Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 79578610

Aktualna strona: 264747

Wydrukowano: 24200

Sesje Rady Miasta Szczecin V Kadencji

Numer sesji:II
Numer kadencji:V
Data sesji:2009-04-15
Rodzaj sesji:nadzwyczajna 

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

  • 84/09 – ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw (załącznik, załączniki do regulaminu: 1, 2); 
  • 85/09 – przystąpienia do programu „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy edukacyjne” w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

3. Zamknięcie obrad.


 
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin