Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Sesje Rady Miasta Szczecin V Kadencji

Numer sesji:IX
Numer kadencji:V
Data sesji:2010-11-03 10:00
Rodzaj sesji:nadzwyczajna 

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

  • 299/10 - zmiany uchwały w sprawie likwidacji zakładów budżetowych pod nazwą Administracja Budynków Komunalnych od nr 1 do nr 15 i powołania sześciu zakładów budżetowych pod nazwą Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych,
  • 301/10 (wersja 2) - likwidacji zakładu budżetowego pn. Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej w Szczecinie, w celu przekształcenia w jednostkę budżetową pn. „Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej” oraz zawiązania jednoosobowej Spółki Gminy Miasto Szczecin pn. „Nieruchomości i Opłaty Lokalne” Spółka z ograniczona odpowiedzialnością,
  • 329/10 - zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej,
  • 330/10 - zaciągnięcia kredytu na finansowanie zadań inwestycyjnych Miasta Szczecin w latach 2010-2015,
  • 331/10 - zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2010 rok - załączniki: Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6Nr 7; uzasadnienie: Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4.

4. Zamknięcie obrad.