Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Interpelacje i zapytania radnych

Dot. osiedla przy ul. Rugiańskiej i Komuny Paryskiej

Numer: 30
Skierowano do: Prezydent Miasta
Rodzaj: Interpelacja
Data wpływu: 2018/12/04

21 i 28 listopada w siedzibie Rady Osiedla Niebuszewo odbyły się spotkania z mieszkańcami dot. zagospodarowania terenów przy ul. Rugiańskej (działki nr 86/6, 86/9, 86/12 z obrębu 3097). Poza omawianymi koncepcjami zagospodarowania wskazanych działek przedstawione zostały bieżące problemy, dotyczące:
1. Braku odpowiedniego oświetlenia na osiedlu – w celu poprawienia komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców konieczne jest zamontowanie lamp oświetleniowych, w szczególności na głównych ciągach pieszych.
2. Złego stanu drogi dojazdowej, znajdującej się na działce nr 86/12 w pobliżu budynków nr 29-30 i 10A-C – fragment drogi o którym mowa jest w bardzo złym stanie technicznych, znajdują się na nim liczne ubytki oraz koleiny.
3. Braku odpowiedniej pielęgnacji terenów zielonych oraz problem utrzymania czystości – prace pielęgnacyjne odbywają się zbyt rzadko i często nie dotyczą one przycięcia krzewów oraz korony drzew. Tereny zielone są sprzątane interwencyjnie, a wywóz śmieci odbywa się sporadycznie.
W związku z powyższym proszę o przedstawienie możliwości rozwiązania wskazanych problemów.
 Interpelujący Radni:


Odpowiedzi na interpelacje/zapytania:

IV
udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2018/12/04, odpowiedzialny/a: Ewa Peryt, wprowadził/a: Ewa Peryt, dnia: 2018/12/04 08:14:48
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Peryt 2018/12/04 08:14:48 nowa pozycja