Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Uchwały RIO dotyczące Finansów Miasta Szczecin

Uchwała Nr LXXXVII/289/2000 z dnia 24 października 2000 roku

UCHWAŁA NR LXXXVII/289/2000

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

z dnia 24 października 2000 r.

w sprawie: wydania opinii o możliwości spłaty kredytów przez Miasto Szczecin

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 48 poz. 550), w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. Nr 85, poz. 428, z 1994 r. Nr 76, poz. 344, z 1995 r. Nr 124, poz. 601, z 1996 r. Nr 58, poz. 262 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 41, poz. 255, Nr 106, poz. 679, Nr 113, poz. 734 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 160, poz. 1062 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136), Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w składzie:

  1. Mieczysław Kus - Przewodniczący,
  2. Krystyna Goździk - Członek,
  3. Piotr Szycko - Członek,

po rozpatrzeniu wniosków Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 3 i 12 października 2000 r. o wydanie opinii o możliwości spłaty przez Miasto Szczecin kredytów w kwotach: 18 000 000 zł, 18 000 000 zł, 18 000 000 zł, 17 100 000 zł i równowartości 20 000 000 EURO, postanawia

pozytywnie

zaopiniować możliwość spłaty przez Miasto Szczecin w latach 2001 - 2020 wyżej wymienionych kredytów w łącznej kwocie 71 100 000 zł oraz równowartości 20 000 000 EURO, które Miasto zamierza zaciągnąć na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych

udostępnił: biuro Budżetu, wytworzono: 2000/10/24, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Anna Tarnawska, dnia: 2009/10/19 12:26:54
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Tarnawska 2009/10/19 12:26:54 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2009/10/19 11:47:44 nowa pozycja