Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Interpelacje i zapytania radnych

Dot. cofnięcia lub zmiany trasy zezwolenia na wjazd przez Park im.Fryderyka Chopina do inwestycji na ul.Doktora Judyma

Numer: 1055
Skierowano do: Prezydent Miasta
Rodzaj: Interpelacja
Data wpływu: 2019/11/19

Szanowny Panie Prezydencie ,
w związku z licznymi skargami mieszkańców na dewastację alejek parkowych oraz występujących sytuacji niebezpiecznych dla użytkowników parku ,którzy są zmuszani przez przejeżdżające samochody do schodzenia lub zjeżdżania wózkami dziecięcymi z utwardzonej drogi , zwracam się z prośbą o pilne cofnięcie zezwolenia wydanego przez ZUK (WZ.53.375.2019.IP 2019/08/02/4538 ) na przejazd przez Park im.Fryderyka Chopina .

- niezrozumiałym jest wyznaczenie trasy przejazdu alejkami parkowymi (zał.mapa), gdy jest możliwość bezpośredniego przejazdu przedłużeniem ul.Malinowej po wcześniejszym jej uporządkowaniem przez wnioskodawcę ,któremu ma służyć .
- przez park przejeżdżają pojazdy nie tylko te ,które z racji nadmiernego tonażu nie mogą poruszać się przez mostek na ul.Judyma ,ale wszystkie , też osobowe dojeżdżające do budowy przy ul.Judyma 10
-przejeżdżający kierowcy w sposób "niegrzeczny"odnoszą się do użytkowników parku zmuszając ich do natychmiastowego zejścia z wyznaczonych alejek parkowych.Mniejsze pojazdy poruszają się po wyznaczonej trasie z dużą prędkością .
-uszkodzone alejki nie są na bieżąco naprawiane( zał.zdjęcia) nr 1, nr 2, nr 3, nr 4
-zgodnie z wydanym zezwoleniem : "ZUK zastrzega sobie możliwość zmiany trasy wjazdu lub cofnięcia zgody ,w przypadku stwierdzenia nadmiernego szkodliwego wpływu na teren i składowe parku,zaistnienia sytuacji niebezpiecznych, skarg użytkowników parku itp."co powinno ułatwić szybkie rozwiązanie problemu.Interpelujący Radni:

Nazwisko i Imię Nazwa klubu
Myśliwiec Maria Bezpartyjni

Odpowiedzi na interpelacje/zapytania:

Wydział merytoryczny Odpowiadający Data odpowiedzi Odpowiedź w terminie?
Wydział Gospodarki Komunalnej Anna Szotkowska - Z-ca Prezydenta Miasta 2019/12/03 Tak
udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2019/11/19, odpowiedzialny/a: Ewa Peryt, wprowadził/a: Ewa Peryt, dnia: 2019/11/19 08:11:59
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Peryt 2019/11/19 08:11:59 nowa pozycja