Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 78032666

Aktualna strona: 2272942

Wydrukowano: 0

Odpowiedzi na interpelacje/zapytania

Wydział merytoryczny:Wydział Gospodarki Komunalnej
Odpowiadający:Anna Szotkowska - Z-ca Prezydenta Miasta
Data odpowiedzi:2019/09/24
Czy odpowiedź udzielona w terminie:Nie

odpowiadając na Pana zapytanie z dnia 12 sierpnia 2019 r., dotyczące ścieżki rowerowej na ul. Floriana Krygiera, informuję, że w ramach działań z zakresu budowy ścieżek rowerowych na terenie Szczecina zaplanowano na lata 2019-2020 realizację ścieżek, dla których przygotowano w okresie wcześniejszym dokumentację projektową. Dotyczy to realizacji Pojeziernej Trasy Rowerowej na odcinku od ul. Dąbskiej do ul. Gościnnej, budowy dróg dla rowerów w ciągu ul. Łubinowej, budowy drogi dla rowerów w ciągu ul. Ku Słońcu od pętli Kwiatowa do ul. Kazimierskiej oraz budowy drogi rowerowej łączącej gminę Stare Czarnowo z miastem Szczecin w ciągu ul. Pyrzyckiej (realizacja przez gminę Stare Czarnowo).
W najbliższym czasie, nie została przewidziana inwestycja związana z lokalizacją ścieżki rowerowej na ul. Floriana Krygiera. Dotyczy to również braku planów związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania związanego z budową ścieżki rowerowej we wskazanym obszarze. .
Niemniej jednak pod rozwagę zostanie poddana możliwość wprowadzenia ewentualnych innych rozwiązań związanych z wprowadzeniem ruchu rowerowego, łączącego Prawobrzeże i Lewobrzeże w tym rejonie miasta.
Opcją dla rozwiązań związanych z wprowadzeniem ruchu rowerowego w obecnym układzie drogowym, będzie budowa ścieżki rowerowej w ramach przebudowy ul. Floriana Krygiera, jako zadania inwestycyjnego do realizacji w przyszłości.
 


Interpelacja:Dot. ścieżki rowerowej na ul. Floriana Krygiera
Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin