Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Odpowiedzi na interpelacje/zapytania

Wydział merytoryczny:
Wydział Gospodarki Komunalnej
Odpowiadający:
Anna Szotkowska - Z-ca Prezydenta Miasta Szczecin
Data odpowiedzi:
2019/01/14
Czy odpowiedź udzielona w terminie:
Tak

Odpowiadając na Pani interpelację z dnia 31 grudnia 2018r. w strawie automatów do segregacji odpadów uprzejmie informuję, co następuje.
Wydziałowi Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska znane są rozwiązania jakie wprowadzono w gminie Wieluń i w czterech innych, które wzięły udział w programie Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (GOZ) ogłoszonym przez Ministerstwo Środowiska. Jest to program pilotażowy, a obecnie funkcjonujące maszyny do segregacji odpadów aktualnie przyjmują jedynie butelki PET oraz puszki aluminiowe. Pomimo że Motywacyjny System Gospodarki Odpadami to innowacja w aspekcie procesowym i technologicznym z wykorzystaniem elementów systemu informatycznego oraz prototypy automatów do segregacji, aktualnie nie przewiduje się wprowadzenia automatów do recyklingu.
W obecnym stanie systemu gospodarki odpadami realizowane są zadania mające wpływ na wzrost selektywnej zbiórki odpadów poprzez działania edukacyjne, udostępnianie pojemników przeznaczonych do selektywnego gromadzenia odpadów nie tylko na terenie nieruchomości, lecz również w miejscach ogólnodostępnych oraz rozwój sieci punktów selektywnego zbierania odpadów – EKOPORTÓW.
 


Interpelacja: Dot. automatów do segregacji odpadów
udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2019/01/14, odpowiedzialny/a: Ewa Peryt, wprowadził/a: Ewa Peryt, dnia: 2019/01/14 15:05:15
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Peryt 2019/01/14 15:05:15 nowa pozycja