Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Interpelacje i zapytania radnych

Dot. natężenia ruchu przy ulicy Ku Słońcu w obrębie ronda Gierosa

Numer: 7
Skierowano do: Prezydent Miasta
Rodzaj: Interpelacja
Data wpływu: 2018/11/28

Natężenie ruchu przy rondzie Gierosa wzrasta z roku na rok. Jest to spowodowane rosnącą liczbą oddawanych do użytkowania inwestycji mieszkaniowych w północnej części Osiedla Gumieńce jak i w gminie Dobra. Jeszcze dwa lata temu, czas dojazdu do ronda Gierosa z ulicy Kazimierskiej wynosił 10 minut. Obecnie jest to już 30 minut i sytuacja ciągle się pogarsza. Korki pojawiają się już nie tylko w godzinach szczytu, ale przez cały dzień. Od lat trwa wydawanie Warunków Zabudowy dla kolejnych inwestycji mieszkaniowych, trwa budowa i oddawanie do użytkowania kolejnych mieszkań. W tym procesie jednak nikt na czas nie przewidział takiego wzrostu liczby samochód i nie zaplanował alternatywnej drogi z tej części Gumieniec. Obecnie sytuacja wydaje się być patowa. Dlatego pilnie należy się pochylić się nad problemem i znaleźć rozwiązanie. W przeciwnym przypadku ta część Gumieniec będzie nieprzejezdna. Należy mieć na uwadze, iż w tym roku rozpoczyna się budowa tramwaju do CH Ster. W trakcie przedmiotowej budowy powstanie około 6 przejść dla pieszych z sygnalizacją świetlną. To spowoduje spowolnienie ruchu samochodowego, co jest jak najbardziej wskazane, ale spowoduje również że korek sięgnie centrum Mierzyna.

Proszę o udzielenie następujących informacji:
1. Kiedy ostatnio były przeprowadzane badania natężenia ruchu w obrębie rodna? Zwracam się z prośbą o udostępnienie tych danych.
2. W celach porównawczych, proszę o udostępnienie danych dotyczących badania natężenia ruchu dla kilku innych przebadanych w tym samym okresie miejsc w Szczecinie.
3. Czy miasto posiada pomysł na skrócenie czasu dojazdu do ronda?
4. Czy miasto prowadzi rozmowy z Gminą Dobra w celu wspólnego rozwiązania problemu (budowa alternatywnego wjazdu do Szczecina, nie przez ulicę Ku Słońcu)?
5. Czy urząd posiada wiedzę o ile wzrośnie liczba samochodów przejeżdżających przez rondo Gierosa w najbliższych latach (biorąc pod uwagę powstające kolejne inwestycje mieszkaniowe)?
6. Czy PINB lub WUiAB przekazuje informacje o kolejnych inwestycjach mieszkaniowych, które mają wpływ na ilość użytkowników dróg, tak ażeby odpowiedzenie wydziały mogły zaplanować alternatywne wyjazdy z osiedli zanim wszystkie wolne tereny ulegną zabudowie? Czy analizując wzrost natężenia ruchu na najbliższe lata urząd przekazuje uzyskane informacje do BPPM w celu wcześniejszego zaplanowania siatki dróg i w celu przystąpienia do zmiany obowiązujących mpzp lub opracowania nowych mpzp w celu zarezerwowania trenów pod przyszłe drogi?
 Interpelujący Radni:

Nazwisko i Imię Nazwa klubu
Jackowski Dominika Koalicja Obywatelska

Odpowiedzi na interpelacje/zapytania:

Wydział merytoryczny Odpowiadający Data odpowiedzi Odpowiedź w terminie?
Biuro Prezydenta Miasta Daniel Wacinkiewicz - Z-ca Prezydenta Miasta Szczecin 2018/12/12 Tak
udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2018/11/28, odpowiedzialny/a: Ewa Peryt, wprowadził/a: Ewa Peryt, dnia: 2018/11/28 08:26:25
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Peryt 2018/11/28 08:26:25 nowa pozycja