Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 77495134

Aktualna strona: 2237096

Wydrukowano: 0

Interpelacje i zapytania radnych

dot. transgranicznego egzekwowania opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłaty w strefie płatnego parkowania

Numer: 73
Skierowano do: Prezydent Miasta
Rodzaj: Zapytanie
Data wpływu: 2018/12/24 09:00:00

Szanowny Panie Prezydencie,
W Unii Europejskiej funkcjonuje dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) dotycząca ułatwień w zakresie transgranicznej wymiany informacji o przestępstwach lub wykroczeniach przeciwko bezpieczeństwu ruchu drogowego, której celem jest egzekwowanie kar, w przypadkach, gdy te przestępstwa lub wykroczenia popełniane są podczas kierowania pojazdami zarejestrowanymi w innym państwie członkowskim niż państwo członkowskie, w którym je popełniono.
Niestety system wymiany danych nie obejmuje opłat dodatkowych. Obecnie obowiązujące przepisy prawa pozwalają na wymianę w związku z popełnieniem naruszeń przepisów ruchu drogowego wskazanych w art. 80k ust. 6 ustawy Prawo o ruchu drogowym, do których nie zalicza się parkowania w strefie płatnego parkowania bez uiszczenia stosownej opłaty.
Opłaty za parkowanie oraz opłaty dodatkowe przekazywane są do budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytania:
1. Ile wynosi łączny dług kierowców wobec Strefy Płatnego Parkowania w Szczecinie?
2. Jaką część tej kwoty stanowią opłaty dodatkowe nałożone na pojazdy zarejestrowane w innych państwach członkowskich?
3. Czy w związku z tym, że beneficjentem opłat dodatkowych jest samorząd, to czy podejmowane są przez Miasto Szczecin inicjatywy w zakresie przedstawienia rozwiązań dotyczących poboru i egzekwowania opłaty dodatkowej?
 Interpelujący Radni:

Nazwisko i Imię Nazwa klubu
Kadłubowski Łukasz Koalicja Obywatelska

Odpowiedzi na interpelacje/zapytania:

Wydział merytoryczny Odpowiadający Data odpowiedzi Odpowiedź w terminie?
Wydział Gospodarki Komunalnej Anna Szotkowska - Z-ca Prezydenta Miasta 2019/03/27   Nie 
Wydział Gospodarki Komunalnej Anna Szotkowska - Z-ca Prezydenta Miasta 2019/02/18   Nie 
Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin