Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Interpelacje i zapytania radnych

Dot. Stowarzyszenia Prawy Brzeg Kultury

Numer: 1323
Skierowano do: Prezydent Miasta
Rodzaj: Interpelacja
Data wpływu: 2020/03/09

Szanowny Panie Prezydencie, 

W dniu 11 grudnia 2019 r. radny Szczecina Maciej Szyszko złożył mandat i wydał oświadczenie publiczne, w którym oznajmił m. in.: 

„Podjąłem taką decyzję [o rezygnacji] ze względu na wątpliwości zgłoszone w trakcie kontroli realizowanego przez Stowarzyszenie Prawy Brzeg Kultury zadania publicznego pt. "Prowadzenie dziennego Domu Pomocy Społecznej oraz Klubu Seniora". 

Dalej jest mowa o „uchybieniach i błędach” popełnionych w trakcie realizacji tego zadania. 

W związku z tym proszę o odpowiedź na następujące pytania:

  1. Czy kontroli dokonywała agenda podległa Prezydentowi Szczecina? Jeśli tak, to która i w jakim okresie?
  2. Czy kontrola była kontrolą planowaną czy podjętą na skutek zgłoszenia nieprawidłowości itp.? 
  3. Proszę o przekazanie protokołu kontroli, zaleceń pokontrolnych oraz wyjaśnień Stowarzyszenia Prawy Brzeg Kultury.
  4. Jakie działania podjął Prezydent Szczecina wobec Stowarzyszenia Prawy Brzeg Kultury w reakcji na szkody, które wyrządzono Gminie Miastu Szczecin, od momentu podjęcia informacji o „wątpliwościach”, „uchybieniach i błędach”?
  5. Czy Stowarzyszenie Prawy Brzeg Kultury jest (lub było w latach minionych) beneficjentem środków budżetowych miasta Szczecin z tytułu innych zadań? Jeśli tak, to jakich i na jaką sumę?
  6. Czy Stowarzyszeniu Prawy Brzeg Kultury przekazany (udostępniony, wydzierżawiony) jest lub był majątek gminy Miasto Szczecin?
  7. Czy Miasto w jakiś sposób ograniczyło Stowarzyszeniu Prawy Brzeg Kultury prawo do skutecznego ubiegania się o dotacje z budżetu Szczecina lub realizację zadań w sferze polityki społecznej, edukacyjnej czy kulturalnej?

Proszę o udzielenie konkretnych siedmiu odpowiedzi na zadane siedem pytań.Interpelujący Radni:

Nazwisko i Imię Nazwa klubu
Łongiewska-Wijas Edyta Niezrzeszony

Odpowiedzi na interpelacje/zapytania:

Wydział merytoryczny Odpowiadający Data odpowiedzi Odpowiedź w terminie?
Biuro Prezydenta Miasta Krzysztof Soska - Z-ca Prezydenta Miasta 2020/04/14 Tak
udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2020/03/09, odpowiedzialny/a: Ewa Peryt, wprowadził/a: Ewa Peryt, dnia: 2020/03/09 08:28:06
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Peryt 2020/03/09 08:28:06 nowa pozycja