Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Uchwały RIO dotyczące Finansów Miasta Szczecin

Uchwała nr LXXXVIII/277/1999 z dnia 1 grudnia 1999 roku

 

UCHWAŁA NR LXXXVIII/277/99

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

z dnia 1 grudnia 1999 roku

w sprawie wydania opinii o projekcie budżetu Miasta Szczecina na 2000 rok.

Na podstawie art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. Nr 85 poz. 428 ze zmianami: Dz. U. z 1994 r. Nr 76 poz. 344, Dz. U. r 1995 r. Nr 124 poz. 601, Dz. U. z 1996 r. Nr 58 poz. 262, Nr 106 poz. 496, Dz. U. Z 1997 r. Nr 28 poz. 153, Nr 41 poz. 255, Nr 106 poz. 679, Nr 113 poz. 734, Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 1 55, poz. 1014, Nr 160, poz. 1062), po rozpatrzeniu projektu budżetu Miasta Szczecina, Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w składzie:

  1. Krystyna Goździk - Przewodnicząca
  2. Szczepan Sowa - Członek
  3. Piotr Szycko - Członek

uchwala co następuje:

§1

Postanawia się zaopiniować pozytywnie i bez uwag przedłożony przez Zarząd Miasta Szczecina projekt budżetu na 2000 rok.

§2

Od niniejszej uchwały Składu Orzekającego przysługuje prawo odwołania się do pełnego Składu Kolegium Izby w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

udostępnił: Biuro Budżetu, wytworzono: 1999/12/01, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Anna Tarnawska, dnia: 2009/10/19 12:26:09
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Tarnawska 2009/10/19 12:26:09 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2009/10/19 11:43:27 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2005/10/05 15:19:35 nowa pozycja