Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Odpowiedzi na interpelacje/zapytania

Wydział merytoryczny:
Wydział Oświaty
Odpowiadający:
Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta
Data odpowiedzi:
2020/06/15
Czy odpowiedź udzielona w terminie:
Tak

W odpowiedzi na interpelację nr 1491 w sprawie uczniów nie objętych zdalnym nauczaniem uprzejmie informuję, że zgodnie z delegacją art. 42 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe - Dz.U.2019.910 uczeń, który w okresie jednego miesiąca ma nieusprawiedliwioną nieobecność na co najmniej 50% dni zajęć w szkole nie spełnia obowiązku szkolnego/nauki, co podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Do organu prowadzącego w czasie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, nie wpłynęły od dyrektorów publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin, zawiadomienia o niespełnianiu przez uczniów obowiązku szkolnego/nauki.


 


Interpelacja: Dot. ilości uczniów nieobjętych zdalnym nauczaniem
udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2020/06/15, odpowiedzialny/a: Marzena Arciszewska, wprowadził/a: Marzena Arciszewska, dnia: 2020/06/15 11:51:52
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marzena Arciszewska 2020/06/15 11:51:52 nowa pozycja