Kalina"   Interpelacja   2005/04/05 11:00:00  
1271   Radny interpeluje w sprawie nowej matury.   Interpelacja   2005/04/05 11:00:00  
1270   Radny interpeluje w sprawie realizacji wydatków z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   Interpelacja   2005/04/05 11:00:00  
1269   Radny interpeluje w sprawie działań Prezydenta odnośnie pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje sportowe w mieście   Interpelacja   2005/04/05 11:00:00  
1213   Finansowanie obchodów 60-lecia Polskiego Szczecina   Interpelacja   2005/04/04 15:00:00  
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin