Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Interpelacje i zapytania radnych

Dot. zagospodarowania skweru wzdłuż ulicy Niedźwiedziej/Tarpanowej na Kijewie

Numer: 578
Skierowano do: Prezydent Miasta
Rodzaj: Interpelacja
Data wpływu: 2019/04/08

Szanowny Panie Prezydencie,

na podstawie § 53 Regulaminu Rady Miasta zwracam się z interpelacją w sprawie zagospodarowania terenu należącego do gminy miasto Szczecin, który od lat jest zaniedbany. To skwer w samym środku osiedla Kijewo, mieszczący się w rogu ulic Niedźwiedzia/Tarpanowa. Część tego skweru za sprawą parkujących codziennie ok. 40 samochodów (potrzeby są większe) z czasem zamieniła się w rozjeżdzone klepisko, pełne wertepów i głębokich kałuż w deszczowe dni. O uporządkowanie terenu występuję do Pana Prezydenta po rozmowach z przedstawicielami zarządów tutejszych kilku wspólnot oraz spółdzielni mieszkaniowych, ale przede wszystkim na wniosek dużej grupy indywidualnych mieszkańców zwracających się do mnie bezpośrednio.

Porządkując teren skweru należałoby uwzględnić następujące funkcje, które w tym miejscu zostały nadane przez samych mieszkańców.
1. Na dużej części skweru, zwłaszcza stanowiącej dziś rozjeżdżone klepisko, należy stworzyć utwardzone miejsca parkingowe dla około 60 samochodów. Miejsca te mogłyby powstać dzięki utwardzeniu powierzchni kostką ażurową. (fot. 1)
2. Uporządkowanie pozostałej części skweru powinno nastąpić zgodnie z potrzebami osób wyprowadzających tam psy na spacer (ławki, śmietniki na odchody). Miejsce pełni funkcję tę od lat. Z części tej należy usunąć gruz, śmieci, wyrównać teren, zadbać o drzewostan i trawnik.
3. Położenie chodnika w wydeptanym ciągu pieszym. Ścieżka wydeptana została tam przez ludzi skracających sobie drogę na linii: osiedle - pętla autobusowa. Ciąg ten należy zachować, służy mieszkańcom od blisko 15 lat. Przy chodniku położonym na obecnej ścieżce sprawdziłyby się ławki. (fot. 2) i (fot. 3)
4. Teren zielony okalający ww. ścieżkę należy uporządkować czyniąc go bardziej estetycznym (usunięcie śmieci, gruzu, betonowych głazów, nasadzenie zieleni, zachowanie i uporządkowanie krzewów bzu i drzwostanu). (fot. 2)
5. Położenie chodnika wzdłuż ulicy Tarpanowej (prawa strona ul. Tarpanowej - wjeżdżając od ul. Niedźwiedziej). Jest to droga wewnętrzna licznie uczęszczana przez pieszych, także dzieci i młodzież (mieszkańcy bloków przechodzą tędy na drugą część ulicy, gdzie jest np. boisko). Wzdłuż tej strony drogi nie ma chodnika, ani pobocza (!). Chodnik prowadzący na osiedle od ulicy Niedźwiedziej urywa się (fot. 4). Brak ten jest o tyle niebezpieczny, że jest to główna droga wjazdowa/wyjazdowa na osiedle zabudowy wielorodzinnej (bloki). Droga ta jest dość ruchliwa, gdyż prowadzi do części, gdzie w blokach mieszka najwięcej mieszkańców Kijewa (fot. 5).
6. Postawienie na odcinku wzdłuż ulicy Tarpanowej (wjazd od ul. Niedźwiedziej) brakujących lamp (fot 5, 7). Nadmienię, że interpelacja w sprawie lamp była składana również przez panią radną Agnieszkę Kurzawę (interpelacja nr 516 z dn. 15.03.2019 - bez odpowiedzi) oraz pana radnego Marcina Biskupskiego (interpelacja nr 436 z dn. 4.03.19; odpowiedź z dn. 20.03.19 niestety odmowna).
7. Dodatkowo postawienie lamp na terenie skweru. Jest to pożądane, by zapewnić bezpieczny powrót pieszym na linii pętla autobusowa – osiedle, a także korzystającym z przyszłych miejsc parkingowych, czy wyprowadzającym psy na teren zielony. Na terenie skweru nie ma ani jednej lampy (fot. 2, 8). Mieszkańcy skarżą się, że powrót z przystanku wieczorem staje się niebezpieczny.
8. Przekazuję także głosy mieszkańców, aby projekt zagospodarowania tego terenu uwzględniał zachowanie krzewów i drzew rosnących już na skwerze (bzy, akazje, lipa). Stanowią one bowiem naturalną osłonę dla mieszkańców jednorodzinnego domu położonego na tej działce. Jak twierdzą mieszkańcy domu, drzewa czynią ich przestrzeń bardziej kameralną, osłaniając ich przed blokami, a docelowo przed przyszłym "parkingiem". Argumenty te wydają się zasadne, dlatego wycięciu powinna podlegać jedynie dzika, rachityczna roślinność, którą skwer w części porósł.

Nadmienię, że teren ten, także jego zielona część, powinny być zagospodarowane estetycznie, gdyż jest to miejsce wzdłuż głównej drogi prowadzącej na osiedle. W części tej mieszka najwięcej mieszkańców osiedla. Ponadto teren znajduje się w widocznej odległości drogi wjazdowej do centrum miasta (ul. Struga).

Osiedle Kijewo zasługuje na starannie i estetycznie wykonaną miejską inwestycję, nie tylko w zakresie parkingu, czy skweru dla psów. Potrzeby najliczniej zamieszkałej części osiedla (w zabudowie wielorodzinnej) zbyt długo były niedostrzegane. Koncentracja środków zwykle następowała w okolicach tutejszego kościoła i domów jednorodzinnych. Natomiast uporządkowany skwer służyć miałby mieszkańcom bloków, tj. części najgęściej zamieszkałej na Kijewie.

Chętnie spotkam się w celach konsultacyjnych w kwestii zagospodarowania skweru. Mogę również pośredniczyć w celu opiniowania projektu przez codziennych użytkowników tego terenu, na wniosek których niniejszą interpelację składam.Interpelujący Radni:


Odpowiedzi na interpelacje/zapytania:

IV
udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2019/04/08, odpowiedzialny/a: Ewa Peryt, wprowadził/a: Ewa Peryt, dnia: 2019/04/08 08:54:36
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Peryt 2019/04/08 08:54:36 nowa pozycja