Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Odpowiedzi na interpelacje/zapytania

Wydział merytoryczny:
Wydział Zarządzania Projektami
Odpowiadający:
Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta
Data odpowiedzi:
2019/01/14
Czy odpowiedź udzielona w terminie:
Tak

Dotyczy zapytań nr 105, 106, 107, 108 dotyczących programu „Otwarta Północ”

W odpowiedzi na Pana zapytania nr 105, 106, 107, 108 dotyczących programu „Otwarta Północ” chciałbym poinformować:
- zgodnie z opracowaną koncepcją funkcjonowania tramwaju wodnego w Szczecinie wskazane zostały obszary skomunikowane z istniejącą siatką komunikacji miejskiej, z których dostępny powinien być tramwaj wodny. Potencjalne lokalizacje przystanków to rejon bezpośrednio przyległy do przyczółka mostu Brdowskiego, rejon ul. Grobla na Golęcinie i rejon pętli tramwajowej na Gocławiu i Mariny Gocław.
- bulwar wzdłuż brzegu rzeki Odry na wysokości ul. Wiszesława – ul. Grobla, oraz w rejonie ulicy Światowida, na terenach które stanowią własność Gminy Miasto Szczecin będzie realizowany najwcześniej w 2021 roku, po zabezpieczeniu niezbędnych do realizacji środków w budżecie na ten cel. Realizacja bulwarów będzie powiązana z budową nabrzeży w tych rejonach miasta.
- lokalizacja pływającego modułu – odizolowanego kąpieliska publicznego wraz z tarasem / pomostem do plażowania przy planowanym bulwarze w rejonie ul. Grobla, została zaproponowana w programie funkcjonalno - użytkowym dla tego rejonu. Obecnie z uwagi na sąsiedztwo toru wodnego Świnoujście – Szczecin i związaną z nim realizacją programu pogłębienia do głębokości 12,5 m, Urząd Morski przedstawił propozycje przebiegu linii nowego nabrzeża zachowującego spójność linii w stosunku do linii nabrzeży Oko i Jachtowego. Ze względu na ten fakt, konieczne będzie dokonanie aktualizacji programu funkcjonalno - użytkowego, która odpowie czy będzie można docelowo pozostawić basen w tej lokalizacji.


Interpelacja: Dot. budowy basenu przy ul. Grobla
udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2019/01/14, odpowiedzialny/a: Ewa Peryt, wprowadził/a: Ewa Peryt, dnia: 2019/01/14 14:37:46
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Peryt 2019/01/14 14:37:46 nowa pozycja