Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Uchwały RIO dotyczące Finansów Miasta Szczecin

Uchwała Nr III/09/2002 z dnia 8 stycznia 2002 roku

UCHWAŁA NR III/03/2002

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

z dnia 8 stycznia 2002 roku

w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz o prawidłowości prognozy kwoty długu publicznego Miasta Szczecina na 2002 rok.

Na podstawie art. 13 pkt 2, w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. Nr 85 poz. 428 ze zmianami z 1994 r. w Dz. U. Nr 76 poz. 344, /, 1995 r. w Dz. U. Nr 124 poz. 601, z 1996 r. w dz. U. Nr 58 poz. 262, Nr 106 poz. 496, z 1997 r, w Dz. U. Nr 28 poz. 153, Nr 41 poz. 255, Nr 106 poz. 679, Nr 113 poz. 734, Nr 141 poz. 943, z 1998 r. Nr 155 poz. 1014, Nr 160 poz. 1062. z 2000 r. Nr 12 poz.. 136) oraz art. 115 ust. l ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014, z 1999 r. Nr 38 poz. 360, Nr 49 poz. 485, Nr 70 poz. 778 i Nr 110 poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 6 poz. 69, Nr 12 poz. 136, Nr 48 poz. 550, Nr 95 poz. 1041 i Nr 119 poz. 1251, Nr 122 poz. 1315 oraz z 2001 roku Nr 45 poz. 497, Nr 46 poz. 499, Nr 88 poz. 961, Nr 98 poz. 1070, Nr 100 poz. 1082, Nr 102 poz. 1116, Nr 125 poz. 1368 i Nr 145 poz. 1623),
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w składzie:

  1. Mieczysław Kuś - Przewodniczący
  2. Krystyna Goździk - Członek
  3. Piotr Szycko - Członek

po rozpatrzeniu Budżetu Miasta Szczecina na 2002 rok oraz prognozy kwoty długu publicznego Miasta Szczecina na lata 2001-2021

pozytywnie

opiniuje możliwość sfinansowania deficytu budżetowegoMiasta Szczecina na 2002 rok oraz

pozytywnie

opiniuje prognozę kwoty długu publicznego Miasta Szczecina na lata 2001- 2021.

udostępnił: Biuro Budżetu, wytworzono: 2002/01/08, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Anna Tarnawska, dnia: 2009/10/19 12:32:47
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Tarnawska 2009/10/19 12:32:47 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2009/10/19 11:14:12 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2005/10/05 15:11:57 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2005/10/05 15:10:36 nowa pozycja