Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Odpowiedzi na interpelacje/zapytania

Wydział merytoryczny:
Wydział Gospodarki Komunalnej
Odpowiadający:
Anna Szotkowska - Z-ca Prezydenta Miasta Szczecin
Data odpowiedzi:
2019/01/21
Czy odpowiedź udzielona w terminie:
Nie

w odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie wymiany/uzupełnienia rowerów miejskich wyjaśniam, co następuje.
W sezonie 2019 nie jest planowana wymiana rowerów funkcjonujących w ramach systemu Bike_S – Szczeciński Rower Miejski.
Rowery I i II etapu Bike_S co roku w okresie przerwy zimowej (od grudnia do końca lutego roku następnego) przechodzą kompleksowy przegląd techniczny, są naprawiane, konserwowane, gruntownie czyszczone oraz malowane przez serwisantów spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne. Wskazuję, że w kolejnym sezonie w systemie Bike_S dostępnych będzie 600 rowerów. Nie jest planowana rozbudowa systemu Bike_S – Szczeciński Rower Miejski o rowerki dziecięce tandemy oraz rowery z fotelikami dla dzieci. Ze względu na funkcjonujące, obecnie w systemie Bike_S stacje I i II etapu, które były projektowane pod kątem rowerów jednoosobowych dla osób dorosłych brak jest możliwość wpięcia roweru dziecięcego do stacji a wpięcie roweru typu tandem do większości stacji spowoduje zablokowanie pieszych ciągów komunikacyjnych. W związku z powyższym nie zaleca się rozbudowy systemu Bike_S - Szczeciński Rower Miejski o rowery nowego typu.
W roku 2019 nie przewiduje się zmian w funkcjonowaniu Bike_S, w tym modernizacji stacji roweru miejskiego, które stanowią element całego użytkowanego systemu roweru miejskiego (sprzętowo – aplikacyjnego) oraz dalszej rozbudowy funkcjonującego systemu.
Ze względu na duże nasilenie aktów wandalizmu oraz małe zainteresowanie użytkowników systemu Bike_S stacją 9354 Staw Brodowski, zostanie dokonana szczegółowa analiza dotycząca przyszłości funkcjonowania wyżej wskazanej stacji.
 


Interpelacja: Dot. wymiany/uzupełnienia rowerów miejskich
udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2019/01/21, odpowiedzialny/a: Ewa Peryt, wprowadził/a: Ewa Peryt, dnia: 2019/01/21 10:00:19
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Peryt 2019/01/21 10:00:19 nowa pozycja