Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 77289529

Aktualna strona: 2222898

Wydrukowano: 0

Interpelacje i zapytania radnych

Dot. zmiany sposobu parkowania na ul. Kalinowej

Numer: 451
Skierowano do: Prezydent Miasta
Rodzaj: Zapytanie
Data wpływu: 2019/03/05 11:00:00

W odniesieniu do przedstawionego w odpowiedzi stanowiska, wątpliwości nie tylko moje ale również i mieszkańców osiedla budzi stwierdzenie, iż proponowana zmiana sposobu parkowania z lewej na prawą stronę ulicy może pogorszyć, a w skrajnych przypadkach uniemożliwić wyjazd z istniejących hal garażowych. Proponowana zmiana w znaczący sposób ułatwi wyjazd z istniejących na odcinku ul. Kalinowej hal garażowych. Po pierwsze, zmiana sposobu parkowania z lewej na prawą stronę ulicy poprawi widoczność dla samochodów wyjeżdzających z istniejących hal garażowych, po drugie, kąt wyjazdu samochodów osobowych będzie zdecydowanie mniejszy co w znaczący sposób ułatwi wyjazd, a po trzecie, zwiększy się powierzchnia przeznaczona na wyjazd, ze względu na fakt, ze samochody nie będą musiały objeżdżać zaparowanych aut. W związku z przedstawionymi wyżej argumentami oraz przeprowadzoną wizją lokalną wraz z wykonaniem próbnych wyjazdów na wskazanej ulicy przy wariantach parkowania po prawej i lewej stronie ulicy nie mogę zgodzić się z przedstawionym stanowiskiem. Proszę o ponowne przeanalizowanie proponowanej zmiany, a w przypadku negatywnej odpowiedzi proszę o dokonanie wspólnej wizji lokalnej na miejscu.Interpelujący Radni:

Nazwisko i Imię Nazwa klubu
Kadłubowski Łukasz Koalicja Obywatelska

Odpowiedzi na interpelacje/zapytania:

Wydział merytoryczny Odpowiadający Data odpowiedzi Odpowiedź w terminie?
Wydział Gospodarki Komunalnej Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin 2019/03/20   Nie 
Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin