Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 79315281

Aktualna strona: 23076

Wydrukowano: 2886

Wyniki Mapy Akustycznej Miasta Szczecin

Wynikowe zestawienia tabelaryczne i wykresy


 

Wynikowe zestawienia tabelaryczne i wykresy

W niniejszym rozdziale zawarto zestawienia tabelaryczne prezentujące skalę oddziaływania akustycznego poszczególnych rodzajów źródeł hałasu w porze nocnej (LN), oraz dzienno-wieczorno-nocnej (LDWN).


Tab. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale, narażonych na hałas pochodzący od ruchu kołowego (na drogach lub ulicach), oceniany wskaźnikiem LDWN.

 

Przedziały wartości w dB

Liczba osób narażonych

Odsetek osób narażonych w ogólnej liczbie ludności, %

Liczba lokali narażonych

55-60

101 600

26

37 260

60-65

104 700

27

38 852

65-70

24 900

6

9 343

70-75

3 700

1

1 425

>75

200

0

76

suma

235 100

61

86 956

 

Tab. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale, narażonych na hałas pochodzący od ruchu kołowego (na drogach lub ulicach), oceniany wskaźnikiem LN.

 

Przedziały wartości w dB

Liczba osób narażonych

Odsetek osób narażonych w ogólnej liczbie ludności, %

 Liczba lokali narażonych

50-55

92 100

24

34 133

55-60

24 900

6

9 350

60-65

4 400

1

1 682

65-70

289

0

93

>70

-

-

-

suma

121 700

31

45 258

 

Tab. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale, narażonych na hałas pochodzący od ruchu kolejowego (linie kolejowe i tramwaje), oceniany wskaźnikiem LDWN.

 

Przedziały wartości w dB

Liczba osób narażonych

Odsetek osób narażonych w ogólnej liczbie ludności, %

Liczba lokali narażonych

55-60

31 600

8,1

11 896

60-65

8 800

2,3

3 083

65-70

754

0,2

255

70-75

27

0

9

>75

-

-

-

 

Tab. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale, narażonych na hałas pochodzący od ruchu kolejowego (linie kolejowe i tramwaje), oceniany wskaźnikiem LN.

 

Przedziały wartości w dB

Liczba osób narażonych

Odsetek osób narażonych w ogólnej liczbie ludności, %

 Liczba lokali narażonych

50-55

19 900

5,1

7 274

55-60

1 700

0,4

589

60-65

100

0

17

65-70

-

-

-

>70

-

-

-

 

Tab. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale, narażonych na hałas przemysłowy, oceniany wskaźnikiem LDWN.

 

Przedziały wartości w dB

Liczba osób narażonych

Odsetek osób narażonych w ogólnej liczbie ludności, %

Liczba lokali narażonych

55-60

1 300

0,3

482

60-65

300

0,1

109

65-70

-

-

-

70-75

-

-

-

>75

-

-

-

suma

1 600

 

591

 

Tab. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale, narażonych na hałas przemysłowy, oceniany wskaźnikiem LN.

 

Przedziały wartości w dB

Liczba osób narażonych

Odsetek osób narażonych w ogólnej liczbie ludności, %

Liczba lokali narażonych

50-55

300

0

121

55-60

-

-

-

60-65

-

-

-

65-70

-

-

-

>70

-

-

-

suma

300

0

121

 

Tab. Powierzchnie obszarów eksponowanych na hałas oceniany wskaźnikami LDWN i LN w kilometrach kwadratowych dla poszczególnych kategorii źródeł hałasu. 

Poziom hałasu
Drogi
Kolej
Przemysł
LDWN
LN
LDWN
LN
LDWN
LN
km2
km2
km2
km2
km2
km2
50-60
38,564
17,683
9,782
3,206
2,868
0,689
55-60
30,390
3,496
4,877
1,407
1,120
0,434
60-65
13,975
2,027
2,363
0,276
0,417
0,056
65-70
4,037
0,819
0,634
0,086
0,522
0,002
70-75
1,901
0,151
0,204
0,000
0,010
0,001
75-80
0,668
0,000
0,000
0,000
0,001
0,000

 

 

 


Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin