Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Komunikaty

3. Komunikat w sprawie sprawdzenia spisu wyborców

Prezydent Miasta Szczecin, w związku z wyborami do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r., informuje, że do dnia 7 października 2019 r. będzie udostępniony do wglądu spis osób uprawnionych do udziału w wyborach w następujących miejscach:

  1. Stanowiska meldunkowe w gmachu Urzędu Miasta Szczecin przy pl. Armii Krajowej 1, prawe skrzydło, parter, sala nr 62 (stanowiska od 10 do 13) – w godz. 7.30 – 16.00;
  2. Stanowiska meldunkowe w budynku Filii Urzędu Miasta Szczecin przy ul. Rydla 39-40 – w godz. 8.00 – 16.00.

Wszyscy mieszkańcy Szczecina mogą sprawdzić, czy zostali umieszczeni w spisie osób uprawnionych do udziału w wyborach.

Udostępnienie spisu następuje na pisemny wniosek zainteresowanego (dostępny na stanowiskach meldunkowych) i polega na udzieleniu informacji, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub nie figuruje w spisie, w tym również z powodu skreślenia ze spisu albo, że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu wyborców. Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie.

udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2019/09/25, odpowiedzialny/a: marta czapiewska, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2019/09/26 10:37:56
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2019/09/26 10:37:56 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2019/09/25 11:47:16 nowa pozycja