Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Uchwały RIO dotyczące Finansów Miasta Szczecin

Uchwała Nr CXXV/340/2001 z dnia 24 września 2001 roku

UCHWAŁA NR CXXV/340/2001

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

z dnia 24 września 2001 r.

w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty pożyczki przez Zarząd Miasta Szczecina.

Na podstawie art. 13 pkt 4, w związku z art. 19 ust. 2, ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577), po rozpatrzeniu wniosku o możliwości spłaty pożyczki przez Zarząd Miasta Szczecina:

§1

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w składzie:

  • Krystyna Goździk - Przewodnicząca
  • Urszula Głód - van de Sanden - Członek
  • Piotr Szycko - Członek

pozytywnie opiniuje przedłożony wniosek o możliwości spłaty pożyczki przez Zarząd Miasta Szczecina.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Od niniejszej opinii Składu Orzekającego przysługuje prawo odwołania się do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

udostępnił: Biuro Budżetu, wytworzono: 2001/09/24, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Anna Tarnawska, dnia: 2009/10/19 12:30:16
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Tarnawska 2009/10/19 12:30:16 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2009/10/19 11:39:05 nowa pozycja