Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Interpelacje i zapytania radnych

Dot. Opracowania systemu zarządzania zbiórką odpadów

Numer: 576
Skierowano do: Prezydent Miasta
Rodzaj: Interpelacja
Data wpływu: 2019/04/08 08:00:00

W związku z pozytywnym przyjęciem pomysłu na wdrożenie systemu podziemnych zbiorników na śmieci warto, aby Gmina Miasto Szczecina rozważyła kompleksowe wdrożenie systemu zarządzania zbiórką odpadów. Nowoczesne systemy gospodarki odpadami pozwalają na zwiększenie wydajności a tym samym obniżenie kosztów zbiórki i przetwarzania. Wpisuje się to również w ideę inteligentnych miast (smart city), które korzystając z najnowszych technologii, realnie wpływają na poprawę jakości życia w mieście. Decydując się na instalacje podziemnych pojemników, należy wziąć pod uwagę rozwiązania, które oferują możliwość zbierania danych o zapełnieniu każdego pojemnika czy kontroli komory wrzutowej poprzez elektroniczny czytnik. Dopiero taki system daje możliwość zmniejszenia częstotliwości zbiórki odpadów oraz optymalizację tras, każdorazowo generując trasę zbiórki uwzględniającą jedynie te pojemniki, które osiągnęły odpowiednie zapełnienie. Niemniej ważnym aspektem zastosowania podziemnych zbiorników na śmieci jest kwestia zajmowanej powierzchni oraz estetyki obecnie używanych pojemników, które często szpecą reprezentatywne obszary naszego miasta. Do interpelacji załączam listę sugerowanych lokalizacji do przetestowania podziemnych zbiorników. Drugim równie istotnym elementem systemu zarządzania odpadami jest wymiana koszy na śmieci, znajdujących się na ulicach Szczecina. Rozwiązania dostępne na rynku pozwalają na zastosowanie koszy wyposażonych nie tylko w czujniki zapełnienia, ale przede wszystkim, w wewnętrzny system do kompresji śmieci, który pozwala zapełnić kosz osiem razy większą ilością śmieci niż w koszu tradycyjnym. Całość może być zasilana energią słoneczną i nie wymaga żadnego innego źródła zasilania. Możliwe jest wyposażenie pojemników w zewnętrzne wyświetlacze LCD i nadajniki wifi co pozwala na utworzenie sieci hot spotów. Dzięki tym udogodnieniom inteligentne kosze na śmieci mogłyby służyć jako miejsce do wyświetlania informacji lub płatnych reklam, a zarobione w ten sposób pieniądze mogłyby zostać przekazane na działalność Rad Osiedli lub zasilić budżet miasta. W inteligentnych koszach na śmieci jest możliwość używania kontenerów zgodnych z normą PN-EN 840. Nowoczesne kosze na śmieci przyczynia się również do zmniejszenia produkcji CO² poprzez wykorzystanie energii odnawialnej oraz mniejsze wykorzystanie pojazdów spalinowych do opróżniania koszy. Jak pokazują doświadczenia z innych miast na świecie, zastosowanie inteligentnego systemu do zarządzania odpadami może doprowadzić nawet do 80% oszczędności w zakresie zbiórki i przetwarzania odpadów. Biorąc pod uwagę skalę oraz koszty proponowanych zmian, potrzebne jest opracowanie strategii wdrożenia takiego systemu z rozbiciem na kolejne lata. W związku z powyższym zwracam się z pytaniem, czy Gmina Miasto Szczecina gotowa jest
podjąć pracę na rzecz opracowania oraz wdrożenia kompleksowego systemu zarządzania zbiórką odpadów? Jeśli tak, to kiedy taki system mógłby zostać wdrożony?

Lista proponowanych lokalizacji do wymiany pojemników na podziemne zbiorniki (w załączniku zdjęcia z częścią proponowanych lokalizacji):
Skrzyżowanie ul. Śląskiej i Jagiellońskiej
Bulwar Gdyński
Plac Zgody u zbiegu al. Wojska Polskiego i ul. Edmunda Bałuki
Ul. Kaszubska przy przychodni Medicus
Skrzyżowanie ul. Wielkopolskiej i Śląskiej
Skrzyżowanie ul. Śląskiej i Więckowskiego
Wieżowiec przy ul. Bałuki 2
Wieżowiec przy ul. Rayskiego 4
Przy ul. Odzieżowej 3-8
Przy ul. Wyszyńskiego 14 (w pobliżu przystanków komunikacji miejskiej)
Przy ul. Nabrzeże Wieleckie
 Interpelujący Radni:

Nazwisko i Imię Nazwa klubu
Słowik Przemysław Koalicja Obywatelska

Odpowiedzi na interpelacje/zapytania:

Wydział merytoryczny Odpowiadający Data odpowiedzi Odpowiedź w terminie?
Wydział Gospodarki Komunalnej Anna Szotkowska - Z-ca Prezydenta Miasta 2019/04/12   Tak 
Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem