Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 77380241

Aktualna strona: 2229207

Wydrukowano: 0

Interpelacje i zapytania radnych

Dot. organizacji nieobowiązkowych lekcji religii w szczecińskich szkołach publicznych – redukcji liczby godzin lekcyjnych z przedmiotu religii

Numer: 376
Skierowano do: Prezydent Miasta
Rodzaj: Interpelacja
Data wpływu: 2019/02/18 10:30:00

W związku z trudną sytuacją lokalową w szczecińskich szkołach, zwracamy się z prośbą o przypomnienie wszystkim dyrektorom szkół o możliwości redukcji ilości godzin zajęć z religii z dwóch do jednej tygodniowo.
Sytuacja w szczecińskich szkołach podyktowana jest w głównej mierze reformą edukacji polegającą na likwidacji gimnazjów co doprowadziło do zwiększenia ilości oddziałów w szkołach podstawowych, a także w szkołach średnich. Prosimy o pisemne poinstruowanie dyrektorów do kogo szkoła musi wystąpić w celu uzyskania zgody. Prosimy o przesłanie takich samym informacji do Rad Rodziców, gdyż Rady Rodziców mogą zobowiązać dyrekcję do wystąpienia do Kurii celem uzyskania zgody. W przyszłym roku będziemy mieli do czynienia z podwójnym rocznikiem w szkołach średnich to spowoduje zarówno duże obciążenie lekcjami uczniów jak i samych lokali szkolnych. Wiele szkół już obecnie boryka się z problemami lokalowymi, przez co szkoły nie organizują zajęć dodatkowych mogących rozwijać zainteresowania dzieci, pogłębiać ich wiedzę. Zredukowanie liczby godzin lekcji religii, które są nieobowiązkowe, uwolni sale lekcyjne i dociąży samych uczniów.Interpelujący Radni:

Nazwisko i Imię Nazwa klubu
Jaskulski Patryk Koalicja Obywatelska
Kadłubowski Łukasz Koalicja Obywatelska
Biskupski Marcin Koalicja Obywatelska
Jackowski Dominika Koalicja Obywatelska

Odpowiedzi na interpelacje/zapytania:

Wydział merytoryczny Odpowiadający Data odpowiedzi Odpowiedź w terminie?
Wydział Oświaty Krzysztof Soska - Z-ca Prezydenta Miasta 2019/03/05   Nie 
Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin