Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Interpelacje i zapytania radnych

Dot. pomnika Heleny Majdaniec

Numer: 4302
Skierowano do: Prezydent Miasta
Rodzaj: Interpelacja
Data wpływu: 2022/08/05

Szanowny Panie Prezydencie,

drogą interpelacji zwracam się o przedstawienie procesu powstawania pomnika Heleny Majdaniec. Idea pomnika szczytna, natomiast nie po raz pierwszy realizacja pozostawia dużo do życzenia. Społeczny odbiór tej instalacji jest co najmniej dyskusyjny. W tym kontekście uprzejmie proszę o odpowiedzi na każde z pytań osobno:

1. Jakie komórki lub samodzielne stanowiska Urzędu Miasta włączone były w proces konsultacji/akceptacji projektu pomnika?

2. Proszę o potwierdzenie, że akceptacja przez Urząd Miasta projektu pomnika nie odbyła się jedynie na mocy szkiców i koncepcji rysunkowych. W którym z wymienionych niżej etapów ww. procesu uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Miasta i jakie wnieśli uwagi:
• etap akceptacji/konsultacji modelu pomnika wykonanego w glinie (proszę podać w jakiej skali),
• etap konsultacji/akceptacji modelu pomnika wykonanego w gipsie (proszę podać w jakiej skali),
• jeśli uczestniczyli w innych etapach – proszę o podanie, jakich?

3. Pod kątem jakich kompetencji i doświadczeń zawodowych zostali wybrani urzędnicy biorący udział w ww. procesie?

4. Proszę o odpowiedź, kto podjął decyzję o tak niefortunnym ustawieniu pomnika (na tle metalowego ogrodzenia amfiteatru, skrzynki elektrycznej i ToiToiów)? Czy może rozważa Pan Prezydent przesunięcie pomnika w bardziej odpowiednią część amfiteatru?

5. Na jaki okres zawarta jest umowa wynajmu ToiToiów? Czy ich obecność jest stała czy przejściowa? Czy można zmienić ich lokalizację?

6. Z jakimi komórkami Urzędu Miasta, i czy w ogóle, konsultowano koncepcję zagospodarowania przestrzeni wokół pomnika, pod względem estetycznym i funkcjonalnym?

7. Proszę o podanie autora koncepcji, projektu i realizacji oświetlenia pomnika. Jeśli projekt i realizację oświetlenia wykonała komórka Urzędu Miasta, proszę o podanie która?

8. Proszę o przedstawienie kosztów realizacji poniesionych przez samorząd miasta – zarówno w zakresie posadowienia pomnika, jak i urządzenia jego najbliższego otoczenia.

9. Proszę o przedstawienie kosztów poniesionych przez inicjatorów pomnika – jeśli oczywiście są jawne.

10. Jaki udział w procesie konsultacji, akceptacji i rekomendacji Panu Prezydentowi i Radzie Miasta miał powołany przez Pana Prezydenta "Zespół ds. wznoszenia pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich" pracujący pod przewodnictwem dr Moniki Szpener?Interpelujący Radni:

udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2022/08/05, odpowiedzialny/a: Ewa Peryt, wprowadził/a: Ewa Peryt, dnia: 2022/08/05 12:53:03
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Peryt 2022/08/05 12:53:03 nowa pozycja