Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Interpelacje i zapytania radnych

Dot. podjęcia przez Prezydenta inicjatywy dotyczącej systemu skupu i recyclingu butelek plastikowych typu PET, butelek szklanych i puszek po napojach

Numer: 612
Skierowano do: Prezydent Miasta
Rodzaj: Interpelacja
Data wpływu: 2019/04/23

Szanowny Panie Prezydencie,

na podstawie § 53 Regulaminu Rady Miasta zwracam się z interpelacją w sprawie podjęcia przez Pana Prezydenta inicjatywy w Unii Metropolii Polskich, dotyczącej systemu skupu i recyclingu butelek plastikowych typu PET, butelek szklanych i puszek po napojach.

W Krakowie z dużym zainteresowaniem spotkała się inicjatywa jednego z radnych miasta oraz lokalnej firmy, która doprowadziła do zainstalowania automatu wydającego niewielką sumę pieniędzy za butelki plastikowe (losowo 0,10 zł i 0,20 zł za sztukę). Jak można się spodziewać, automat będzie cieszył się dużym powodzeniem. Stąd władze miasta Kraków zadeklarowały przeznaczenie większej sumy pieniędzy na fundusz wypłacający pseudo-kaucję (pierwsze zasilenie automatu wyniosło 1.000 zł).

Wielu mieszkańców Szczecina, w różnym wieku, zwraca się do mnie z zapytaniem, dlaczego w Szczecinie nie funkcjonuje skup butelek plastikowych, szklanych i puszek po napojach na wzór niemiecki, z którym mają do czynienia udając się choćby do położonego nieopodal Löcknitz. Zarówno powracające, co rusz zapytania i postulaty, jak i medialne powodzenie inicjatywy w Krakowie dowodzą, że mieszkańcy Szczecina i innych rejonów Polski zainteresowani są wprowadzeniem tego rodzaju rozwiązania. Rozwiązanie to ogranicza zaśmiecanie przestrzeni, redukuje koszty związane ze sprzątaniem czy opróżnianiem kubłów, pozwala na daleko posunięty recycling (ponowne wykorzystywanie nie tylko butelek szklanych, ale i plastikowych).

Jestem jednak sceptyczna wobec krakowskiego rozwiązania. Można je potraktować jak transfer pieniędzy publicznych do prywatnych odbiorców. Gmina kupuje plastikowe butelki, zakupione przez mieszkańców od prywatnych producentów. Jak rozumiem, dalej poniesie koszty ich przetworzenia, nieszkodliwego dla środowiska. Nie jest to celowe i racjonalne, jako system.

Krakowski pomysł można jednak potraktować, jako impuls do pracy nad bardziej gospodarnym sposobem. Zwrot butelek powinien odbywać się bezgotówkowo, w miejscach zakupów, a nie w urzędach. W Niemczech za zwrot butelek otrzymuje się voucher uprawniający do zakupu w danym sklepie. Butelki nie muszą być zwracane tam, gdzie zostały zakupione – identyfikacja odbywa się na podstawie kodu kreskowego na etykiecie opakowania (przykładowe oznakowanie na fotografii). System jest ogólnokrajowy.

Szanowny Panie Prezydencie,
ekologiczna świadomość Polaków wzrasta. Wzrastają też w tym zakresie oczekiwania Szczecinian. Obywatele czują się odpowiedzialni za swoje otoczenie i chcą żyć w czystym mieście. Zwracam się o podjęcie inicjatywy przez Pana Prezydenta w ramach Unii Metropolii Polskich, której Miasto Szczecin jest członkiem, skierowanej do Rządu RP i ministerstw właściwych dla ochrony środowiska i gospodarki, w celu wprowadzenia systemu obrotu opakowaniami po napojach na wzór tego, który z powodzeniem funkcjonuje w Niemczech i innych zachodnich krajach. Rozwiązanie tej kwestii będzie skuteczne, a koszty jego funkcjonowania zoptymalizowane, jeśli będzie ono dotyczyło całego kraju. Nie powinno ono angażować budżetów samorządowych (jak planuje się w Krakowie). Te powinny być przeznaczane na inne cele.

Wprowadzenie na poziomie ogólnopolskim systemu recyclingu, wystandaryzowanie go z jednoczesnym włączeniem podmiotów gospodarczych (hipermarketów, marketów i innych podmiotów handlowych, a także producentów znakujących odpowiednio puszki, butelki szklane i plastikowe) pozwoli na optymalizację kosztów całego systemu, jego transparentność i wygodę konsumentów.
 Interpelujący Radni:

Nazwisko i Imię Nazwa klubu
Łongiewska-Wijas Edyta Niezrzeszony

Odpowiedzi na interpelacje/zapytania:

Wydział merytoryczny Odpowiadający Data odpowiedzi Odpowiedź w terminie?
Wydział Gospodarki Komunalnej Anna Szotkowska - Z-ca Prezydenta Miasta 2019/05/06 Tak
udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2019/04/23, odpowiedzialny/a: Ewa Peryt, wprowadził/a: Ewa Peryt, dnia: 2019/04/23 08:46:06
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Peryt 2019/04/23 08:46:06 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2019/04/23 08:44:40 nowa pozycja