Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Uchwały RIO dotyczące Finansów Miasta Szczecin

Uchwała nr CII/319/2000 z dnia 6 grudnia 2000 roku

UCHWAŁA NR CII/319/2000

z dnia 6 grudnia 2000 roku

w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Miasta Szczecina na 2001 rok.

Na podstawie art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. Nr 85 poz. 428 ze zmianami: Dz. U. z 1994 r. Nr 76 poz. 344, Dz. U. r 1995 r. Nr 124 poz. 601, Dz. U. z 1996 r. Nr 58 poz. 262, Nr 106 poz. 496, Dz. U. Z 1997 r. Nr 41 poz. 255, Nr 106 poz. 679, Nr 113 poz. 734), po rozpatrzeniu projektu uchwały budżetowej Miasta Szczecina na 2001 rok, Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w składzie:

  1. Krystyna Goździk - Przewodnicząca
  2. Urszula Głod - van de Sanden - Członek
  3. Piotr Szyćko - Członek

uchwala co następuje:

§1

Postanawia się zaopiniować pozytywnie przedłożony przez Zarząd Miasta Szczecina projekt uchwały budżetowej na 2001 rok.

§2

Od niniejszej uchwały Składu Orzekającego przysługuje prawo odwołania się do pełnego Składu Kolegium Izby w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

udostępnił: Biuro Budżetu, wytworzono: 2000/12/06, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Anna Tarnawska, dnia: 2009/10/19 12:31:21
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Tarnawska 2009/10/19 12:31:21 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2009/10/19 11:26:15 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2005/10/05 15:16:23 nowa pozycja