Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Interpelacje i zapytania radnych

Dot. warunków zamówienia remontu rzeźby "Labirynt"

Numer: 611
Skierowano do: Prezydent Miasta
Rodzaj: Interpelacja
Data wpływu: 2019/04/23

Szanowny Panie Prezydencie,

na podstawie § 53 Regulaminu Rady Miasta zwracam się z interpelacją w sprawie warunków zamówienia remontu rzeźby zraszanej wodą LABIRYNT. Od grudnia 2017 roku Miasto (ZUK) ogłasza przetargi na remont tej rzeźby. Nie przynoszą one jednak oczekiwanego efektu, tj. wyłonienia wykonawcy, który zrealizuje remont.

W każdym z ogłaszanych zamówień pojawiał się zapis, który mógł ograniczać liczbę oferentów mogących przystąpić do przetargu. Według ogłoszenia, oferty mogły składać wyłącznie podmioty posiadające status zakładu pracy chronionej (status ten pracodawcom nadaje administracyjnie Wojewoda) lub wykonawcy, których działalność obejmuje społeczną i zawodową integrację osób należących do grup społecznie marginalizowanych (zgodnie z ogłoszeniem wskaźnik zatrudnienia tych osób nie mógł być niższy niż 30%).

Mam świadomość, jak ważna jest aktywizacja zawodowa osób, które miałyby problem z wykonywaniem swoich zadań w zwykłym zakładzie pracy oraz rehabilitacja społeczna niepełnosprawnych. Mam jednak obawy, czy w niektórych przypadkach stawianie tego warunku w ogłoszeniu, zwłaszcza dotyczącym wykonania prac budowlanych, nie ogranicza możliwości realizacji zamówienia.

Uprzejmie proszę o odpowiedź, czy istnieje możliwość ogłoszenia przetargu bez konieczności spełnienia tego warunku.Interpelujący Radni:

Nazwisko i Imię Nazwa klubu
Łongiewska-Wijas Edyta Niezrzeszony

Odpowiedzi na interpelacje/zapytania:

Wydział merytoryczny Odpowiadający Data odpowiedzi Odpowiedź w terminie?
Wydział Gospodarki Komunalnej Anna Szotkowska - Z-ca Prezydenta Miasta 2019/05/09 Nie
udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2019/04/23, odpowiedzialny/a: Ewa Peryt, wprowadził/a: Ewa Peryt, dnia: 2019/04/23 08:23:55
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Peryt 2019/04/23 08:23:55 nowa pozycja