Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Interpelacje i zapytania radnych

Dot. poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Reduty Ordona i Łukasińskiego

Numer: 1466
Skierowano do: Prezydent Miasta
Rodzaj: Interpelacja
Data wpływu: 2020/05/27

Zgodnie z § 53 regulaminu Rady Miasta Szczecin składam interpelację w sprawie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Reduty Ordona i Łukasińskiego.
Mając na uwadze liczne zdarzenia drogowe – kolizje występujące na skrzyżowaniu ulic Reduty Ordona i Waleriana Łukasińskiego oraz odwołując się do wcześniejszych interpelacji radnych kierowanych w przedmiotowej sprawie m.in. radnego Marcina Pawlickiego, proponuję wykonanie niezbędnej modernizacji oraz rozbudowę stałych elementów infrastruktury drogowej mającej na celu znaczącą poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego u zbiegu ulic Reduty Ordona i Łukasińskiego w następującej formie:
- umieszczenie wysokiego, poprzecznego progu zwalniającego w pasie jezdni ul. Łukasińskiego w kierunku ul. Reduty Ordona ( w miejsce obecnego „kwadratowego progu”)
- cofnięcie w/w progu o kilka metrów od obecnie usytuowanego
- cofnięcie przejścia dla pieszych o kilka metrów w stosunku do obecnie usytuowanego przejścia dla pieszych.
- umieszczenie wysokiego, dodatkowego poprzecznego progu zwalniającego w pasie ruchu ul. Łukasińskiego tuż przed skrzyżowaniem z ul. Reduty Ordona, za przejściem dla pieszych.
Powyższe rozwiązanie ma na celu zapobieganie dalszym kolizjom drogowym w w/w miejscu, które w znaczącej mierze są spowodowane niedostosowaniem prędkości pojazdów do lokalnych uwarunkowań ruchu drogowego oraz nieprzestrzeganiem przez kierowców przepisów, które warunkują poziome i pionowe znaki drogowe usytuowane przed skrzyżowaniem.
Proponowana przeze mnie koncepcja ma na celu wymuszenie u kierowców ograniczenie prędkości i zwrócenie szczególnej uwagi na warunki drogowe poprzez usytuowanie dwóch wysokich progów zwalniających – przed przejściem dla pieszych oraz przed samym skrzyżowaniem – za przejściem dla pieszych.
Powyższe rozwiązanie powinno ostatecznie przyczynić się do zdecydowanej poprawy bezpieczeństwa w w/w miejscu.Interpelujący Radni:


Odpowiedzi na interpelacje/zapytania:

udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2020/05/27, odpowiedzialny/a: Ewa Peryt, wprowadził/a: Ewa Peryt, dnia: 2020/05/27 13:16:57
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Peryt 2020/05/27 13:16:57 nowa pozycja